Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hjortsjöskolan 4-6 söker lärare
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med andra lärare i ett elevnära arbetssätt. Lärarna arbetar i team i årskurser och du arbetar i två eller tre klasser, men som ett team runt alla elever. Du får chansen att bygga starka goda relationer som också leder till en trygg lärmiljö och undervisning. Du arbetar i nära samverkan med elevhälsoteamet. I klassrummet arbetar du utifrån elevers och gruppers olika behov och du har ett tydligt och tryggt ledarskap. I Vaggeryds kommun arbetar all personal med ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, där vi alla a...
2022-11-28 2022-12-16
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till kvalitets- och utvecklingsenheten
I uppdraget som enhetschef kommer du arbeta operativt med hela socialförvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Du har budget-, personal-, och arbetsmiljöansvar samt leder och fördelar arbetet inom enheten i riktning mot uppsatta mål. Förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är under utveckling och som chef för enheten har du en nyckelfunktion för att fortsätta driva det arbetet framåt. Ett annat viktigt område som är under utveckling är förvaltningens arbete kring digitalisering, system och teknik. Tillsammans med m...
2022-11-23 2022-12-11
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Administratör, Myndighet i stödjande funktion
Som administratör kommer du att vara ett nära administrativt stöd till chefer inom myndighet Barn och Unga. Du kommer främst att arbeta emot två enhetschefer, vilket innebär att vara ett nära chefsstöd där ni samarbetar, samverkar och för dialog som bidrar till utveckling av verksamheten. I arbetsuppgifterna ansvarar du för hantering av ekonomi såsom fakturor, sköta beställningar och ha kontakt med interna och externa intressenter. Du kommer också att ansvara för samordning av statistikuppgifter, introduktion till nyanställda, administrera e...
2022-11-23 2022-12-07
Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret Vaggeryds kommun söker IT tekniker till IT-enheten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge teknisk support på plats hos kommunens skolenheter, till elever och lärare samt att delvis medverka i den centrala driften. Du kommer arbeta med installation av datorer, plattor (Ipad) och mjukvara till dessa. Sköta uppdateringar av datorer och plattor, hård och mjukvara, göra felsökningar och reparationer. Även underhåll av övrig befintlig utrustning, t.ex. projektorer ingår i jobbet.
2022-11-22 2022-12-11
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Undersköterska med uppdrag som Värdinna till trygghetsboende
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller att du har arbetslivserfarenhet som kan likställas med detta. Det är meriterande om du även är utbildad aktiveringspedagog. I uppdraget som värdinna ingår det att: -Bryta isolering, ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala kontakter, möten och gemenskap. -Erbjuda stimulans och innehåll i vardagen. -Främja hälsa och fysiska aktiviteter. -Vara behjälplig när hyresgäster behöver stöttning i sin vardag. -Samverka med ideella organisationer. -Omvårdnadsarbete Då verksamheten ...
2022-11-22 2022-12-11
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Östra skolan F-3
Din roll blir ett delat klasslärarskap tillsammans med dina lärarkollegor. Vi arbetar främjande och förebyggande för att nå en god måluppfyllelse hos våra elever. Du samarbetar med lärare i skola och fritidshem och med vårt EHT-team.
2022-11-09 2022-12-04
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent med möjlighet att göra skillnad
Som elevassistent får du möjligheten att vara delaktig i elevernas vardag och vara ett stöd för eleverna på skolan. En möjlighet att göra verklig skillnad för eleverna. Tillsammans med övriga pedagoger arbetar och planerar du verksamheten i skola och fritidshemmet. Ni ansvarar för verksamheten i fritidshemmet före och efter schemalagd skoldag samt samverka och planera med klasslärarna under den schemalagda skoldagen. Ditt uppdrag innebär att arbeta med elevernas delaktighet och inflytande i den vardagliga undervisningen och skapar en trygg, ...
2022-10-20 2022-12-16