jobb just nu!

Nu söker vi socialsekreterare till Utredningsenheten Barn och ungdom

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vi söker nu fem utbildade socionomer eller dig som studerar termin sju på socionomprogrammet. Tre av tjänsterna är tillsvidare anställningar och två stycken är vikariat. Om du vill arbeta med att göra skillnad för utsatta barn och unga, då ska du söka dig till oss!

Utredningsenhetens huvuduppgift är myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Hos oss möter du barn och ungdomar som av olika anledningar befinner sig i svåra situationer och är i behov av råd, stöd eller insatser från socialtjänsten. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, med brukaren i fokus och normalisering som utgångspunkt. Målgruppen är barn 0-17 år
och deras föräldrar.

- Vi är indelade i team med cirka sju socialsekreterare och en teamledare i varje team.
- Vi är en stabil och erfaren grupp som känner trygghet och tillit till varandra.
- Vi har ett öppet klimat och utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra.
- Vi har ett tätt och nära samarbete inom teamen och med teamledare vilket vi funnit är en framgångsfaktor i vårt känslomässigt krävande arbete.
- Vi hjälps åt och stöttar varandra då arbetsbelastningen periodvis är hög.
- Vi uppmuntrar till vidareutbildning och att medverka i utvecklingsarbete.

Förutom en arbetsplats med gott arbetsklimat, nära arbetsledning och stödfunktioner kan vi erbjuda dig:
- Introduktionsprogram och om du önskar får du en mentor. Vi tar hand om dig, oavsett om du har lång erfarenhet eller nyexaminerad.
- Handledning.
- Flextid med stor möjlighet att planera din arbetsdag.
- Friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
- Möjlighet att gå ner i arbetstid genom löneväxling.

Vi har våra lokaler centralt i Eskilstuna, ca 300 meter från tåg- och busstation.

Vi växer och blir fler, välkommen till vårt gäng - Vi gör skillnad tillsammans!


Arbetsuppgifter

Är du en engagerad socialsekreterare som är vill arbeta med utsatta barn och ungdomar? Trivs du i en arbetsmiljö där öppenhet och delaktighet är nyckelord? Då kanske det här är något för dig!

I rollen som socialsekreterare på utredningsenheten ska du fatta välgrundade beslut och göra bedömningar av barns och ungdomars situation. Det innebär att du kommer att göra myndighetsbedömningar i form av att:
- utreda ansökningar och anmälningar enligt SoL
- göra skyddsbedömningar av inkommen
information
- göra uppföljning av beslutade insatser
- bereda ärenden med stöd av LVU och LVM
- ta emot ansökningar och anmälningar
- företräda i förvaltningsrätt i domstol och vara
föredragande i nämnden
- ha externa möten med andra berörda parter i brukarens nätverk såsom skolor, förskolor, landsting och kriminalvård med mera
- utföra dokumentation i VIVA (journalföring,
utredningar, vårdplaner).

I rollen som socialsekreterare förekommer det tuffa situationer som du behöver kunna hantera. Bland annat är det stundtals en hög arbetsbelastning där det är viktigt att kunna göra prioriteringar. Vi möter också föräldrar som är upprörda över beslut, ungdomar som far illa i samhället och det kan förekomma hotfulla situationer. På vår arbetsplats finns det ett stort engagemang bland medarbetare, gott arbetsklimat, nära arbetsledning och flera stödfunktioner för att kunna möta upp och hantera dessa situationer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
- har en socionomexamen eller läser termin sju på socionomprogrammet
- har erfarenhet av att arbeta i dokumentationsprogram, gärna Viva
- har mycket god svenska i både tal och skrift.

Vi ser gärna att du:
- har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och är väl förtrogen med att utreda och bedöma barn och ungdomars behov samt följa upp beslutande insatser
- har läst kurser om barns utveckling
- har erfarenhet av att arbete med service
- är flerspråkig, gärna i somaliska, arabiska eller något annat minoritetsspråk.

Dina personliga egenskaper har stor betydelse för tjänsten. Det är viktigt att du är strukturerad, noggrann och stresstålig. Då tempot är högt behöver du kunna prioritera och hantera många uppgifter samtidigt. Du är inlevelsefull med ett stort intresse av att lyssna på andra människor och har lätt för att förstå och sätta dig in i andras känslor och beteende. Vidare är det viktigt att du är trygg och stark i dig själv och självständigt kan söka information samt att du i krissituationer har förmåga att agera lugnt, behärskat och självständigt

Vi söker en person som kan bidra till en jämställd service och bemötande samt bidrar till att skapa en inkluderande miljö på sin arbetsplats.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   5396

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

3 tjänster är tillsvidareanställningar och 2 tjänster är vikariat

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Bifoga gärna ditt examensintyg och betyg med ansökan.

Före anställning kommer vi begära polisregisterutdrag för skola/förskola.

Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat/framstående socialt arbete. Förvaltningen innehåller både myndighetsutövning och behandlande och stödjande insatser för barn och ungdomar och deras familjer samt för vuxna.

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.