jobb just nu!

Demenssjuksköterska

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Omsorgsförvaltningen med cirka 1200 anställda omfattar de tre verksamhetsområdena ordinärt boende, vård- och omsorgsboende och specialenheter. Utöver ledningsgrupp och linjeorganisation finns stödfunktioner såsom ekonomer, handläggarenhet och administrativt stöd.

Inom Omsorgsförvaltningen finns en ledningsgrupp som har till ansvar att arbeta strategiskt och ta beslut om verksamhetens inriktning, arbeta med uppsatta mål och strukturer för verksamheten, uppföljning och utvärdering av mål, förändringsbehov, omvärldsbevakning mm.

Omsorgsförvaltningen erbjuder ett meningsfullt och betydelsefullt arbete. Vår strävan är att vård och omsorg skall bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och medarbetare.

Välkommen med Din ansökan!

PERSONALFÖRMÅNER
Sandvikens kommun erbjuder ett flertal personalförmåner. Inom många av våra yrkeskategorier erbjuds semesterväxling och årsarbetstid. Du kan även utöva friskvård till förmånligt pris och delta i hälsofrämjande aktiviteter som gör att vi mår bra till kropp och själ. Pulsen är vår personal- och fritidsförening som vi är mycket stolta över, som erbjuder många aktiviteter och dessutom är en av Sveriges bästa personalföreningar.

Arbetsuppgifter

Kommunens demenssjuksköterska har som uppdrag att stödja utveckling och medverka till kompetenshöjning inom området demensomsorg.
Demenssjuksköterskan ska vara väl förtrogen med aktuella riktlinjer och andra styrande dokument samt hålla sig uppdaterad med adekvat omvärldsbevakning och nya forskningsrön. Demenssjuksköterskan ansvarar, på uppdrag av ledningsgrupp och MAS, för att information och rutiner gällande demensomsorg kompletteras och uppdateras.

Uppdraget innebär ett ansvar för att delta i/arrangera utbildnings- informationsträffar för kommunens personal och förtroendevalda. Handledning och strukturerad reflektion kan vid behov erbjudas personal.
Kommunens demenssjuksköterska har till uppgift att verka för en bra vårdkedja där samarbetet med andra vårdgivare, internt och externt utvecklas.
Råd och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga är en viktig del i uppdraget. Demenssjuksköterskan deltar aktivt i arbetet på Anhörigcenter och är delaktig i uppdraget att informera om kommunens möjlighet till råd och stöd. Demenssjuksköterskan är organisatoriskt placerad under verksamhetschefen för Specialenheter. Arbetstiden är i första hand förlagd till dagtid, vardagar men viss kvällstjänstgöring kan bli aktuell. Flextid tillämpas.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med vidareutbildning inom demensområdet.
Rollen som demenssjuksköterska kräver att du både kan arbeta självständigt men också vara en lagspelare. I uppdraget ingår att handleda omsorgspersonal, det är därför viktigt att du har god pedagogisk förmåga, är lyhörd och finns tillgänglig för omsorgspersonalen.

Som person är du strukturerad och kan prioritera ditt arbete. Självklart har du ett gott bemötande och är trygg i din yrkesroll. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   90-19

Gör ansökan

Övrigt

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.