Kontrollanter för EU:s jordbruksstöd

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län är regeringens företrädare och därmed en samlande kraft i länet. "Vi gör hållbar utveckling möjlig i hela länet", lyder vår vision. Vi arbetar för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling och ett starkt näringsliv. Länsstyrelsen fungerar som länken mellan den nationella, regionala och lokala nivån och verkar i denna roll för att nationella mål får genomslag i länet och att olika samhällsintressen samordnas. En stor del av våra uppdrag utför vi i nära samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare.

Allt vårt arbete genomsyras av den statliga värdegrunden och dess sex grundläggande principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. Vårt arbets- och förhållningssätt har dessutom tre ytterligare kännetecken som är vägledande för hur våra medarbetare förväntas ta sig an sitt uppdrag: vi ska vara samarbetsinriktade, lärande och kollegiala.

Länsstyrelsen eftersträvar att vara en modern och attraktiv arbetsgivare där det ska vara möjligt att kombinera kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Vi vill därför utöver din lön kunna erbjuda dig bra förmåner och villkor. Vi har en flexibel syn på arbete, och ger långtgående möjligheter - där verksamheten tillåter - att kombinera arbete på kontoret med distansarbete. Länsstyrelsen har för närvarande ca 300 medarbetare och landshövdingen är myndighetschef.

Arbetsuppgifter

Enheten för landsbygd och regional utveckling arbetar för en levande landsbygd med positiv och hållbar utveckling. Enheten bidrar till genomförandet av EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik bland annat genom Landsbygdsprogrammet som rymmer ekonomiska stöd till jordbruken, stöd för investeringar och kompetensutveckling.

Du kommer att arbeta med uppföljning och kontroll av EU:s jordbruksstöd med hela Västerbottens län som arbetsområde. Du kommer ingå i ett positivt arbetslag där vi arbetar självständigt men med kontinuerliga avstämningsmöten.

Under vintern och våren genomför du djurregister- och märkningskontroller hos lantbrukare. Under sommaren kommer du att övergå till kontroll av de arealbaserade stöden i fält.
Arbetet utförs i ett antal olika IT- och GIS-system.

Kvalifikationer

Du har högskoleexamen med inriktning mot lantbruk, biologi eller skog. Du kan även ha annan inriktning på din högskoleutbildning och på annat sätt förvärvat kunskaper om jordbruk. Dina agrara kunskaper värderas högt.

Dina personliga egenskaper är av stor betydelse eftersom du kommer att vara länsstyrelsens ansikte utåt mot Västerbottens lantbrukare. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att uttrycka dig både i tal och i skrift. Du är strukturerad och har förmåga att arbeta utifrån gällande rutiner och regelverk. Du är van vid att använda olika datasystem.

Välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning

Tillträde:   2022-01-03

Tidsbegränsad till: 2022-10-31

Säsongsanställning
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   112-9523-2021

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.