Stödassistent till daglig verksamhet

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Daglig verksamhet i Askersund syftar till att deltagarna ska få ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden genom praktik och lönebidragsanställning. Personliga styrkor och intressen ligger till grund för att hitta de aktiviteter som passar.

Aktiviteterna som erbjuds på daglig verksamhet ska vara meningsfulla, hålla en hög kvalitet och utveckla dem som är på daglig verksamhet till att bli självständig och utveckla sina förmågor.

Aktiviteter ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, social gemenskap och en meningsfull tillvaro. Verksamheten ska också erbjuda nya aktiviteter som ger nya erfarenheter och som kan stärka deltagarnas självförtroende och få dem att växa som personer. Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och är anpassat efter deltagarnas behov och förmågor.

Askersunds kommun ligger vid norra Vätterns skärgård. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Askersunds kommun vill erbjuda dig som medarbetare ett meningsfullt arbete med goda villkor. Du bidrar med delaktighet i utvecklingen av verksamheten och känner stolthet över det du gör. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbetsplatsen och bra resultat. Kommunens ledord är lust, mod och engagemang!

Det finns goda pendlingsmöjligheter från Örebro och Motala med omnejd.


Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.

Arbetsuppgifter


Som stödassistent är din uppgift att planera, dokumentera, genomföra och utvärdera verksamhetens arbete, t ex individuella genomförandeplaner och rutinbeskrivningar. Du stödjer brukaren i det dagliga livet utifrån behov och individuella mål.

Tillsammans med kollegor och en stödpedagog arbetar du utifrån ett strukturerat och pedagogiskt arbetssätt. Du samverkar även med andra yrkesprofessioner och utför via delegation medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering. Du samverkar med anhöriga/godman enligt gällande rutin.

Kvalifikationer

För att arbeta i denna verksamhet ska du ha erfarenhet av och kunskap om funktionsnedsättning och autism. Det är önskvärt att du har kunskap om stödtecken och alternativ kommunikation (AKK).

Lämplig utbildning är omvårdnadsprogrammet med inriktning specialpedagogik, utvecklingsstörning och funktionsnedsättning eller barn- och fritidsprogrammet med inriktning specialpedagogik.

Vi söker dig som:
- har ett salutogent förhållningssätt
- sätter brukarens behov i centrum
- har ett bra bemötande och är positiv
- klarar varierande arbetsuppgifter
- har god samarbetsförmåga
- gillar utmaningar
- kan ta egna initiativ
- ser möjligheter istället för hinder
- har erfarenhet av social dokumentation


Stor vikt fästes vid personlig lämplighet. Körkort B är ett krav. Tillgång till egen bil är önskvärt.

Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad till: 2022-02-28

Vikariat förr föräldraledighet från mars 2021.
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   A1004831

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Förmåner

Friskvårdsbidrag

Övrigt

Observera! Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Askersunds kommun, och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt. Vi väljer själva var och hur vi annonserar!