Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vadstena kommun, Förskola Biträdande Rektor/Specialpedagog till förskolan
Vadstenas förskoleenhet söker en specialpedagog/ biträdande rektor som ska arbeta mot det specialpedagogiska området. Som specialpedagog handleder du förskolans Förskollärare och barnskötare. Utifrån specialpedagogiska uppdraget ska du ge stöd och handleda personal, göra kartläggningar och handlingsplaner, upprätta pedagogiska utredningar. Du tillsammans med rektor planerar och organiserar resursfördelning kring enskilda barn. Du förväntas arbeta främjande och förebyggande i syfte att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn. Det är rektor...
2021-05-12 2021-06-11
Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen Socialsekreterare
Som socialsekreterare i barngrupp tilldelas du ärenden av 1:e socialsekreterare. Arbetsuppgifter kan vara mottagning av orosanmälningar, förhandsbedömningar, utredning, uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Som stöd i arbetet har du ärendehandledning som sker i grupp samt enskilt av 1:e socialsekreterare. Den första tiden har du stöd av en mentor. I perioder har gruppen extern handledning. I ärenden där insats som t ex placering i familjehem beslutas hjälper en resurssamordnare till att hitta och utreda lämpligt familjehem. Du deltar i gr...
2021-05-07 2021-06-08
Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen 1:e socialsekreterare barn och familj
Som 1:e socialsekreterare ansvarar du för handledning och stöd till socialsekreterarna i ärenden, bedömningar och beslutsfattanden. Du leder gruppen och tar ansvar för att säkra och utveckla metoder, rutiner och processer i vårt kvalitetsledningssystem samt att dessa följs i handläggningen av ärenden. Vid behov kan du genomföra utredning och bedömning av kvalificerade ärenden enligt SoL och LVU samt familjerätt. Du kan omsätta teoretiska kunskaper i gällande lagar till rättssäkerhet i utredning och dokumentation. Du deltar i olika samverkansfor...
2021-05-07 2021-06-08
Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen 1:e biståndshandläggare
Som 1:e biståndshandläggare ansvarar du för handledning och stöd till biståndshandläggarna i ärenden, bedömningar och beslutsfattanden. Du tar ansvar för att säkra och utveckla metoder, rutiner och processer i vårt kvalitetsledningssystem samt att dessa följs i handläggningen av ärenden. Vid behov kan du genomföra utredning och bedömning av kvalificerade ärenden enligt SoL och LSS. Du kan omsätta teoretiska kunskaper i gällande lagar till rättsäkerhet i utredning och dokumentation. Du deltar i olika samverkansforum samt nätverk. I uppdraget ans...
2021-05-07 2021-06-08
Vadstena kommun, Personalavdelningen Semestervikarier 2021 till vård och omsorg
I arbetet möter du människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder har svårt att klara de dagliga sysslorna i sin vardag. Arbetet består av såväl serviceinsatser som omvårdnadsinsatser och delegerade HSL-uppgifter. Övergripande mål är för våra verksamheter är att ge god vård och omsorg, att utifrån vår värdegrund lägga fokus på varje individs rätt till bland annat självbestämmande, trygghet, gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet. Arbetet innebär obekväm arbetstid fördelat på dag, kväll, natt och sov...
2021-04-27 2021-06-30
Vadstena kommun, Personalavdelningen Semestervikarier 2021 till vård och omsorg
I arbetet möter du människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder har svårt att klara de dagliga sysslorna i sin vardag. Arbetet består av såväl serviceinsatser som omvårdnadsinsatser och delegerade HSL-uppgifter. Övergripande mål är för våra verksamheter är ...
2021-01-22 2021-05-31