Byggnadsantikvarie

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.
Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Västerbottens län är landets till ytan näst största och erbjuder stora variationer i natur- och kulturlandskapet - från kustlandets expansiva städer med kranskommuner, via inlandets skogsbygder med tätorter och byar längs älvdalarna, till fjällområdets ytstora kommuner med stadig tillväxt av fritidsboende och turism. Spännvidden i förutsättningar medför en mångfald av möjligheter såväl som spännande utmaningar.

Arbetsuppgifter

Som byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen Västerbotten erbjuds du ett stimulerande arbete med stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter. Vår verksamhet är en betydelsefull del i utvecklingen av framtidens Västerbotten. Tjänsten är placerad vid Enheten för samhällsutveckling inom Verksamhetsområdet kulturmiljö/samhällsplanering och boende. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat arbetslag av antikvarier, arkeologer, arkitekter, samhällsplanerare och stödhandläggare. Vi arbetar tvärsektoriellt i nära samverkan med ett flertal olika sakområden inom Länsstyrelsen. Vårt arbete omfattar bland annat tillstånds- och tillsynsärenden avseende fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och kulturreservat, fördelning av statliga bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, energieffektivisering och bostadsbyggande, samverkan med kommunerna i den fysiska planeringen samt analysarbete och informationsinsatser inom vårt verksamhetsfält. Kulturmiljölagen, miljöbalken, plan- och bygglagen samt väg- och järnvägslagen ger de huvudsakliga ramarna för verksamheten.

Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att
• medverka i utvecklingen av Länsstyrelsens strategiska kulturmiljöarbete
• samverka med och ge råd till länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare och medborgare
• handlägga ärenden om tillstånd och tillsyn avseende byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen handlägga ärenden om bidrag till kulturmiljövård
• medverka i och driva utredningar, uppdrag och projekt på kulturmiljöområdet
• bereda och besvara remisser från regeringen eller statliga myndigheter
• medverka i beredningen av överklagandeärenden samt svara på internremisser från övriga verksamhetsområden.

Beroende på din kompetens och erfarenhet kan du även komma att arbeta med andra arbetsuppgifter som förekommer inom verksamhetsområdet.

Kvalifikationer

För tjänsten krävs att du har
• akademisk utbildning med byggnads-/ bebyggelseantikvarisk inriktning eller alt. annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av arbete inom kulturmiljöområdet
• kunskaper om kulturmiljölagen
• kunskaper om plan- och bygglagen
• B-körkort då resor i länet förekommer.

Det är meriterande om du har
• examen från byggnads-/ bebyggelseantikvarisk akademisk utbildning
• utbildning eller erfarenhet inom samhällsplaneringsområdet
• erfarenhet av att handlägga ärenden om tillstånd till ändring av byggnadsminnen och/eller kyrkliga kulturminnen
• erfarenhet av att handlägga ärenden om bidrag till kulturmiljövård
• erfarenhet av att leda eller samordna projekt
• kunskap om miljöbalken.

Dina personliga egenskaper väger tungt då arbetet innebär flera utmaningar där olika intressen måste vägas mot varandra i ett helhetsperspektiv. Som person bör du därför vara självständig, strukturerad, utåtriktad, analytisk och initiativrik samt ha god förmåga att skapa förtroendefulla kontakter såväl internt som externt. För att lyckas i uppdraget bör du ha lätt för att samarbeta, vara lyhörd och ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Självklart har du ett stort intresse för samhällsfrågor.

Beskriv i din ansökan hur du uppfyller krav och meriter för tjänsten.

Anställningens omfattning

Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   112-6774-2021

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.