Coach Jobbcentrum

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen en del av Hudiksvalls kommun.
Vi söker nu medarbetare till verksamhetsområdet Arbetsliv och försörjning, till enheten Jobbcentrum. Inom Jobbcentrum ryms tidigare arbetsmarknads- försörjningsstöds- och flyktingenhet samt IPS. Verksamhetens uppdrag är att motverka bidragsberoende och verka för invånares inkludering/integrering i samhället. Arbetssättet för detta sker
genom att jobba tillsammans i team, med andra socialsekreterare och andra coacher, med individer via vägledning, coachning och uppföljning för rehabilitering, självständighet och självförsörjning. Mars 2020 genomförde vi en omorganisation och har sedan dess skapat ett arbete där vi anpassar vårt arbetssätt för att på bästa sätt möta olika individers behov och samtidigt skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Bra bemötande, tro på personers förmåga, engagemang och arbetsglädje är viktigt på vår arbetsplats.


Arbetsuppgifter

Inom Jobbcentrum söker vi i dagsläget en coach att anställa på tillsvidaretjänst under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Inom Jobbcentrum har vi individen och dennes möjligheter till egen försörjning i fokus och för att nå målet initierar och koordinerar vi kontakter med samverkanspartners både internt och externt samt följer upp dessa. Du har tillsammans med övriga medarbetare inom Jobbcentrum ett ansvar att bidra och verka för att hela verksamhetens uppdrag och mål uppnås. Som coach kommer du bland annat att arbeta med kommunala arbetsmarknadsinsatser, anskaffa praktikplatser, arbetsträningsplatser samt vara delaktig i arbetsförmågebedömningar för vuxna som deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Du kommer att jobba mot kommunala och privata arbetsgivare samt ha dialog med arbetsledare och personal. Som coach på
Jobbcentrum samverkar du bland annat med Arbetsförmedlingen, med andra enheter inom Socialtjänsten samt med hälso-och sjukvård. Du arbetar med personer både förberedande, socialt och motiverande. Som coach ger du personer stöd och vägledning i de olika utredande, rehabiliterande eller arbetsmarknadspolitiska insatser som är aktuella. Målet med arbetet är att personen ska komma närmare egen försörjning genom studier/arbete eller annan hållbar försörjning. Det kan även förekomma, eller finnas möjlighet, till andra arbetsuppgifter inom Jobbcentrum då coacher och
socialsekreterare jobbar i team. Att leda gruppaktiviteter för individer kan även ingå i arbetsuppgifterna. Vi har även ett Jobbtorg som bemannas av coacher I jobbet ingår dokumentation, administration och informationshantering samt arbete med systematisk kvalitetsutveckling. Vi arbetar med flera olika digitala verktyg och är en framåtsträvande verksamhet vad gäller digitalisering.

Kvalifikationer

En förutsättning för tjänsten är att du värdesätter olikheter och har en tilltro till personers egen förmåga att skapa förändring. Du har goda kunskaper i arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad verksamhet och vi ser gärna erfarenheter
av att arbeta stöttande genom coachning, både enskilt och i grupp. Vi tror att du är studie- och yrkesvägledare, socionom, beteendevetare eller har annan lämplig utbildning. Du har god datavana. Vid sidan av kraven på kompetens och erfarenhet är det viktigt att du är en positiv person som trivs med att ta ansvar, att arbeta målinriktat och självständigt men i nära samarbete med berörda. Vi vill att du är professionell, förändringsbenägen, strukturerad och att du bidrar till god arbetsmiljö. Du har förmåga att skapa goda relationer och nätverk. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetet. Körkort för manuell bil är önskvärt.
Anställningens omfattning

Tillträde:   2023-05-01

• eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A1207606

Gör ansökan

Övrigt

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se