Vill du bidra till det psykosociala arbetet i skolan? Vi söker dig!

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Unga, expansiva Lekeberg är en kommun med framtidspotential!
Lekebergs kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se


Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande ca 250 medarbetare.

Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång.
Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.På Lekebergsskolan 7-9 går idag ca 300 elever. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse. Vi strävar efter att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång, där du som skolkurator utgör en viktig del.

Arbetsuppgifter

Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att elever ska nå goda resultat.
Som skolkurator arbetar du i nära samarbete med specialpedagog, skolsköterska, rektor och biträdande rektor. Elevhälsans fokus är alltid för elevens bästa och deras utveckling. Vi arbetar med att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande utveckling och hälsa.

I ditt arbete kommer du att, tillsammans med andra professioner på skolan och inom vårt elevhälsoteam, arbeta förebyggande och hälsofrämjande på organisations-, grupp- och individnivå. Genom tvärprofessionellt samarbete och god samverkan bidrar vi till att ge skolans elever de bästa förutsättningarna för att de ska nå sina mål. Genom ditt arbete kommer du att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
• ge handledning och konsultation till skolpersonal
• utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever och/eller grupper, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
• genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med elever
• bidra med kunskap om samhällets stödsystem
• ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
• är utbildad socionom, beteendevetare eller har annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för uppdraget
• har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• van användare av IT-stöd i arbetet
• har god kännedom om skolans styrdokument

Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn/ungdomar i grundskola samt elevhälsoarbete.

För att trivas i rollen krävs det att du är självständig, initiativrik och tycker om att arbeta i team och i samverkan med skolans personal. Du har förmågan att anpassa ditt arbete efter nya omständigheter och uppskattar omväxling i arbetet. Du har en personlig mognad och genuint intresse för människor samt en god förmåga att skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare förväntar vi oss att är du ansvarsfull och tar dig an ditt arbete med engagemang och har ett professionellt bemötande i alla sammanhang. Du ser också vikten av kollegialt lärande och du delar gärna med dig av kunskap och erfarenhet så att vi kan utvecklas tillsammans.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1201012

Gör ansökan

Övrigt

Du gör din ansökan via vårt elektroniska rekryteringsverktyg. Det är därför viktigt att du fyller i alla steg noggrant för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av din ansökan.

Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.