Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Bondstorp skola söker lärare till årskurs F-3
Här på denna lilla enhet ges du möjlighet att forma verksamheten tillsammans med dina kollegor. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande. Du ska arbeta för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Alla verksamheterna på Bondstorps skola arbetar för att barnen ska nå våra nationella mål och vi har det entreprenöriella lärandet i fokus. Du har ett nära samarbete med vår fritidspedagog. Du ingår också i ämnesnätverk med övriga klasslärare i kommunen, där vi har gemensam kompetensutveckling.
2021-04-09 2021-05-02
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i franska för gymnasiet och år 7-9
Som lärare i franska undervisar du i samtliga kurser i franska på Fenix gymnasium i Vaggeryd och på Fågelforsskolan 7 - 9 i Skillingaryd. Din tjänst kommer att vara förlagd till gymnasiet men är fördelad på 50% undervisning på gymnasiet och 50% undervisning på högstadiet. Samtliga arbetsuppgifter i läraruppdraget ingår.
2021-04-09 2021-04-30
Vaggeryds kommun, Miljö och byggförvaltningen Miljöinspektör
Tillsammans med ett härligt gäng engagerade kollegor kommer du att arbeta med tillsyn på miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, värmepumpar samt handlägga anmälningar/ansökningar. I dina arbetsuppgifter ingår även att utreda klagomål, informera verksamhetsutövare och allmänhet samt att delta i olika projekt. Du har alltid stöd från dina kompetenta kollegor och chef. Du har också goda möjligheter att utvecklas i ditt arbete genom kontinuerlig kompetensutveckling.
2021-04-09 2021-04-25
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Administratör till Enheten Administration och Service
Som administratör är du driven och gillar att ge service och har god förmåga att snabbt skifta i arbetsuppgifter då din arbetsplats är i socialförvaltningens reception. I receptionen kommer du att få många kontaktytor och din servicesida få utrymme! Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap där du blir en av fyra i det administrativa teamet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ta emot besök och telefonsamtal till socialkontoret. I uppdraget ingår även administrativa arbetsuppgifter såsom administrering i personalsystemet, faktureri...
2021-04-08 2021-04-22
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hjortsjöskolan söker lärare till åk 4-6
Vi söker dig som vill vara med och utveckla undervisningen för alla elever. Det innebär att du har god förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever har bästa förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Undervisningen ska locka till lärande vilket innebär att du är duktig på att skapa goda relationer med eleverna. Via undervisningen ska eleverna möta differentierad undervisning där de blir ägare av sitt lärande och vet hur de lär på bästa sätt. Vi förutsätter att du är en god ledare i klassrummet och arbetar utifrån en till...
2021-04-07 2021-05-21
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hjortsjöskolan 7-9 söker lärare i ma/no
Vi på Hjortsjöskolan 7-9 söker lärare för undervisning matematik och No i årskurs 7-9 samt mentorskap i en klass. På skolan arbetar lärare, fritidsledare samt övrig personal i nära samverkan. Du som söker ska vara en pedagog som har elevens intresse i fokus och arbetar för att skapa en motiverande, lärande pedagogisk verksamhet, där entreprenöriellt lärandet är en självklarhet. Du kommer att ingå i ämnesteam samt årskursarbetslag. Vi arbetar för att alla barn ska känna ansvar, visa respekt och hänsyn för människor och miljö. Vi ska också erbj...
2021-04-07 2021-04-20
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare fritidshem/fritidspedagog till Byarums skola
Din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med andra pedagoger ansvara för verksamheten på fritidshemmet. Du har också möjlighet att undervisa i idrott, musik eller bild utifrån din behörighet. Tillsammans med övrig personal på skolan driver du en verksamhet som hjälper eleverna att bli trygga, kreativa och nyfikna.
2021-04-07 2021-04-21
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Spansklärare Hjortsjöskolan 7-9
Hjortsjöskolan 7-9 söker en lärare för undervisning i ämnet spanska i årskurs 6-9 och samt mentorskap i en klass. På Hjortsjöskolan arbetar lärare, fritidsledare samt övrig personal i nära samverkan. Du kommer att ingå i ett ämnesteam för moderna språk där du samverkar med dina kollegor i planering och bedömning. Vi har också ett kommunövergripande arbete med alla moderna språklärare på våra 7-9:skolor samt gymnasiet. Du kommer också ingå i ett arbetslag för den årskurs du kommer att vara mentor för. Vi arbetar för att alla barn ska känna ansv...
2021-04-06 2021-04-18
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan söker lärare i textilslöjd
Fågelforsskolan söker lärare för undervisning i textilslöjd i årskurs 3-6. Du kommer ingå i ett årskursarbetslag där ni samarbetar kring eleverna. Du samverkar även regelbundet med ämneskollegor kring planering, bedömning och utveckling av undervisningen. Både ämneslag och arbetslag är väl fungerande och har tid avsatt för träffar. En del av tjänsten kan bli aktuell att förlägga på Vaggeryds skolor i slöjden. Det sker kommunikation kring schemaläggning så förutsättningarna för läraren ska bli så goda de kan bli.
2021-04-01 2021-04-16
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan söker lärare i hem- och konsumentkunskap och bild
Fågelforsskolan söker lärare för undervisning i hem- och konsumentkunskap för årskurserna 6-9 samt undervisning i bild för årskurserna 7-9. Du kommer ingå i ett årskursarbetslag där ni samarbetar kring eleverna. Du samverkar tätt med ämneskollegor kring planering, bedömning och utveckling av undervisningen. HKK-salen består av två undervisningssalar och ofta är en klass delad i två grupper. Det innebär att lärarna i HKK arbetar parallellt. Både ämneslag och arbetslag är väl fungerande och har tid avsatt för träffar.
2021-04-01 2021-04-16
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan F-6 söker lärare till åk 4-6
Vi söker dig som vill vara med och utveckla undervisningen för alla elever. Det innebär att du har god förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever har bästa förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Undervisningen ska locka till lärande vilket innebär att du är duktig på att skapa goda relationer med eleverna. Via undervisningen ska eleverna möta differentierad undervisning där de blir ägare av sitt lärande och vet hur de lär på bästa sätt. Vi förutsätter att du är en god ledare i klassrummet och arbetar utifrån en till...
2021-04-01 2021-04-18
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan F-6 söker lärare till åk F-3
Vi söker lärare som vill vara med och arbeta för en skola i framkant! Vi söker dig som vill vara med och utveckla undervisningen för alla elever. Det innebär att du har god förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever har bästa förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Undervisningen ska locka till lärande vilket innebär att du är duktig på att skapa goda relationer med eleverna. Via undervisningen ska eleverna möta olika metoder där de blir ägare av sitt lärande och vet hur de lär på bästa sätt. Vi förutsätter att du är...
2021-04-01 2021-04-18
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kökschef - till en skola i framkant!
Måltider i förskola och skola ger alla barn och ungdomar möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Vi arbetar med måltiden utifrån Livsmedelsverkets måltidsmodell; måltiden är god, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker. Att få måltiden mer integrerad i den pedagogiska verksamheten är ett angeläget mål för oss. I din roll som kökschef har du ett helhetsansvar för budget, personal och att inkludera den goda arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Du ansvarar för utveckling av verksamheten mot ställd...
2021-04-01 2021-04-30
Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Badmästare till Vaggeryds sim-och sporthall
Som badmästare på simhallarna ingår du i ett mycket gott team som ansvarar för och genomför simundervisning både för skolan och kommunalt drivna simskolor. Vi håller även i vattengymnastik och utbildar i HLR. Badbevakning, arbete i receptionen och lokalvård är andra viktiga delar som ingår i arbetsuppgifterna. Vi ansvarar även för driften av reningssystemet till bassängerna.
2021-04-01 2021-04-25
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Sommarvikariat inom Nattorganisationen - Vård och omsorg
Vi inom Nattorganisationen är glatt gäng med bred kompetens inom vård och omsorgsarbete. Vi som arbetar på natten arbetar med att ge personlig och trygg vård och omsorg. Vi lägger stor vikt vid personernas integritet och arbetar utifrån den nationella värdegrunden med att hela tiden ha individen i fokus. När du arbetar hos oss tillför du ett värde i vardagen för någon annan och hjälper dem genom olika insatser för att de ska kunna leva det liv de önskar. Du jobbar där det behövs och kommer märka att din insats gör skillnad och är viktig för d...
2021-03-25 2021-04-25
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Vaggeryds kommun
Vi erbjuder dig ett spännande, varierande och utvecklande arbete där dina insatser bidrar till en god och patientsäker vård. Vår målsättning är att ge bästa möjliga vård och bemötande till alla som vi möter i vårt arbete. Som sjuksköterska samordnar och planerar du hälso- och sjukvård för den enskilde. Du utför hembesök och svarar på telefonkonsultationer. I arbetet ingår även bedömningar gällande medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser, uppföljning samt dokumentation. Som sjuksköterska ansvarar du även för att handleda, instruera och ...
2021-03-24 2021-04-18
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Studera till Undersköterska på betald arbetstid!
Genom äldreomsorgslyftet har vi möjlighet att erbjuda utbildning till undersköterska under anställningen. Studierna kombineras med arbete inom äldreomsorgen på vård och omsorgsboende och/eller hemtjänst. Du kommer studera på betald arbetstid 25% och dessutom arbeta i verksamheten 75%. Efter genomförd utbildning kommer du att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen i Vaggeryds kommun. Arbetet som undersköterska inom äldreomsorgen innebär varierande omvårdnads och serviceuppgifter enligt biståndsbeslut och genomförandeplan. Respekten för...
2021-03-17 2021-04-18