Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län är regeringens företrädare och därmed en samlande kraft i länet. "Vi gör hållbar utveckling möjlig i hela länet", lyder vår vision. Vi arbetar för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling och ett starkt näringsliv. Länsstyrelsen fungerar som länken mellan den nationella, regionala och lokala nivån och verkar i denna roll för att nationella mål får genomslag i länet och att olika samhällsintressen samordnas. En stor del av våra uppdrag utför vi i nära samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare.

Allt vårt arbete genomsyras av den statliga värdegrunden och dess sex grundläggande principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. Vårt arbets- och förhållningssätt har dessutom tre ytterligare kännetecken som är vägledande för hur våra medarbetare förväntas ta sig an sitt uppdrag: vi ska vara samarbetsinriktade, lärande och kollegiala.

Länsstyrelsen eftersträvar att vara en modern och attraktiv arbetsgivare där det ska vara möjligt att kombinera kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Vi vill därför utöver din lön kunna erbjuda dig bra förmåner och villkor. Vi har en flexibel syn på arbete, och ger långtgående möjligheter där verksamheten tillåter att kombinera arbete på kontoret med distansarbete. Länsstyrelsen har för närvarande ca 300 medarbetare och landshövdingen är myndighetschef.

Arbetsuppgifter

Du kommer främst att jobba med handläggning med stöd av lagen om tillsyn över hundar och katter samt djurskyddslagen. Du kommer att hantera alla typer av förkommande ärenden som förekommer på myndigheten med anledning av dessa båda lagstiftningar.

Arbetet genomförs i väl fungerande team som består av övriga djurskyddshandläggare, länsveterinärer och jurister på myndigheten.

Stationeringsort i första hand Skellefteå, i andra hand Umeå.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en erfaren handläggare inom statsförvaltningen med inriktning mot tillsyn och kontroll. Du har en relevant eftergymnasial utbildning. Erfarenhet rörande djur och djurhållande verksamheter är värdefullt. Du är väl insatt i den statliga värdegrunden, har en hög integritet och är en välorganiserad och drivande person. Du behöver vara utåtriktad, ha lätt för att samarbeta och samtidigt vara självständig samt uttrycka dig väl i tal och skrift. Vana av att möta människor i pressade situationer samt erfarenhet av verkställande av myndighetsbeslut är meriterande.
Personliga egenskaper är av stor betydelse för denna tjänst.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad till: 2022-12-31

Vikariat Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   112-9521-2021

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.