Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare i musik åk 7-9 Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i musik årskurs 7-9, undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Men som lärare har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2022-08-05 2022-08-26
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förstelärare i SO Brönjaskolan
Vi söker Dig som är legitimerad lärare i samhällsorienterande ämnen för år 79, och brinner för att utveckla ämnet och skolan. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. I tjänsten ingår även mentorskap. I den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Tjänsten är utformad som ett försteläraruppdrag i samhällsorienterande ämnen, vilket innebär att du behöver uppfylla de krav som ställs för att vara aktuell till förordnandet. Inom försteläraruppdraget kommer du i ...
2022-08-05 2022-09-02
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare i So/Sv Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i samhällsorienterande ämnen och svenska i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2022-08-05 2022-09-02
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förstelärare i Matematik Brönjaskolan
Vi söker Dig som är legitimerad lärare i matematik och naturorienterande ämnen för år 79, och brinner för att utveckla ämnet och skolan. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. I tjänsten ingår även mentorskap. I den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Tjänsten är utformad som ett försteläraruppdrag i matematik, vilket innebär att du behöver uppfylla de krav som ställs för att vara aktuell till förordnandet. Inom försteläraruppdraget kommer du i samrå...
2022-08-05 2022-09-02
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare i Matematik och Naturorienterande ämnen/teknik Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i Ma/No/Tk i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2022-08-05 2022-09-02
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Trygghetsresurs Brönja
Du kommer att arbeta tillsammans med vår trygghetssamordnare för att se till att våra elever trivs på skolan och känner en trygghet på skolan. Din viktigaste arbetsuppgift är att vara en god förebild som är tillgänglig för och skapar goda samtal med våra ungdomar. Vi erbjuder dig en utvecklande miljö. Vi har ett välfungerande elevhälsoarbete och arbetar aktivt med skolutveckling inom olika områden.
2022-08-05 2022-08-17
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Specialpedagoger till Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill jobba som specialpedagog. Som specialpedagog arbetar du framför allt med att skapa förutsättningar för delaktighet, tillgänglighet och inkludering till våra elever. Du identifierar vilka insatser som ska sättas in, och arbetar förebyggande för att identifiera undanröja hinder i elevernas olika lärmiljöer. Du samarbetar med all personal på skolan för att hålla dem uppdaterade om utvecklingen och åtgärder som kan behöva sättas in. Du arbetar i team tillsammans med skolans två andra specialpedagoger. Du följer med eleverna...
2022-08-05 2022-09-02
Bodens kommun, Arbetsmarknad - chef/rektor Studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningen Boden
Vi söker nu dig som vill arbeta som studie- och yrkesvägledare hos oss på Vuxenutbildningen. I rollen som studie- och yrkesvägledare kommer du att arbeta med vägledning, information till individer och grupper samt individuell studieplanering via besök, telefon och e-post. Vidare ingår uppgifter såsom arbete med utbildningsinformation, upprättande och uppföljning av individuella studieplaner, behörighetskontroller och upprättande av prioriteringslistor och annat arbete i samband med antagning. Tjänsten innebär ett nära samarbete med våra stu...
2022-07-05 2022-08-14
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Specialpedagog Centrala Elevhälsan
Som specialpedagog får du en viktig roll ute på förskolor/skolor och i vår Centrala Elevhälsa. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. Du kommer till stor del att samarbeta med skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer inom Centrala elevhälsan. I uppdraget som specialpedagog kommer du att ingå i team med spetskompetens men du kommer även att arbeta självständigt. Ett flexibelt förhållningssätt är en förutsättning för att klara av uppdraget. Ditt huvudsakl...
2022-07-01 2022-08-14
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare International Baccalaureate (IB)
Uppdraget innebär att undervisa elever på engelska inom ramen för IB-konceptet, i ålder för grundskola. Undervisning kan ske i flera olika åldersgrupper.
2022-06-28 2022-08-12
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Studie- och yrkesvägledare Brönjaskolan och Stureskolan
Vi söker dig som vill arbeta som studie- och yrkesvägledare hos oss på Stureskolan och Brönjaskolan. I arbetsuppgifterna som studie- och yrkesvägledare ingår bland annat att planera antagningsprocessen och informera grupper av elever eller föräldrar om olika val. Du kommer även att ge stöd till lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser. Du har också individuella handledande samtal med elever, samt ordnar praktikplatser och organiserar elevernas praktiska arbetslivsorientering, prao. Du kommer att samverka me...
2022-06-16 2022-08-16
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare i Hem- och konsumentkunskap Bodens kommun
Vi söker Dig som vill undervisa i hem- och konsumentkunskap i årskurs 6 och 8, där undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift.
2022-06-15 2022-08-16