Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Hoks förskola
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att vara med och bidra till barns utveckling och lärande. TILLSAMMANS är ett ledord som vi tagit ställning för i den utbildning vi erbjuder våra barn. Förskolan arbetar i projekt där barns frågor, intressen och nyfikenhet styr innehållet. Projektet tar sin utgångspunkt i enhetens gemensamma tema som under läsåret är "Hållbar utveckling- Naturens hemligheter". Med hjälp av verktygen observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns läroprocesser; enskilt och i...
2022-05-12 2022-05-29
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Vi söker stödassistent till gruppbostäderna i Vaggeryd!
Stödjande arbete på gruppbostad inom LSS-området. Som stödpedagog/stödassistent arbetar du stödjande utifrån de boendes behov och förmågor. Brukaren ska uppleva god livskvalitet utifrån en god och säker omvårdnad. Du kommer i din roll arbeta med att motivera och stödja de boende till självständigt liv. Du har en viktig roll för att våra boende ska få en aktiv vardag och ett aktivt liv. Arbetet innehåller även administrativa uppgifter som social dokumentation i Combine och upprättande av genomförandeplaner mm. Även vissa praktiska uppgifter sås...
2022-05-10 2022-05-29
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hoks skola söker en ny lärare
Du planerar, bedriver och utvärderar ditt pedagogiska arbete i enlighet med gällande läroplan och styrdokument samt utför inom yrket i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Tillsammans med övrig personal på skolan driver du en verksamhet som hjälper eleverna att bli trygga, kreativa och nyfikna. I Vaggeryds kommun arbetar vi för att tillsammans utveckla undervisningen genom ÄmnesDidaktisktKollegium.
2022-05-09 2022-05-20
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan 7-9 söker lärare i engelska
Fågelforsskolan söker ny kollega i engelska - två lärare ska bli tre. Tjänsten består av undervisning i engelska på högstadiet i någon eller några årskurser och under vårterminen beslutas hur skolan ska organisera undervisningen. Du kommer också undervisa i språkval i eng/sv.
2022-05-09 2022-05-22
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Vi söker stödassistenter till gruppbostäderna i Vaggeryd!
Stödjande arbete på gruppbostad inom LSS-området. Som stödpedagog/stödassistent arbetar du stödjande utifrån de boendes behov och förmågor. Brukaren ska uppleva god livskvalitet utifrån en god och säker omvårdnad. Du kommer i din roll arbeta med att motivera och stödja de boende till självständigt liv. Du har en viktig roll för att våra boende ska få en aktiv vardag och ett aktivt liv. Arbetet innehåller även administrativa uppgifter som social dokumentation i Combine och upprättande av genomförandeplaner mm. Även vissa praktiska uppgifter sås...
2022-05-07 2022-05-27
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Svenarums skola söker Lärare
Dina arbetsuppgifter innebär att enskilt och tillsammans med övriga pedagoger på skolan planera, genomföra och utvärdera arbetet enligt skolans styrdokument. Du kommer att driva egen undervisning och även ha ett nära samarbete med övriga pedagoger i verksamheten. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande. Du kommer att tillsammans med oss arbeta för utveckling av verksamheten i en trivsam och professionell miljö. I dessa olika processer förväntar vi oss att du tillsammans med övriga kollegor blir en bidragande länk i arbet...
2022-05-05 2022-05-20
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan 7-9 söker lärare i NO
Fågelforskolan söker lärare i NO och eventuellt kan det bli aktuellt med undervisning i teknik. Undervisningen är förlagd i år 7 där du kommer att ingå i ett ämneslag med två NO lärare som undervisar i år 8 och år 9. Den sökande ingår i årkurs 7´s arbetslag med ett mentorskap tillsammans med lärarkollega i en av klasserna i år 7. I årskurs 7 är det tre klasser och undervisningen i NO är organiserad med en lektion i halvklass och övriga lektioner i helklass. NO undervisningen har tillgång till sina ämnessalar som är välfungerande.
2022-05-04 2022-05-22
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan 7-9 söker lärare i matematik
Fågelforsskolan söker en grundskollärare i matematik och/eller en speciallärare i matematik. Skolan organisera matematikundervisningen där matematiklärare och speciallärare samarbetar och delar klass utifrån elevernas behov i det matematikområde eleverna läser. Det är nuvarande kunskaperna om eleverna och genomförda tester som avgör vilken matematikgrupp eleverna ingår i. Matematiklärarna har gemensam tid varje vecka för både planering och analys av kritiska områden. Bedömning sker i ett samarbete mellan lärarna och kontinuerligt möts ämne...
2022-05-04 2022-05-31
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Hjortsjöskolan mellanstadiet
Vi söker engagerad lärare för undervisning och mentorskap i våra team. Lärarteamet på skolan präglas av hög kompetens, kollegialt samarbete och stort engagemang för elevers lärande och utveckling. Skolan arbetar med en grundorganisation med trisslärarsystem, det vill säga tre mentorer på två klasser. Vaggeryds kommun och tätort växer så till hösten ökar vi i antal klasser i alla årskurser och därför söker vi fler medarbetare till vår skola. Du planerar, bedriver och utvärderar ditt pedagogiska arbete i enlighet med gällande läroplan och styrdok...
2022-05-04 2022-05-19
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Åvikens förskola
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att vara med och bidra till barns utveckling och lärande. TILLSAMMANS är ett ledord som vi tagit ställning för i den utbildning vi erbjuder våra barn. Förskolan arbetar i projekt där barns frågor, intressen och nyfikenhet styr innehållet. Projektet tar sin utgångspunkt i enhetens gemensamma tema som under läsåret är Hållbar utveckling- Naturens hemligheter. Med hjälp av verktygen observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns läroprocesser; enskilt och i g...
2022-05-03 2022-05-29
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Svenarums förskola
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att vara med och bidra till barns utveckling och lärande. TILLSAMMANS är ett ledord som vi tagit ställning för i den utbildning vi erbjuder våra barn. Förskolan arbetar i projekt där barns frågor, intressen och nyfikenhet styr innehållet. Projektet tar sin utgångspunkt i enhetens gemensamma tema som under läsåret är Hållbar utveckling- Naturens hemligheter. Med hjälp av verktygen observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns läroprocesser; enskilt och i g...
2022-05-03 2022-05-29
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen Parkarbetare med skogsinriktning
I arbetet på gatu- och parkavdelningen kommer du att ha arbetsuppgifter såsom skogsarbete, trädvård, gräsklippning, skötsel av planteringar och lekplatser samt städning. I arbetsuppgifterna ingår gatuarbete och vinterväghållning.
2022-04-19 2022-05-30
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb inom vård och omsorg – vill du göra skillnad varje dag?
När du arbetar hos oss tillför du ett värde i vardagen för någon annan. Genom olika insatser hjälper du dem att leva det liv de önskar. Du jobbar där det behövs och kommer märka att din insats gör skillnad och är viktig. Verksamheterna inom äldre- och funktionshinderomsorgen innefattar särskilt boende, gruppbostad, hemtjänst, boendestöd, nattorganisation och kostenheten. Inom äldre- och funktionshinderomsorgen arbetar du med varierande vård- och omsorgsuppgifter och med sociala aktiviteter så som promenader och motiverande samtal. För dig s...
2021-12-23 2022-05-31