Plan- och byggchef/stadsarkitekt

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Askersunds kommun ligger vid norra Vätterns skärgård. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Askersunds kommun vill erbjuda dig som medarbetare ett meningsfullt arbete med goda villkor. Du bidrar med delaktighet i utvecklingen av verksamheten och känner stolthet över det du gör. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbetsplatsen och bra resultat. Kommunens ledord är lust, mod och engagemang!

Det finns goda pendlingsmöjligheter från Örebro och Motala med omnejd.

Samhällsbyggnad Sydnärke är en gemensam förvaltning för det tre sydnärkekommunerna Askersund, Lekeberg och Laxå, men är en del av Askersunds kommuns organisation. Samhällsbyggnad Sydnärke jobbar med plan-, bygg- och miljöfrågor och är en viktig del i kommunernas arbete med attraktivitet och hållbarhet. På förvaltningen arbetar drygt 30 personer. Personalen utgår från kontoret i Askersund, men förvaltningen har även arbetsplatser i Lekeberg och Laxå.

Förvaltningen arbetar åt Sydnärkes Miljö- och byggnämnd, men får också uppdrag av de tre kommunernas kommunstyrelser.

Förvaltningens byggavdelning består av 10 personer och är indelad i två team. Planeringsteamet jobbar med mark- och exploatering, översiktsplanering och detaljplanering. Bygglovteamet består av fyra bygglovhandläggare.

Arbetsuppgifter

Som plan- och byggchef har du det övergripande ansvaret för byggavdelningens verksamhet med budget och personalansvar. Du leder såväl den dagliga verksamheten, som byggavdelningen långsiktiga utveckling. En viktig del i uppdraget är att kunna kommunicera med invånare samt politiker och tjänstepersoner inom våra tre kommuner om byggavdelningens verksamheter. Du ansvarar för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och förväntas bidra till förvaltningens samlade utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleutbildning som är relevant för uppdraget. Du har erfarenhet av arbete med plan- och byggfrågor. Erfarenhet av att leda och inspirera andra att arbeta mot uppsatta mål är ett krav. Du bör ha erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer. Vi ser gärna att du är arkitekt eller har motsvarande kompetens, eftersom vi har behov av att komplettera byggavdelningen med arkitektkompetens.
Vi behöver en person som har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Du har erfarenhet och förmåga att hantera balansen mellan rättssäkerhet, politisk vilja och god service.

Stor vikt fästes vid personlig lämplighet. Körkort B för bil med manuell växellåda är ett krav.

Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.

Ansökan

Referensnummer:   A1159594

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Observera! Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Askersunds kommun, och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt. Vi väljer själva var och hur vi annonserar!