jobb just nu!

Flera tjänster inom vattenförvaltningen

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
• Möjlighet att bidra till samhällsnytta
• Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
• Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

Arbetsuppgifter

Visst vill du jobba för hållbara vatten? Nu söker vi personer med kompetens inom vatten och vattenförvaltning. Vi kan erbjuda en bra arbetsplats där vi hjälps åt att driva utvecklingen framåt och tar ett gemensamt ansvar för många av dagens svåra miljöfrågor. Här har du chansen att arbeta på ett sätt som ger ett positivt avtryck i miljön, nu och i framtiden.

Både Länsstyrelsen i Norrbottens län och Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt vill förstärka sina enheter med ytterligare kompetenser inom vattenförvaltning. Vi har flera tjänster som ska hjälpa oss utveckla förvaltningen, projektarbetet och stå för myndighetens expertkunskap i prövningar.

Vi behöver lösa uppgifter som bland annat handlar om att utreda frågor kring mänsklig påverkan på vattnets kvalitet, övervakning av länets vattenmiljöer, kartläggning och analys av vattenkvaliteten, beslut om miljökvalitetsnormer och revidering av åtgärdsprogram, utredning av lämpliga miljöåterställningsåtgärder, skriva yttranden i pågående ärenden i domstolarnas tillståndsprövningar samt i kommunala planärenden i frågor gällande beslutade miljökvalitetsnormer och mycket mer.

Vi söker flera personer för olika arbetsuppgifter inom vattenförvaltning och vill erbjuda dig lämpliga uppgifter utifrån dina förutsättningar, erfarenhet och kompetens. Tjänsterna (2 till 3 stycken) är placerade på någon av enheterna Miljöanalys eller Vatten och fiske eftersom Vattenmyndighetens uppdrag organisatoriskt ligger inom dessa enheter. Ange i din ansökan vilken inriktning på arbetet som intresserar dig.

Arbetet spänner över många olika sak- och kompetensområden och förutsätter förmåga till ett övergripande helhetsperspektiv och ett tvärsektoriellt tänkande. Vi har därför goda möjligheter att anpassa inriktningen på dina arbetsuppgifter till dina erfarenheter, kunskaper och intresseområden.

Uppdraget innehåller många stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har ett öppet arbetsklimat och värnar vår arbetsglädje och laganda.

Då arbetet är i ständig utveckling behöver du som vattensamordnare kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Du har därmed också stora möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. På länsstyrelsen kan arbetsuppgifter komma att variera när Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten eller enheternas uppdrag förändras.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
• har akademisk examen med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig.
• har erfarenhet av vattenfrågor.
• har en god kommunikativ förmåga och kan kommunicera vårdat enkelt och begripligt samt presentera såväl muntligt som skriftligt på svenska
• är van att arbeta självständigt och ta eget ansvar för och egna initiativ och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet

Det är ytterligare en fördel om du har:
• utbildning eller erfarenhet av att arbeta med frågor rörande ekotoxikologi, hydromorfologi, limnologi, miljöövervakning, tillsyn och prövning eller recipientkontrollfrågor.
• erfarenhet av att leda projekt/processer
• erfarenhet av arbete rörande samhällets påverkan på miljön i allmänhet och vattenmiljön i synnerhet.
• förmåga och intresse för att utveckla nya arbetsmetoder tillsammans med kollegor och andra berörda.

Som person tar du initiativ och har förmåga och erfarenhet att både starta, driva och avsluta projekt. Att samverka med olika samhällsaktörer för att nå uppsatta mål är en självklarhet för dig. Arbetet är både strategiskt och praktiskt och du ska trivas att jobba i en miljö som präglas av utveckling och utmaningar.

Beskriv och utveckla ditt intresse och kunskap om samhällsutvecklingsfrågor i din ansökan .Ett intresse för miljö- och samhällsutvecklingsfrågor bidrar till att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt, då sambanden mellan dessa frågor är centrala för vattenförvaltningen.

Vår samlade bedömning enligt ovan avgör vilken tjänst du kan komma att bli aktuell för?

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
..

Anställningens omfattning

Obligatoriskt provanställning om 6 månader. Tillträde snarast efter överenskommelse.
.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   112-14420-19

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.
Individuell lönesättning.

Övrigt

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.