Uppdragsfokuserad förskollärare till Trollskogen 2

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Trollskogen ingår i Skogshagens förskolor som med Tjärna hage bildar en helhet.
Trollskogen 2 är en relativt nybyggd förskola med åtta avdelningar med goda kommunikationer från Borlänge och Falu centrum.

Vi har en utvecklingsgrupp, där examinerade förskollärare är med och driver utvecklingen av enheten framåt. Fredagar har pedagogerna interna fortbildningsinsatser kopplat till vårt utvecklingsområde språk och utbildning kring kommunikation och lek.

I utbildningen finns gott om möjligheter till reflektion både enskilt och i arbetslaget.

Förskolan arbetar med unikum, som ger ett bra underlag av avdelnings arbete och ett stöd i att få fatt i hur de ska gå vidare med arbetet med barnen. Vi har 4 utvecklingsdagar/år där innehållet är tydligt kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet.
Det pedagogerna skriver i blir också ett lättillgängligt reflektionsverktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor och biträdande rektor är aktiva och delaktiga under utvecklingsdagarna som reflektionspartners.

Enheten har en rektor och en biträdande som båda är aktiva i utbildning. Att vara aktiv innebär att rektor och biträdande rektor varje vecka är närvarande i utbildningen och i det som sker i verksamheten. Att vara synliga och fysiskt närvarande ledare är en framgångsfaktor för utvecklingen av arbetet på förskolan.

Enheten har rekryterat en specialpedagog som finns nära tillhands och kan på rektors uppdrag snabbt vara på plats och arbeta i grupper där pedagogerna behöver stöd för barn som är i behov av särskild stöd.

Vi är stolta över att vår enhet ingår i ett partnerområde som ger oss möjlighet att få färska vetenskapliga tankar från högskolan Dalarna där vi tar emot blivande förskollärare. Är du utbildad VFU-handledare får du möjlighet att handleda blivande förskollärare.

Enheten har Tieto som stöd vad gäller närvaro, barnschema och information kring barn och vårdnadshavare för att underlätta det administrativa arbete.

Vill du vara med att utveckla vår enhet? Vill du ha närvarande chefer och en specialpedagog som finns lättillgänglig för dig och barngruppen?- Sök tjänst hos oss.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Arbetsuppgifter

*pedagogiskt arbete i barngrupp
*ta ansvar för förskolläraruppdraget
*säkerställa att barnen får bästa möjliga möjlighet för utveckling
*arbeta med systematiskt kvalitetsarbete( planera, genomföra, utvärdera, analysera)
*samarbete med vårdnadshavare, specialpedagog habilitering samt övriga externa samarbetspartners
*arbeta med digitala verktyg i undervisning och vid reflektion

Uppdragets fokus är att varje barn ska få det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling i förhållande till målen i förskolans läroplan. Som förskollärare har du även ett särskilt ansvar att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i samarbete med övriga pedagoger på förskolan. Här är en viktig del förmåga att analysera var ni befinner er för att kunna se hur ni ska gå vidare.

Vill du bli en av oss.? Vill du jobba med målen i fokus och läroplanen som grund?
Är du :
lyhörd
tydlig
har överblick
en tydlig ledare både mot barnen men även i din roll som förskollärare i ett arbetslag?

Sök då tjänsten hos oss.

Kvalifikationer

Krav:
Legitimerad förskollärare
Väl förtrogen med förskolans läroplan
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift

Meriterande:
VFU-handledare
erfarenhet av Tieto
utbildning inom IT kopplat till det pedagogiska området

Har du uppnått 180 hp/210 hp av din utbildning till lärare lägre åldrar inriktning 1-5 år, är du också välkommen att söka så att vi kan diskutera en kommande anställning.

För tillsvidareanställning efter 20131201 krävs LEGITIMATION MED BEHÖRIGHET FÖR FÖRSKOLAN.

VI SÖKER DIG som drivs av en vilja att utveckla verksamheten.
Du har god kommunikativ förmåga och goda ledaregenskaper.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Tillträde snarast.

Ansökan

Referensnummer:   A1037323

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.