jobb just nu!

SKL söker en teknisk projektledare för patientrapporterade mått i vården

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.

SKL:s kontor finns vid Slussen i Stockholm med en fantastisk utsikt över staden.

Sektionen för kvalitet och uppföljning tillhör Avdelningen för vård och omsorg. Sektionen ansvarar för att stödja kommuner och landsting att utveckla och förvalta system och metoder för stöd till kunskap och uppföljning, verksamhetsutveckling och ledning inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt inom folkhälsa, jämställdhet och barnets rättigheter.

Vi söker nu dig som på nationell nivå vill vara med och vidareutveckla och förvalta Nationell plattform för patientrapporterade mått som syftar till att ge patienter, vårdgivare och forskare bättre möjligheter att bidra till insamling, användning och delning av data. En viktig del för att bygga ett strukturerat tillvaratagande av patienternas upplevelser (PROM/PREM). Detta är en del i att digitalisera den växande hälso- och sjukvården.

Arbetsuppgifter

Din roll kommer bestå av att ansvara för och samordna förvaltning- och utvecklingsinsatser av teknisk plattform och avgörande infrastruktur för den nationellt gemensamma plattformen. I rollen igår att projektleda och säkra utvecklingen av arkitektur och teknisk infrastruktur utifrån landsting och regioners behov, att säkra att det går i takt med annan relevant teknisk utveckling på området samt följer rådande lagstiftning och riktlinjer. Du ansvarar för att fånga upp behov, kravställa samt beställa IT-utveckling gentemot leverantör-/er. Du har en förvaltningsledarroll och agerar produktägare. I rollen igår även att vara ett stöd till landsting och regioner i deras olika processer kring bland annat genomförande av mätningar, utifrån ett teknisk perspektiv.

Arbetet kommer att drivas tillsammans med andra personer i ett team. En roll i teamet, som det krävs nära samarbete med, är den som ansvarar för att leda och samordna arbetet inom nationell plattform för strukturerade patientrapporterade mått. Samordnaren har fokus på stöd till landsting och regioner i deras nationellt gemensamma arbete i frågor om genomförande av mätningar, utveckling och förvaltning av kunskapsmodell, undersökningsmetodik och externa kontakter inom kunskapsområdet. Tillsammans driver ni utvecklingen av konceptet för och stödet till landsting och regioner i deras nationellt gemensamma arbete med att fånga patienterfarenheter som underlag för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv.

I rollen ingår att företräda arbetet med nationell plattform för strukturerade patientrapporterade mått i olika sammanhang vilket kräver ett stort engagemang i området som helhet.

Kvalifikationer

Du som söker har;
• relevant högskoleutbildning och erfarenhet av att leda IT-utveckling
• mycket goda kunskaper om öppen programvara, tjänsteutveckling och användarvänlighet
• mycket goda kunskaper om datasäkerhet, informationshantering och processutveckling
• goda kunskaper om GDPR och andra relevanta lagrum
• erfarenhet av arbete i eller med hälso- och sjukvårdens/landstings- och kommunsektorn
• kännedom om tjänster som 1177 Vårdguiden och den nationella tjänsteplattformen


Det är viktigt att du är självgående, och att du tar egna initiativ och eget ansvar. Du trivs med att ge service och är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer. Du är duktig på att planera och följa upp och det är viktigt för dig med ordning och reda. Du kan snabbt sätta dig in i nya områden. För att lyckas i rollen behöver du även ha kännedom om strukturerna inom hälso-och sjukvården samt god analytisk och strategisk förmåga. Då rollen innebär att företräda området, planera och genomföra möten med olika intressenter är det av stor vikt att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift.

Ansökan

Referensnummer:   A833392

Gör ansökan