Förskollärare till Nygårdsenheten

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Planeten, Satelliten och Kometens förskolor har tillsammans 13 avdelningar och ett väl etablerat samarbete.
Våra värdeord är Delaktighet Respekt Tillit Nyfikenhet och de genomsyrar verksamheten och pedagogernas förhållningssätt.
Vi arbetar undersökande tillsammans med barnen och ett viktigt verktyg i det arbetet är vårt gemensamma tema. Verksamheten bygger på barnens intressen och ett tydligt pedagogiskt ledarskap att möta, bekräfta, utmana och hålla fokus är grundstenar i ledarrollen. Ett av de viktigaste verktygen i det arbetet är pedagogisk dokumentation. Dokumentationsarbetet är en naturlig del i vardagen och grunden för all planering.

För att utföra vårt viktiga arbete på bästa sätt har vi:
- Reflektions- och planeringstid med avdelningens arbetslag och enskilt varje vecka.
- Intern fortbildning, bla nätverk som vår pedagogista håller i.
- En engagerad och uppdragsfokuserad rektor för förskolan.
- En stödjande och utmanande pedagogista.
- Språkverkstad (förskollärare med uppdrag att stödja barnens språkutveckling)
- Gemensamt utarbetat material som stödjer arbetet med pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal, introduktion mm.
- 4 planeringsdagar för hela enheten/år.
- 2 extra planeringsdagar med avdelningens arbetslag/år.
- Fri pedagogisk lunch (delvis baserat på barnens närvaro).
- Vissa arbetskläder
- Subventionerad friskvård.
- Möjlighet att omvandla semesterersättningen till semesterdagar.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Arbetsuppgifter

Som pedagog på våra förskolor ska du, tillsammans med ditt arbetslag och med pedagogisk dokumentation som verktyg, planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet med barnens bästa som ständig utgångspunkt.

Vi förväntar oss också att du:
• Brinner för att göra skillnad för varje barn varje dag
• Är öppen för och inställd på samarbete med alla på förskolan.
• Arbetar medvetet för att bygga tillitsfulla relationer till barn och föräldrar.
• Verkar för att ge barnen tillgång till rika, inspirerande miljöer för lek och lärande.
• Bidrar i det ständiga arbetet med att utveckla verksamheten på våra förskolor.
• Har fokus på ditt uppdrag i mötet med barn, föräldrar och kollegor.
• Uttrycker dig väl i svenska, såväl tal som skrift.

Kvalifikationer

Utbildad och legitimerad förskollärare (legitimationskrav fr o m 2013-12-01).

En merit är att ha erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn.

Har du uppnått 180hp/210 av din utbildning till lärare lägre åldrar, inriktning 1-5 år, är du också välkommen att söka. Vi kan då diskutera en kommande anställning.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Referensnummer:   A1049548

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.