Stödfamilj för korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid.
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

https://karlskoga.se/omkarlskoga

Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.

Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.

Enhet Funktionsstöd söker personer som kan tänka sig att åta sig uppdrag att ge stöd till personer med olika funktionsnedsättningar. Stödet som skall ges gäller till barn och ungdomar.
Utdrag ur belastningsregistret görs när uppdraget gäller barn.

Arbetsuppgifter

En stödfamilj ger möjlighet till rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet. En eller ett par helger i månaden tar du emot ett barn eller ungdom i ditt hem. Vårdnadshavare får avlastning och kan göra sådant de kanske inte kan göra när barnet/ungdomen är med.
Samarbete med vårdnadshavare, handledning fås genom kommunen om behov finns.

Kvalifikationer

Urval görs efter familjens behov och önskemål vad gäller ålder, kön och intressen. Inga speciella kvalifikationer behövs. Har du erfarenhet av personer med funktionsnedsättning är det ett plus. Personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret görs när uppdraget gäller barn.

Anställningens omfattning

När stödanvändarens behov upphör. Tillträde efter överenskommelse
uppdrag
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   SN 2021-00246

Gör ansökan

Övrigt

Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen.