jobb just nu!

Skolsköterska till Centrala elevhälsan

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

På centrala elevhälsan sitter vi som arbetar med den medicinska elevhälsans insatser mot alla våra kommunala grund och gymnasieskolor, på en central nivå. Vi består av skolläkare, arkivansvarig skolsköterska, samordnande skolsköterska samt verksamhetschef. Våra lokaler ligger placerade på Bruksgatan 17 i centrala Eskilstuna, vilket möjliggör att vi utgår centralt när vi åker ut och besöker våra grundskolor.

Elevhälsan i Eskilstuna kommuns grundskolor är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Ett arbete som våra elevhälsoteam driver ute på våra skolor. De funktioner elevhälsoteamen består av är rektor, skolsköterska, skolkurator, speciallärare-/pedagoger, skolläkare, skolpsykolog. Några av våra grundskolor har även tillgång till socialpedagog. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

Arbetsuppgifter

Brinner du för elevhälsa och vill arbeta som skolsköterska inom centrala elevhälsan har du nu möjlighet att arbeta som ambulerande skolsköterska mot våra grundskolor. Det innebär att du är ute på både långa som korta uppdrag där det finns behov. Anledningen till behoven kan variera, vakanta tjänster, sjukfrånvaro eller att skolan behöver förstärkning av en skolsköterska, rektor kan då anlita en ambulerande skolsköterska till sin enhet.

Arbetsdagar kan bestå av sedvanligt skolsköterskearbete som hälsobesök, hälsosamtal med ett elevcentrerat fokus, vaccinationer i olika årskurser och öppen mottagning. En del av din tid kan du vara i klassrum och informera och diskutera kring olika hälsorelaterade ämnen ibland tillsammans med skolans ordinarie skolsköterska. Vara behjälplig som vaccinatör. Arbetet sker enligt elevhälsans medicinska årshjul.

I rollen som ambulerande skolsköterska samarbetar med skolans övriga elevhälsopersonal, skolledning och övriga pedagoger. Utöver det samarbetet ingår du i kommunens centrala skolsköterskegrupp som består av alla 26 skolsköterskor, där förväntas du också bidra till utvecklingen av elevhälsans medicinska insats. Möjlighet till diskussion och ett kollegialt kunskapsutbyte finns. Du kommer också ingå i en fortbildningsgrupp då du får träffa kollegor för kollegialt erfarenhetsutbyte.

Vad gör du när det inte finns något behov ute på skolorna? Ofta finns det behov ute på våra grundskolor, men annars arbetar du administrativt tillsammans med professionerna på centrala elevhälsan på Bruksgatan 17. Administrativt arbete kan innebära dokumenthantering, eller så arbetar du utifrån idéer och erfarenheter du fått med dig från dina skolbesök om hur ni kan arbeta förebyggande med elevhälsan övergripande. Arbeta med att ta fram diverse material som behövs inför besök i klassrum osv.

Vad erbjuder vi dig?:
- Inskolning av vår samordnande skolsköterska
- Utbildning i Modigt medarbetarskap
- Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme varje vecka
- Ingå i fortbildningsgrupp
- Regelbunden handledning
- Möjligheten att se flera verksamheter

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom: hälso- och sjukvård för barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård, skolsköterska eller distriktssköterska. Du har goda kunskaper i svenska språket och grundläggande IT-kunskaper. Meriterande är om du har erfarenhet av hälso-/omvårdnadsarbete mot barn och ungdomar. Vi ser positivt på om du har B-körkort utifrån resor i tjänsten (men är inget krav).

För tjänsten som skolsköterska är dina personliga egenskaper mycket viktiga. För att arbeta ambulerande behöver du känna dig trygg i att ta för dig det uppdrag du har ute på skolan och har förmågan att se vart du behövs. Du kan sätta dig in i den planering du kliver in i under dina uppdrag och strukturera upp den vid behov. Utöver det har du förmågan att kliva in i samarbetet med elevhälsoteamen. Självklart har du stöd i dessa frågor av din chef som också sitter på Bruksgatan 17.

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   5507

Gör ansökan

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D.