Skolsköterska

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E 22. Kommunen har ca 7900 invånare. Här finns enastående natur med skogen och havet. En pärla vid Östersjöns enda fjord, Valdemarsvik. Inom Valdemarsviks kommun pågår förändringsarbete och en stor del av verksamheten omfattas av utvecklingsarbetet som styrs av vår vision 2025. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.valdemarsvik.se

Skolorna i Valdemarsviks kommun är små enheter som leds av rektor med personal med stort engagemang. Vi har lugna, fina skolor som vi är stolta över. Ett nära samarbete sker mellan våra skolor, vilket är en förutsättning för god måluppfyllelse.

Arbetsuppgifter

Välkommen att söka tjänsten som skolsköterska i Valdemarsviks kommun. Tjänsten innebär att du arbetar i nära samarbete med din skolsköterskekollega på kommunens skolenheter. Du ingår i skolornas elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolkurator, skolläkare, specialpedagog, skolpsykolog och pedagoger. Arbetet leds av rektor för respektive skolenhet.

Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Elevhälsans insatser är viktiga vid psykisk hälsa och ohälsa, arbetsmiljö, skolfrånvaro och levnadsvanor.

Som skolsköterska ansvarar du dels för den medicinska insatsen av elevhälsan som inbegriper vaccinationer, hälsobesök, enklare sjukvårdsinsatser, öppen mottagningsverksamhet, dels det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet för att alla elever ska ha så goda förutsättningar som möjligt att lyckas med sina studier.

Arbetet som skolsköterska är varierande och du samverkar med interna och externa aktörer såsom socialtjänst och regioner. I kommunen har vi ett aktivt folkhälsoarbete och där ingår du som en naturlig aktör och samverkar med vår folkhälsoutvecklare för att bidra till en bättre folkhälsa i kommunen.


Kvalifikationer

Du är specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. Erfarenhet av skolans elevhälsoarbete efterfrågas men undantag kan göras.

Du ser möjligheter i ditt uppdrag och trivs med förbättringsarbete.

Du har lätt att samarbeta och är flexibel då du kommer att arbeta i samverkan med andra för elevernas bästa. Samtidigt kan du arbeta under eget ansvar och göra prioriteringar då du har god struktur i ditt arbete.

Du har en positiv människosyn, vilket märks i ditt bemötande av elever, föräldrar, kollegor och externa aktörer.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   302e/2021

Gör ansökan

Övrigt

Omfattning 80 -100%.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.