Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Skolutvecklingscentrum Modersmålslärare: finska, meänkieli, sydsamiska, lulesamiska Bodens Kommun
Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskolan. Din arbetsplats kommer att vara olika skolenheter och olika skolformer där barn och elever finns. Din undervisning kommer att ske i form av närundervisning. I andra hand kan fjärrundervisning vara ett alternativ. Vid anställning får du en introduktion gällande dina arbetsuppgifter. Du får löpande stöd i din yrkesroll genom olika stödfunktioner på arbetsplatsen. Som vår medarbetare förväntar vi oss att du följer Bodens kommuns värdegrund, arbetar medvetet med kvalitetsarbete, kollegialt l...
2023-03-27 2023-04-30
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare i Bild Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i bild i år 7-9. Undervisning i ytterligare ämnen är aktuellt. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2023-03-24 2023-04-28
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Matematik och NO/TEK Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i matematik och naturorienterande ämnen + teknik i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2023-03-24 2023-04-28
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare SO-ämnen och Svenska Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i samhällsorienterande ämnen och svenska i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2023-03-24 2023-04-28
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Spanska Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i spanska i år 7-9. Undervisning i ytterligare ämnen är aktuellt. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2023-03-24 2023-04-28
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Svenska som andraspråk och Tyska Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i svenska som andraspråk och tyska i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2023-03-24 2023-04-28
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Svenska och Engelska Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i svenska och engelska i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2023-03-24 2023-04-28
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Svenska och Engelska Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i svenska och engelska i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2023-03-24 2023-04-28
Bodens kommun Resurs Björknäsgymnasiet
Huvudsaklig uppgift är att stötta elev med mycket nedsatt synförmåga så att eleven i så stor utsträckning som möjligt kan tillgodogöra sig undervisningen. En god dialog med undervisande lärare är en förutsättning för att kunna förbereda och anpassa undervisningsmaterial efter elevens behov. Uppgifterna kan variera men består till stor del av att förbereda utrustning och material i dialog med specialpedagog, syntolka och stötta kring praktiska saker i skolvardagen, ledsaga till och från lektionssalar och matsal samt finnas på lagomt avstånd så a...
2023-03-22 2023-03-31
Bodens kommun Speciallärare, anpassad grundskola 7-9, Stureskolan
Du ingår i arbetslaget anpassad grundskola 7-9, med speciallärare och stödpedagoger. Anpassad grundskola 7-9 består av två klasser där eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden. Du kommer huvudsakligen att arbeta i den klass som läser ämnen, men ha ett nära samarbete med dina kollegor i den andra klassen. Ditt huvudsakliga uppdrag som speciallärare är att utveckla elevernas lärande och utveckling mot målen för anpassad grundskola. Du kommer att planera och genomföra undervisning för eleverna både enskilt och tillsammans med kollegor samt...
2023-03-21 2023-04-02
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Resurs till Torpgärdsskolan
Vi söker Dig som vill arbeta som resursperson hos oss på Torpgärdsskolan. Du kommer att arbeta med både enskilda elever och grupper av elever.
2023-03-15 2023-03-31