jobb just nu!

Biträdande enhetschefer till Ekonomienheten

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation som utgörs av sex enheter. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt arbete inom områdena folkhälsa och trygghet, ANDTS och barn- och ungdomars delaktighet. Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård för barn, unga och deras familjer samt för vuxna.

Ekonomienheten består idag av 30 medarbetare. Inom enheten handläggs ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, bostadssociala kontrakt, förmedling av egna medel och dödsboanmälan. Vi har ett väl fungerande samarbete med interna och externa aktörer inom arbetsmarknadssektorn.

Vill du tillsammans med oss vara med på en spännande resa för att möta framtidens utmaningar?

För att på bästa sätt möta dessa utmaningar så utökar vi nu vårt ledningsteam med två biträdande enhetschefer. Vi söker dig som brinner för ledarskap och samhällsfrågor och som har förmåga att leda, planera och utveckla enhetens arbete. Enhetens nya ledningsteam kommer att bestå av enhetschef, två biträdande enhetschefer samt två gruppledare. Varje biträdande enhetschef har arbetsledaransvarar för cirka 11 medarbetare bestående av en gruppledare och två handläggarteam.

PERSONALFÖRMÅNER.
Sandvikens kommun erbjuder ett flertal personalförmåner. Inom många av våra yrkeskategorier erbjuds semesterväxling och årsarbetstid. Du kan även utöva friskvård till förmånligt pris och delta i hälsofrämjande aktiviteter som gör att vi mår bra till kropp och själ. Pulsen är vår personal- och fritidsförening, som erbjuder många aktiviteter och är dessutom utsedd till en av Sveriges bästa personalföreningar.Arbetsuppgifter

Arbetet som biträdande enhetschef innebär att du tillsammans med enhetschefen leder, fördelar och organiserar arbetet inom enheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, leda, följa upp och utveckla arbetet inom enheten tillsammans med övriga kollegor. Som biträdande enhetschef är det viktigt att du både har verksamhetsfokus och en helhetssyn.

Som biträdande enhetschef har du personalansvar över enhetens socialsekreterare och ekonomihandläggare och arbetar i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och andra styrdokument. Tillsammans kommer enhetens ledningsteam att arbeta med att stötta medarbetarna i det dagliga arbetet och arbeta med ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling.

Kvalifikationer

Du har socionomutbildning eller annan samhälls- eller beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Att ha tidigare erfarenhet av myndighetsutövning från socialtjänsten är ett krav och då gärna erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd. Du skall ha tidigare ledarerfarenhet som bedöms som relevant utifrån tjänsten. Viktigt är att ha ett genuint intresse för ledarskap och kunna inspirera, motivera och ha förmåga att se helheter och skapa delaktighet bland personalen.

Arbetet innebär många bollar i luften och kräver att du är en strukturerad person. Viktigt är att kunna prioritera både dina och dina medarbetares arbetsuppgifter utifrån gällande situation inom enheten. Kommunikation, lyhördhet och tydlighet är viktiga delar i arbetet som biträdande enhetschef.

Samarbetsförmåga är även en viktig egenskap då de biträdande enhetscheferna tillsammans med enhetschefen, utgör en gemensam ledning för enheten. De biträdande enhetcheferna har två gruppledare som bistår dem i deras arbete att leda personalgruppen inom enheten i deras dagliga arbete.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   68-19

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Som ledare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Ditt ledarskap präglas av mod, tydlighet och nyfikenhet. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 människor inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Som ny ledare har du förmånen att få gå vårt uppskattade interna ledarprogram. Vår ledstjärna är det situationsanpassade personliga ledarskapet med ett coachande och hälsofrämjande förhållningssätt. Tillsammans arbetar vi för ett långsiktigt hållbart arbetsliv där alla får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.