Verksamhetscontroller

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 6900 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 000 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?


Barn-och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för kulturskolan. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun omsätter ca 2 miljarder per år och har ca 2700 anställda.

Vi förändrar världen - med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden!

Inom Barn- och utbildningsförvaltningens centrala funktioner finns Kansliet, under ledning av kanslichef/biträdande skolchef. Kansliet utgör ett ledningsstöd till skolchef, förvaltningsledning och nämnd. Förvaltningens styrprocesser och kvalitetsarbete samordnas av verksamhetscontroller med ansvar för övergripande kvalitetsuppföljning. I Kansliet finns också förvaltningens registrator, en samordnare, en utredare med övergripande ansvar för skoljuridiska frågor, samt två kommunikatörer.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Som verksamhetscontroller kommer du att vara direkt underställd kanslichefen. Uppdraget innebär ett ansvar för det övergripande kvalitetsarbetet genom att följa upp verksamhetens resultat. Övergripande analyser av resultat och att utarbeta beslutsunderlag för skolchef och nämnd kommer att ingå i uppdraget. Arbetet innebär att kontinuerligt och långsiktigt förhålla sig till årshjulet för planering och uppföljning samt den tidplan som är kopplad till det.
Samordning av arbetet med intern kontroll och revisionens granskningar ingår också i arbetsuppgifterna. I rollen som förvaltningens verksamhetscontroller ingår du i det kommunövergripande kvalitetsnätverket. Du är samordnare för förvaltningens nätverk med utvecklingsledare inom verksamheterna.

Dessutom kommer handläggning av ärenden med kortare framförhållning samt fördjupande utredningar att ingå. Omvärldsbevakning inom utbildningsområdet är en självklar del av uppdraget. Inom kansliet pågår ett löpande arbete med tydliggörande av processer och kvalitetssäkring av riktlinjer och rutiner. För uppdraget krävs god förmåga att hantera olika system för verksamhetsuppföljning och ärendehantering, exempelvis Stratsys och Evolution.

Vi är en modern arbetsplats med öppet arbetsklimat där medarbetarna har möjligheter att utveckla sin potential och där medarbetarnas vilja till personligt ansvarstagande stimuleras. Rollen kräver att du har hög grad av integritet och känner dig bekväm med att arbeta självständigt. Ett professionellt förhållningssätt krävs för att lyckas med uppdraget, vi lägger därför stor vikt vid din personliga lämplighet.

Kvalifikationer

För tjänsten ska du ha relevant akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, beteendevetenskap, pedagogik eller motsvarande med fördjupning exempelvis inom statistik, ekonomi, kvalitet, utredning. Arbetslivserfarenhet från offentlig förvaltning och politiskt styrd verksamhet är meriterande, gärna utbildningsväsendet och du bör vara insatt i gällande författningar. Du ska ha arbetat med uppföljning, kvalificerade handläggningsuppgifter och utredningar. Du ska ha god känsla för analys och statistik samt kopplingen mellan mål, verksamhet och resultat.

Mycket god datorvana och erfarenhet av att hantera IT-system och databaser för verksamhetsuppföljning och ärendehantering är ett krav. Du ska ha en hög administrativ förmåga, uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha mycket god ordning. Du ska vara ansvarstagande, ta initiativ, kunna arbeta självständigt och samarbeta.

Anställningens omfattning

Efter överenskommelse.
Vi har avsatt tider preliminärt för att genomföra intervjuer onsdag och torsdag v.5 samt måndag v.6 för denna tjänst
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A997585

Gör ansökan

Övrigt

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb