jobb just nu!

Hjälp/FAQ

1 Registrering

1.1 Hur registrerar jag mig?

På inloggningssidan klickar du på ikonen "Skapa konto". Du fyller i personuppgifterna (alla fält markerade med en gul stjärna är obligatoriska). Ange en e-postadress och välj ett lösenord samt godkänn villkoren. Därefter har du skapat en inloggning och kan fylla i en ansökan och skicka.


Lösenordet måste bestå av minst fem tecken. Vi rekommenderar också att du använder dig av minst tre av dessa fyra teckengrupper:

* Små bokstäver (abcd...)

* Stora bokstäver (ABCD...)

* Siffror (1234...)

* Special tecken (!?%&...)


----------------------------------------------------- 

1.2 Hur behandlas personuppgifterna (PuL)?

Som arbetssökande måste du godkänna att lämnade uppgifter lagras enligt personuppgiftslagen (1998:204), PUL, för att kunna registrera dig och/eller söka utannonserade tjänster.

 

PUL förbjuder att viss typ av information sparas och den typen av information sparas/efterfrågas inte av de som söker utannonserad tjänst eller registrerar sin ansökan.

 

----------------------------------------------------- 

1.3 Hur kan jag bifoga filer?

Det är upp till arbetsgivaren om de tillåter er att bifoga filer eller inte i ansökan. Om de tillåter bifogade filer visas ett steg i ansökningsprocessen som heter ”Bifoga filer”. Om det här steget inte finns med/saknas, har arbetsgivaren valt att inte tillåta det.  

Observera att de flesta arbetsgivare inte tillåter bifogade filer utan vill att du fyller i det digitala ansökningsformuläret.


Om bifogade filer tillåts får varje fil som bifogas inte överskrida 4 MB. De uppladdade filerna får totalt inte överskrida 10 MB. 


Om du har ett färdigt personligt brev kan du markera, kopiera (Ctrl och C eller högerklicka med musen och välja kopiera)och klistra in (Ctrl och V eller högerklicka med musen och välja klistra in) det i formuläret under steget ”Personligt brev”.


----------------------------------------------------- 

1.4  Hur ändrar jag inlagda uppgifter?

Väl inne i ansökan klickar du på det steg, (Personuppgifter, Arbetslivserfarenhet, Utbildning, Kunskaper, Referenser, Personligt brev) där du vill göra din ändring. 


Ändrar du uppgifter under ”Personuppgifter”, övriga meriter och datorkunskaper under fliken ”Kunskaper” samt ”personligt brev”, är det bara att byta ut/lägga till/radera och sedan spara när uppgifterna är justerade.


När du vill ändra utbildningar, arbeten, språkkunskaper samt referenspersoner måste du först klicka på redigeringssymbolen (brevet med en penna) för den merit du vill justera. Uppgifterna som finns inlagda lägger sig då i fälten ovan precis så som när du lade in dem.

Ändra/uppdatera och klicka på rutan "Uppdatera". Uppdateringarna lägger sig då i listan ovan på sidan.

 

----------------------------------------------------- 

1.6 Hur ändrar jag arbeten/utbildningar när jag inte kommer åt redigeringssymbolen?

Om du går längst ned på sidan för de uppgifter du vill redigera ska du kunna scrolla sidan i sidled. Gör du det kommer du att kunna komma åt redigeringssymbolen längst ut till höger på sidan.

 

2 Inloggning

2.1 Hur får jag mina inloggningsuppgifter om jag glömt dessa?

Straxt nedanför inloggningsrutan, där du loggar in för att komma in till ditt konto, finns två länkar du kan klicka på: "Har du glömt ditt användarnamn?" och "Har du glömt ditt lösenord".


Klickar du på "Har du glömt ditt användarnamn?" får du upp en ruta där du fyller i den e-postadress du registrerat ditt konto med. Ditt användarnamn skickas då till angiven e-postadress.


Klickar du på "Har du glömt ditt lösenord?" får du upp en ruta där du fyller i ditt användarnamn. 


Ett mail kommer att skickas till den e-postadress du angav när du skapade ditt konto. Tänk därför på att alltid ha en aktuell e-postadress angiven på kontot.


Mailet du får innehåller en länk. Klickar du på den kommer du till en sida där du anger ett nytt lösenord samt bekräftar det. Du kommer därefter direkt in på ditt konto.


Skulle du av någon anledning inte få dessa mail kan det bero på att mailet fastnat i något SPAM-filter eller liknande. Se därför till att du inte har någon spärr mot våra mail. Du kan också lägga till våra avsändare (noreply@recruit.visma.com) som en säker kontaktperson.


----------------------------------------------------- 

2.2 Hur ändrar jag min inloggning?

Logga in med din gamla inloggning. I menyvyn klickar du på ”Kontouppgifter” och sedan på fliken ”Inloggningssätt”.


Om du har ett Facebook- eller Googlekonto kan du koppla din inloggning dit så att du hädanefter loggar in med den inloggningen när du ska in på ditt ansökningskonto. 


Vill du ändra den inloggningen klickar du på ”Redigera inställningar” för det översta valet. Där kan du ändra användarnamnet och byta lösenord.


Lösenordet måste bestå av minst fem tecken. Vi rekommenderar också att du använder dig av minst tre av dessa fyra teckengrupper:

* Små bokstäver (abcd...)

* Stora bokstäver (ABCD...)

* Siffror (1234...)

* Special tecken (!?%&...)


----------------------------------------------------- 

2.3 Hur kommer jag åt mina uppgifter när jag inte längre har tillgång till den e-post jag registrerade?

Du ansvarar själv för uppdatering av uppgifterna på ditt konto. Om du inte längre har tillgång till den e-post som är registrerad, dit dina inloggningsuppgifter skickas när du begär sådana uppgifter, är enda möjligheten att registrera ett nytt konto och börja om från början igen.

 

Du skapar ett nytt konto genom att trycka på "Skapa konto" på inloggningssidan.


----------------------------------------------------- 

2.4 Varför kommer jag inte in med min Google-koppling?

 Om du försöker logga in med en Google-koppling men inte lyckas (möts av en sida som säger att kontot måste kopplas eller att det redan finns en koppling) kan det bero på att Google gjort en uppdatering av hanteringen av Singel Sign On sedan du var inloggad senast.


För att du ska kunna komma in på kontot igen behöver ditt konto tilldelas en vanlig inloggning. När det är gjort kan du koppla om kontot mot Google igen. 


Kontakta vår support på 0771-10 10 29 för hjälp med det här.

 

3 Jobbsökning

3.1 Hur kan jag bifoga intyg/betyg och bilder i min ansökan?

Det är upp till arbetsgivaren om de tillåter er att bifoga filer eller inte i ansökan. Om de tillåter bifogade filer visas finns ett steg i ansökningsprocessen som heter ”Bifoga filer”. Om det här steget inte finns med/saknas, har arbetsgivaren valt att inte tillåta det. 

 

Observera att de flesta arbetsgivare inte tillåter bifogade filer utan vill att du fyller i det digitala ansökningsformuläret.

 

Om bifogade filer tillåts får varje fil som bifogas inte överskrida 4 MB. De uppladdade filerna får totalt inte överskrida 10 MB.  

 

Observera att det inte går att bifoga CVn i bifogningsfunktionen längst ner under steget ”Personuppgifter”. Den här funktionen är till för uppladdning av unik profilbild för aktuell ansökan. Du kan också lägga in ett foto på dig själv under rubriken "Kontouppgifter” i menyvyn.

 

Om du har ett färdigt personligt brev kan du markera, kopiera (Ctrl och C eller högerklicka med musen och välja kopiera) och klistra in (Ctrl och V eller högerklicka med musen och välja klistra in) det i formuläret under steget ”Personligt brev”. 

 

----------------------------------------------------- 

3.2 Måste jag lägga upp en ny ansökan varje gång jag söker en tjänst?

Nej, du behöver inte lägga upp en ny ansökan för varje tjänst du söker. När du ska ansöka om en tjänst får du upp en lista på tidigare skickade ansökningar som du kan återanvända. Det går alltid att redigera vald ansökan innan du skickar den samt efter att ansökan skickats, så länge ansökningstiden är aktiv.


----------------------------------------------------- 

3.3 Kan jag skicka in ansökan via e-post istället för att registrera mig i databasen?

De flesta jobben ska sökas via vårt verktyg och då måste du registrera ett konto hos oss. Du kan bara söka jobben via vanlig postgång eller e-post om arbetsgivarna anger sådana uppgifter i annonsen. Finns inte den möjligheten angiven måste du kontakta arbetsgivaren och höra med dem om det går att ordna på något sätt. 


Alla arbetsgivare sköter sina egna rekryteringar. Det går därför inte att skicka ansökan direkt till oss.


----------------------------------------------------- 

3.4 Hur återanvänder jag en skickad ansökan?

Om du tidigare sökt någon tjänst via vårt verktyg kan du återanvända din ansökan nästa gång du söker en tjänst. När du loggat in via ansökningslänken får du upp en lista över tidigare skickade ansökningar (ansökningar som tidigare påbörjats men inte skickats är inte valbara i listan). 


Lägst ut till höger, via förstoringsglasikonen, kan du förhandsgranska ansökan för att se om det är den du vill återanvända.

Bocka för rätt ansökan och fortsätt till nästa steg.


Om du väljer ”Börja med ny ansökan” påbörjar du en tom (helt ny) ansökan, dvs inga uppgifter är ifyllda.


----------------------------------------------------- 

3.5 Varför får jag meddelandet ”Du måste fylla i enkäten”, trots att jag gjort det?

Alla enkätfrågor är obligatoriska. Du måste därför svara på alla oavsett hur de är ställda. Du kan inte hoppa över/utelämna någon fråga.

 

Om det är någon fråga du inte tycker är aktuell kan du skriva en punkt, streck, kryss eller någon liknande i det

fältet (om det är ett fritextfält).

 

Hoppar du över en fråga får du upp en text som talar om att alla måste besvaras: Du måste fylla i hela enkäten.

 

Alla arbetsgivare formulerar sina egna enkätfrågor. Vi har tyvärr ingen möjlighet att kontrollera att alla formulerar sina enkäter på ett bra sätt.

 

----------------------------------------------------- 

3.6 Vart skriver jag in referensnumret?

Det finns inget fält för att skriva in refnr. De flesta som anger referensnumret i ansökan brukar göra det som en rubrik i det personliga brevet eller på något sätt omnämna det där. I och med att du söker tjänsten digitalt behöver du inte ange refnr i ansökan när du loggar in via den tjänst du vill söka – verktyget sorterar rätt automatiskt.


----------------------------------------------------- 

3.7 Varför visas en kontrollruta, om att uppgifterna inte matchar, när jag skickar ansökan?

När du skickar din ansökan görs en kontroll på dina personuppgifter. Systemet jämför de uppgifter som du lagt in på kontot med de som skrivits in i just den här ansökan. Det här sker för att förhindra att eventuella felaktiga uppgifter skickas till arbetsgivaren.


Om det är något som inte stämmer, alla uppgifter är inte identiska på båda ställena, dyker rutan upp. 


Den här kontrollen jämför alla uppgifter under steget ”Personuppgifter”, dvs personuppgifter och bild.


Om du inte ser någon uppenbar skillnad, men har en bild, är det bilden som genererar rutan. Orsaken kan vara att bilden är uppladdad ett annat datum eller att den är någon byte större/mindre. Det är inget som är synligt för blotta ögat men det är uppgifter som registreras i databasen.


Om dina uppgifter i ansökningssteget ”Personuppgifter” är korrekta kan du utan problem klicka på ”Ja” i kontrollrutan.


----------------------------------------------------- 

3.8 Får jag någon bekräftelse på att ansökan inkommit?

Varje gång du söker ett jobb digitalt, ska du få en bekräftelse i samma Internetfönster som talar om att ansökan är skickad och mottagen.


När du sökt ett jobb och fått en bekräftelse lägger sig jobbet som en lista under "Ansökningar" i menyvyn på ditt konto. Där kan du gå in och se hur din ivägskickade ansökan såg ut samt ta fram annonsen (tjänsten du sökte). Den här listan är också en bekräftelse. Alla jobb i listan med status ”Ansökt” har kommit fram till arbetsgivaren. 


De flesta arbetsgivarna skickar också ut ett mail - Tack för din ansökan, till den e-post du registrerat i din ansökan. 

Om du inte får tack-mailet kan det bero på att mailet fastnat på vägen i ett SPAM-filter, en brandvägg eller något liknande. 


Har du inte fått något av ovanstående har din ansökan inte inkommit. Vi ber dig då att skicka ansökan på nytt.


----------------------------------------------------- 

3.9 Hur uppdaterar jag en skickad ansökan?

En ansökan kan uppdateras/kompletteras så länge ansökningstiden till tjänsten inte har gått ut/passerat.


1. För att ändra/uppdatera en skickad ansökan måste du gå in under "Ansökningar” i menyvyn.

2. Där klickar du på redigeringssymbolen (pennikonen) för den tjänst som ska ändras.

3. Du får fram en översikt över din skickade ansökan.

4. När ansökan är justerad och sparad går du till förhandsgranskningen.

5. Skicka ansökan igen.


Observera att de ändringar du gjort i ansökan sparas bara när du skickar den igen. Det går inte att uppdatera och spara vid ett tillfälle för att sedan gå ur och skicka vid ett annat.


----------------------------------------------------- 

3.10 Hur kan jag återta en skickad ansökan?

Så här återtar du ansökan:
Om du skickat en ansökan och därefter vill återta den går du in under ”Ansökningar” i menyvyn och klickar på den röda pilikonen för den tjänst du vill återta. Du får upp en kontrollruta som frågar om du är säker på att du vill återta ansökan. Väljer du ”OK” kommer din skickade ansökan att återtas.


Så här ser det ut när ansökan är återtagen:
En återtagen ansökan står kvar i listan över sökta tjänster men pilikonen försvinner för att markera att ansökan är återtagen. Ansökan får också en annan status: "Återtagen av arbetssökande".


En ansökan kan återtas under hela rekryteringsprocessen, tills det att ärendet är avslutat. Pilikonen försvinner när tjänsten inte längre går att återta.


Ångra återtagande:
Skulle du av misstag återta din ansökan eller ångra ett återtagande kan du, så länge som ansökningstiden inte har gått ut/passerat, söka om tjänsten. Redigera den och skicka den på nytt.


Har ansökningstiden gått ut måste du kontakta arbetsgivaren och meddela dem om att du fortfarande är intresserad.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Bevakningar
4.1 Hur bevakar/prenumererar jag på lediga tjänster?
På ditt konto har du möjlighet att skapa bevakningar av lediga tjänster. Du skapar dessa under ”Bevakningar” i menyn.

Vi rekommenderar att du
döper bevakningen utifrån dess innehåll gällande yrke och geografisk placering, t ex ”Förskollärare, Stockholms län”.

Bevakningen du gör är alltid
tidsbegränsad (6 månader framåt), men det går att ändra i redigeringsläget.

Det tar
ett dygn innan bevakningen börjar gälla efter att du sparat den. Om du sparar om en bevakning nollställs den och börjar inte gälla förrän ett dygn efter omsparandet.

I bevakningsmailen skickas max 10 tjänster som stämmer med dina inställningar, även om din bevakning givit fler träffar. Du hittar samtliga tjänster på ditt konto under ”Bevakningar”.

Om du har flera bevakningar och alla generar träffar, får du ett mail per bevakning. Se därför till att du inte har flera bevakningar som gäller samma sak.

----------------------------------------------------- 

4.2 Varför får jag inga bevakningsmail?

Om bevakningar varken visas på kontot eller skickas via e-post:

1. Från det att bevakningen skapats/sparats om, tar det ett dygn innan den börjar gälla/hämta uppgifter. Det innebär att om du sparar om en bevakning nollställs den och börjar inte gälla förrän ett dygn senare.

2.
Bevakningsmailet hämtar bara annonser som stämmer med dina inställningar och som publicerats efter bevakningen skapats/sparats. Den hämtar alltså inte annonser som redan ligger ute.

3.
Bevakningen du gör är alltid tidsbegränsad (6 månader framåt), men det går att ändra i redigeringsläget. Kontrollera att datumet gäller.

4.
Det kan också vara så att du helt enkelt satt upp en bevakning som genererar väldigt få/inga mail.

   - ​Val av yrke: vårt rekryterings- och annonsverktyg används mest av arbetsgivare inom den offentliga sektor, för tjänster inom pedagogik, sjukvård etc. Bevakningar av tjänster inom exempelvis hotell/restaurang etc. brukar inte generera så många träffar.

   - Val av geografisk placering: De flesta arbetsgivare lägger ut sina tjänster på specifika kommuner. Att välja ”Ospecificerat län/kommun” är därför inte att rekommendera. ”Ospecificerat län/kommun” innebär nämligen inte att du får en sökning på alla län/kommuner, utan är en specifik kategori som bara ger träffar på annonser som placerats med just den här placeringen.

Om bevakningarna visas på ditt konto men inte skickas via e-post:
1. Kontrollera att du valt e-post som leveranssätt.

2. Det kan vara så att mailet fastnat i något SPAM-filter eller liknande. Se därför till att du inte har någon spärr mot vår avsändarmail (noreply@recruit.visma.com). Du kan också lägga till den som en säker kontakt.


----------------------------------------------------- 

4.3 Hur ändrar och avslutar jag bevakningsutskicken?

Under ”Bevakningar” hittar du en lista över skapade sådana. 


Vill du göra en ändring klickar du på pennikonen


För att avsluta bevakningen tar du bort den genom att klicka på papperskorgsikonen.  Du kan också redigera och ändra datumet, om du bara tillfälligt vill avsluta bevakningen.  

 

5 Rekryteringsfrågor

5.1 Hur kan jag se mina sökta tjänster samt ansökningar jag skickat?

Om du sökte tjänsten digitalt via oss kan du hämta ner annonsen från ditt konto.

 

Under "Ansökningar" i menyvyn har du en lista över alla dina sökta jobb. Om du klickar på symbolen längst ut till vänster kan du se annonsen - tjänsten du sökt. Vill du se själva ansökan klickar du på förstoringsglassymbolen.

 

Om du inte har sökt jobbet digitalt är det direkt till arbetsgivare du måste vända dig för att få sådana uppgifter.

----------------------------------------------------- 

5.2 Vem vänder jag mig till vid frågor om specifika rekryteringar?

Om du har frågor om innehåll i en specifik tjänst eller en enskild rekrytering ska du kontakta arbetsgivaren för information. Alla arbetsgivare sköter och ansvarar för sina egna rekryteringar. Vi kan inte svara på sådana frågor.


Vi innefattas inte av offentlighetsprincipen och lämnar således inte ut några uppgifter om de sökande (hur många som sökt en viss tjänst, uppgifter om andra sökande eller vem/vilka som fick tjänsten). För att få ut sådana uppgifter måste du alltid kontakta arbetsgivaren. 


Ansökan som du lägger in i vår databas räknas inte som offentlig handling förrän det att du skickat in den till någon arbetsgivare. En ansökan som skickas in till en kommun/myndighet/landsting räknas alltid som offentlig handling så fort den skickats in.

 

6 Inställningar

6.1 Vilka webbläsare stödjer hemsidan/verktyget?

Webbläsarserier begränsas till de 3 största som har en marknadsandel på minst 10% enligt http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp

Fullständig funktionalitet upprätthålls i aktuell samt föregående huvudversion, eller version släppt under de senaste 3 åren, och som ingår i de ledande webbläsarserierna.


Vi tillhandahåller inget officiellt stöd till webbläsare eller komponenter däri som ej längre stöds av tillverkaren, inte rekommenderas av tillverkaren, som inte kontinuerligt uppdateras med rekommenderade uppdateringar eller som är äldre än 6 år.


Om andra webbläsare används kan sidorna ibland visas felaktigt och funktionaliteten kan inte garanteras.
Om verktyget inte fungerar med ovanstående webbläsare kan det bero på att Cookies inte är påslagna, de behöver då aktiveras för att sidan ska fungera som avsett. 
 

----------------------------------------------------- 

6.2 Vad är Cookie och måste detta användas/tillåtas?

Vår webbplats innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten datafil som webbplatsen sparar i din dator.

 

Cookies lagras tillfälligt i din dator

Vi använder sessionscookies och sessions-ID för att du ska kunna göra olika typer av sökningar i våra databaser. Cookien sparas inte av din dator utan finns bara tills du stänger webbläsaren. Denna typ av cookie används enbart för att kommunikationen mellan din dator och vår server ska fungera. Den ger oss ingen information om dig som användare och den kan inte heller förmedla några virus till dig.

 

Du kan stänga av cookien
Om du inte accepterar användningen av Cookies kan du ändra inställningen i din webbläsare så att den inte tillåter cookies. Men då kan du heller inte använda de tjänster som kräver inloggning.

 

Om hemsidan/verktyget inte fungerar trots att du använder en webbläsare som stöds enligt, kan det bero på att Cookies inte är påslagna. Kontrollera detta på följande sätt:

·         I Internet Explorer ska Verktyg/ Internetalternativ/ Sekretess/ Avancerat/

Åsidosätt automatisk cookiehantering inte vara markerade.

·         I Firefox ska kryssrutorna Verktyg/ Inställningar/ Sekretess/ kakor/

Tillåt att webbplatser lagrar kakor.

·         I Safari går du in under Safarimenyn/Säkerhet och väljer alternativet Alltid till höger om rubriken Acceptera Cookies.

 

I andra webbläsare kan sättet på vilket Cookies aktiveras se olika ut, dock brukar alternativen som regel finnas under webbläsarens inställningar.

 

----------------------------------------------------- 

6.3 Måste JavaScript tillåtas?

Vissa av Offentliga Jobbs tjänster använder JavaScript. Om funktionen för JavaScript är inaktiverad i din webbläsare kan sidorna ibland visas felaktigt och funktionaliteten kan inte garanteras.

 

----------------------------------------------------- 

6.4 Vad har hemsidan/verktyget  för upplösning och färger?

Webbplatsen är anpassad för upplösningen 1024x768 och minst 256 färger. Om du ändrar till väldigt stor text så kan det hända att inte hela webbplatsen syns samtidigt på skärmen.

 

----------------------------------------------------- 

6.5 Hur laddar man ner/öppnas filer från systemet?

För att öppna en fil - klicka på länken. Länkar till filer öppnas automatiskt i nya fönster.
För att spara hem en fil högerklicka med musen på länken och välj Spara mål som. Ge filen ett namn och välj var den ska sparas.
Filformat som används på denna webbplats är pdf.
För att öppna pdf-filer krävs programvaran Acrobat Reader som är gratis. Ladda ner Acrobat Reader från Adobes webbsida
.

 

7 Radering

7.1 Hur raderar jag ansökningar från listan över mina sökta tjänster?

I listan över dina ansökningar går det bara att ta bort sådana med statusen ”Påbörjad”, dvs ansökningar som du påbörjat men aldrig skickat. Det är bara dessa som har en papperskorgsikon.


Ansökningar som du skickat (status = "Ansökt") går inte att ta bort från listan/kontot.


----------------------------------------------------- 

7.2 Hur raderar jag mitt konto helt från databasen?

Du kan själv ta bort ditt konto när du är inloggad. Gör enligt följande:
1. Gå till "Användaruppgifter"
2. Klicka på fliken "Borttag av konto"
3. Ange nuvarande lösenord i fältet och klicka på "Skicka länk för radering av konto"
4. Ett mail skickas till den e-post som kontot är registrerat på
5. Klicka på borttagningslänken i mailet (den är giltig i 2 h)
6. Vid klick på länken slussas du vidare till en informationssida. Klicka på knappen "Radera konto"

Om du inte har åtkomst till det konto du vill radera kan du skicka in en skriftlig borttagsförfrågan. Vi behöver då följande information från dig:
* Dina personuppgifter ink. personnummer
* Den e-post som är registrerat på kontot
* Det användarnamn som kontot är knutet till.


När vi fått in uppgifterna raderar vi kontot och meddelar när det är åtgärdat.

När kontot har raderats kan du inte få tillbaka några uppgifter, oavsett om du gör det själv eller ber oss ordna det. Hittar du ett jobb vid ett senare tillfälle som ska sökas via konto på Visma Recruit, måste du registrera dig på nytt.

 

8 Kontakt

8.1 Vad har supporten för öppettider?

Vardagar kl. 08.00-17.00. Stängt lördag-söndag samt helgdagar.

 

----------------------------------------------------- 

8.2 Hur kontaktar jag kundservice?

Webbformulär:
Ansökningskontot (inloggad) -            I menyvyn klickar du på ”Kontakta oss”.    


Ansökningskontot (inloggningssidan) -     Klicka på ”Kontakta vår kundservice”.

Hemsidan -                                                     Välj rubriken ”Support” och fliken ”Kontakta oss”. Klicka på ”Jobbsökare". 

                                                         
Försök vara så utförlig som möjligt i din felrapport.

Tel:
0771-10 10 29