jobb just nu!

Specialpedagog, 100%, till Björkskataskolan

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Arbetsuppgifter

Som specialpedagog har du en central roll på skolan där du planerar och organiserar arbetet kring elever i behov särskilt stöd och till viss mån även extra anpassningar. Det innebär bland annat att du arbetar förebyggande, genom att identifiera, analysera och åtgärda det som kan utgöra ett hinder i lärmiljön. Tillsammans med skolledning, övrig elevhälsa och lärare i arbetslagen medverkar du till att skapa de bästa förutsättningar för elevers lärande och utveckling.

I arbetet ingår att medverka vid pedagogiska kartläggningar och utformandet av åtgärdsprogram. Du är van vid att handleda såväl enskilda pedagoger samt kunna ge stöd till elever vid behov. I arbetet ingår också kontakt med andra myndigheter och samhälleliga instanser, såsom t.ex. socialtjänst och BUP. Förutom elevhälsoteam ingår du även i ett arbetslag.

Du finns med och bedriver utvecklingsarbete utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet i att utveckla den tillgängliga lärmiljön, både på skol, grupp och elevnivå, allt för att våra elever ska ges så bra förutsättning som möjligt för sin inlärning.

Viktigt är också att du har bra förmåga att samarbeta med föräldrar.

Kvalifikationer

• Du har examen och är behörig specialpedagog
• Du har erfarenhet från arbete med elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter, svårigheter med matematik och även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
• Det är en fördel om du är förtrogen med olika typer av kartläggningsmetoder samt olika kompensatoriska hjälpmedel som kan stötta i lärandet

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Tillträde 2019-08-15.

Ansökan

Referensnummer:   A875174

Gör ansökan

Övrigt

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet.

Du söker jobb hos oss via ett elektroniskt ansökningsformulär. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Har du frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV kontakta www.offentligajobb.se.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun

I ansökan:
Eftersom ett av kvalifikationskraven är att du genom dokumentation ska uppvisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning, ska du bifoga vitsordet från rektor i ditt CV. Kom ihåg att du även måste bifoga din lärarlegitimation i ansökan.