jobb just nu!

Skolkurator till elevhälsan i Lekebergs kommun

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Unga, expansiva Lekeberg är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. Mångfald, integration och jämställdhet är obligatoriska faktorer i alla beslut. Lekebergs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.
Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv, bra företagsklimat och vi satsar på skolan. Inom vård- och omsorg jobbar vi för trygghet, valfrihet och respekt.
I Lekebergs kommun ska du kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar. Vill du vara med på resan?

Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du få ta del av olika förmåner under vissa förutsättningar och inom vissa verksamheter, exempelvis:
• Friskvårdsersättning på upp till 2000 kr/år
• Semesterdagar utöver de lagstadgade
• Semesterväxling
• Möjlighet till flexibel arbetstid
• Personalcykel med bruttolöneavdrag
• Personalbil med bruttolöneavdrag
• Lärare har möjlighet till semestertjänst


Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se


Lekebergs kommuns skolor har en samlad organisation inom elevhälsan med en gemensam chef. I den samlade elevhälsan ingår förutom skolkuratorer våra skolsköterskor, en samordnande specialpedagog samt skolpsykolog och skolläkare på konsultbasis. Varje medarbetare har sedan tillhörighet till två skolors lokala team där man jobbar i nära samverkan med verksamhet under ledning av skolans rektor.

Arbetsuppgifter

Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att barn och elever ska nå goda resultat.
Elevhälsan ska ha barnens bästa för ögonen och stödja deras utveckling.
I Elevhälsans centrala uppdrag ingår att:
- främja elevers lärande, utveckling och hälsa
- förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
- bidra till att skapa miljöer som främjar lärande utveckling och hälsa.

I ditt arbete kommer du att tillsammans med andra professioner på skolorna och inom vårt elevhälsoteam arbeta förebyggande och hälsofrämjande på organisations- grupp och individnivå. Genom tvärprofessionellt samarbete och god samverkan bidrar vi till att ge kommunens barn- och elever de bästa förutsättningarna för att de ska nå sina mål.
Genom ditt arbete kommer du att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
- delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
- bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
- ge handledning och konsultation till skolpersonal
- utreda och bedöma den sociala och pyskosociala situationen för enskilda
elever och/eller grupper, bland annat som underlag infor beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
- genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer
- bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
- ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
- är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn/ungdomar i grundskola

Vi förutsätter att du är självständig, flexibel, initiativrik och tycker om att arbeta i team och i samverkan med skolans personal. Du har en mogenhet och empati samt en god förmåga att skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare är du ansvarsfull och tar dig an ditt arbete med engagemang och har ett professionellt bemötande i alla sammanhang.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A642028

Gör ansökan

Övrigt

Du gör din ansökan via vårt elektroniska rekryteringsverktyg. Det är därför viktigt att du fyller i alla steg noggrant för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av din ansökan.

Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.