jobb just nu!

Projektledare med fokus på film & media

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige som tillsammans har ca 1 000 000 invånare. GR:s uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

GR arbetar inom bl.a. följande områden: regionplanering, miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning och forskning.

Under 2018 kommer GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum och GR Läromedel fortsätta att utveckla sitt arbete med fokus på verksamhet med koppling till skolutveckling och lärmiljöers betydelse för barn och ungdomars lärande.

Som medarbetare på GR Utbildning har din roll en stor betydelse för arbetet med MIK och mediapedagogikens utveckling. Din roll blir också att initiera och driva projekt som stödjer regionens skolor kring lärande och utveckling inom olika aktuella områden, sett ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.


Vill du vara med och utveckla GR Utbildnings verksamhet?

Arbetsuppgifter

Du som söker är en utåtriktad person som brinner för att utveckla svensk förskola och skola och driva pedagogisk utveckling. Arbetet innebär att ha ansvar, ta egna initiativ och leda processer. Du ska kunna ta ett ledningsperspektiv och ha förmåga att leda förändringsprocesser med fokus på skolutveckling.

Du har god kompetens kring film- och mediepedagogik, MIK och digital kompetens. Du vet vilka möjligheter det kan innebära för förskola-skola. Du har därmed en förmåga att snabbt kunna sätta dig in i och reflektera över vilka möjligheter och utmaningar du står inför.

Vidare är du en person med ett formativt förhållningssätt till lärande och ditt arbete utgår ständigt från ett vetenskapligt förhållningssätt.

Som projektledare på GR Utbildning leder du förändringsprocesser på flera olika nivåer. Det kan handla om utvecklande pedagogik och metodik i barn- och elevgrupper, lärares lärande, men även stöd och utveckling kring verksamheters organisation samt det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet handlar om att på ett konkret och inspirerande sätt initiera, leda och utvärdera såväl egna processer som att arbeta gemensamt i grupprocesser tillsammans med kollegor på GR eller i vår region.

Du är en kreativ och utåtriktad person och har därför lätt för att knyta nya kontakter och entusiasmera människor i din omgivning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som kan skapa och se möjligheter med arbetet med film och media i förskola-skola. Vi önskar att du uppfyller kvalifikationerna nedan:

• Relevant pedagogisk bakgrund eller lärarutbildning samt erfarenhet och kunskap inom film & media.
• MIK, media- och informationskunnighet
• Förtrogen med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet
• Kan omsätta digital kompetens i praktiken
• Intresse för skolbibliotekens roll och betydelse för skolväsendet och digitaliseringens möjligheter
• Vana av att använda sociala medier som en del i ditt arbete
• Förtrogen med formativ bedömning samt förskolans och skolans styrdokument
• Förmåga att utveckla, leda och driva projekt.
• Intresserad och insatt i aktuell skolforskning och omvärldsbevakning.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2018-06-01

Tidsbegränsad till: 2019-05-31

Allmän visstidsanställning med möjlighet till förlängning. Alternativt tidigare enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A744880

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt