Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Fritidspedagog/lärare i fritidshem till familjär byskola!
• Som lärare i fritidshem arbetar du utifrån skolans styrdokument med tydliga mål och du inspirerar alla elever till att utvecklas. • Kontinuerligt dokumentera, bemöta och informera vårdnadshavare kring elevernas inlärning och utveckling. • Tillsammans med kollegor samt enskilt planera, genomföra och utvärdera fritidshemmets pedagogiska verksamhet. • Under skoldagen arbetar du som resurs i våra klasser. • I tjänsten ingår det även att planera och undervisa i musik för F-6.
2023-12-06 2023-12-20
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Miljöinspektör
Vi söker någon som huvudsakligen ska arbeta med tillsyn och handläggning av ärenden inom miljöbalkens områden med inriktning mot lantbruk och enskilda avlopp. Som miljöinspektör är det viktigt att du har ett professionellt serviceinriktat bemötande och kan bidra till att verksamheten och dina arbetsuppgifter utvecklas. I din roll som miljöinspektör arbetar du med prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Arbetet innebär såväl inspektioner som skriftlig rapportering och dokumentation samt ärendehantering och diarieföring i vårt verksamhets...
2023-12-06 2024-01-05
Socialförvaltningen, Hörby kommun Fler sjuksköterskor sökes för att skapa en äldreomsorg i världsklass!
Nu söker vi fler sjuksköterskor som vill vara med i nystarten på ett av våra hemsjukvårdsområden i Hörby kommun! Välkommen att vara med på resan mot en äldreomsorg i världsklass! I Hörby kommun arbetar vi tvärprofessionellt kring patienten. Det innebär att vi har ett teambaserat arbetssätt med patienten i fokus där du som sjuksköterska arbetar i nära samarbete med exempelvis omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut. Inom ditt hemsjukvårdsområde arbetar du tillsammans med flera andra sjuksköterskekollegor. Dina grundläggande arbet...
2023-12-05 2024-01-07
Socialförvaltningen, Hörby kommun Avlösare till barn inom LSS
Avlösarservice i hemmet innebär att en person kommer hem och tillfälligt bistår den funktionshindrade. Syftet är att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avlösning och kunna vila, genomföra egna aktiviteter eller göra ärenden utanför hemmet. Vi söker nu en kvinna som kan åka med och simma/bada en eftermiddag i veckan ca 3 tim.
2023-12-05 2024-01-07
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontaktperson sökes inom LSS för fyra träffar per månad
Kontaktperson är en insats som kan beviljas en sökande enligt lagen (19936:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Att vara kontaktperson för en person med funktionsnedsättning innebär att du är ett komplement i kontakten med anhöriga eller vänner och hjälper till bryta den isolering som kan vara en följd av funktionsnedsättningen, till exempel genom att ni gör olika aktiviteter tillsammans. Uppdragets omfattning kan se olika ut och varierar utifrån den sökandes beslut. Uppdraget innebär en till flera träffar per månad. Utif...
2023-12-05 2023-12-25
Hörby kommun Fastighetstekniker 2 tjänster!
I ditt dagliga arbete som fastighetstekniker ingår: • Ta emot och utföra felanmälningar och beställningar från våra hyresgäster. • Kontrollera brandlarm och inbrottslarm. • Daglig rondering och tillsyn av fastigheten samt dess kringmiljö. • Förebyggande arbete både på, i och runtom fastigheterna. • Egenkontroll med utgångspunkt i fastighetsägaransvaret. • Arbeta problemlösande och proaktivt med fastighetstekniska lösningar både enskilt och tillsammans med kollegor, enhetschef och förvaltare. • Arbeta med tekniska installationer såsom värme-,...
2023-12-05 2024-01-03
Socialförvaltningen, Hörby kommun Projektanställning inom vuxenteamet Öppenvård
ARBETSUPPGIFTER: Arbetar du idag som vuxenbehandlare med beroendeproblematik och är en nyfiken, lösningsorienterad person och har både stort klientperspektiv och förmåga att lyfta blicken och se till helhet? Har du gedigen erfarenhet av KBT- baserad behandling för individer med psykisk ohälsa, kriminell bakgrund och beroendeproblematik? Vill du vara en del av ett utvecklande gäng, där både vi och våra kollegor på myndighet vill rusta organisationen för de framtida utmaningarna? Då kan detta mycket väl vara tjänsten för dig! Vi söker nu dig som ...
2023-11-29 2024-01-01
Kommunledningskontoret, Hörby kommun Kommunjurist
Som kommunjurist biträder du förvaltningen med juridiskt stöd och rådgivning. Det innebär bland annat att du kommer att få granska avtal, hålla i utbildningar i juridiska ämnen, skriva tjänsteskrivelser och svara på remisser med juridisk anknytning. Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att vara inriktade på frågor inom offentlig rätt, avtalsrätt, upphandling, fastighetsrätt och entreprenadrätt. Även frågor rörande arbetsrätt, socialrätt och skollagstiftningen kan vara förekommande. Den interna juridiska kompetensen kompletteras vid behov med up...
2023-11-27 2023-12-10
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Miljöinspektör med samordningsansvar
Rollen som samordnare är på 50% och medför ett professionellt serviceinriktat bemötande, samt att man bidrar till att verksamheten och dina arbetsuppgifter utvecklas. Tjänsten innefattar att man går in som Stf Bygg- och miljöchef, när Bygg- och miljöchef är sjuk, har semester etc., med samma delegation enligt delegationsordningen. Rollen som samordnare innebär ett planerings- och samordningsansvar för tillsyn och prövning. Vidare innebär det att besvara enkäter, remisser, delta i arbetsgrupper och utföra rapportering av verksamhetens resultat ...
2023-11-23 2023-12-20
Socialförvaltningen, Hörby kommun Vi söker två positiva och engagerade stödpedagoger till två gruppbostäder
Vi söker två positiva och engagerade stödpedagoger. En till Lågedammsgatan 23 och en till Utgårdagatan 48:as gruppboende inom LSS i Hörby. Hos oss erbjuds du möjligheten att bidra till att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro för brukarna som bor på gruppbostaden. Som stödpedagog hos oss kommer du att ha ett roligt och meningsfullt arbete med stort ansvar. Ditt uppdrag är att tillsammans med stödpedagogskollega och övriga i arbetslaget arbeta för att de boende får ett gott bemötande samt stöd och individanpassad hjälp i sin ...
2023-11-17 2023-12-31
Kommunledningskontoret, Hörby kommun Nämndsekreterare
Som nämndsekreterare har du en central roll i kommunens organisation med många kontaktytor med förtroendevalda, chefer, handläggare, medborgare och dina kollegor. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att; förbereda ärendelistan inför sammanträde och delta vid beredning; handläggning av ärenden kopplat till nämndens administration; samordna kontakt med handläggare och ansvarig chef; skapa kallelse; praktiska frågor inför möten; skriva protokoll; bevaka formaliafrågor i handläggningsprocess och under pågående sammanträde; publicera kallels...
2023-11-17 2023-12-22
Socialförvaltningen, Hörby kommun Timvikarier Funktionsstödsverksamheten och Öppenvården boendestöd
Funktionsstödsverksamheten och Öppenvårdens boendestöd söker nu dig som är engagerad och har intresse för att arbeta hos oss som timvikarie på våra gruppboende, servicelägenheter och boendestöd SOL. Inom vår verksamhet möter du personer med olika funktionshinder i varierande åldrar. Arbetet innebär att ge stöd och omvårdnad utifrån varje persons individuella behov som kan vara strukturera vardagen och hitta rutiner, hålla dygnsrytmen, utföra städning, tvätt, handling, matlagning och andra hushållssysslor samt upprätthålla sociala kontakter. Du ...
2023-11-08 2023-12-20
Socialförvaltningen, Hörby kommun Arbetsterapeut 100 % till vår funktionsstödsverksamhet och socialpsykiatri
Som arbetsterapeut inom LSS och socialpsykiatri ansvarar du för insatser till vårdtagare på LSS-gruppboende, LSS servicebostad samt personer inom LSS och socialpsykiatri i ordinärt boende i Hörby kommun. Du ansvarar också för insatser till daglig verksamhet. Arbetet innefattar bedömning av aktivitetsförmåga, behandling/träning i vårdtagarnas hem, förskrivning av hjälpmedel samt handledning av personal. Vårdtagarna är från 18 år och uppåt med varierande funktionsnedsättningar. Samarbete sker i team tillsammans med andra yrkesgrupper såsom sjuk...
2023-11-03 2023-12-10