Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tranemo Kommun Förskollärare
Vi söker nu dig som tillsammans med dina kollegor arbetar aktivt utifrån vår gemensamma värdegrund, har lätt för att samarbeta och har ett positivt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är en nyfiken och medforskande pedagog som planerar utbildningen utifrån barnens behov och intresse och du reflekterar och utvecklar arbetet vidare tillsammans med dina kollegor för att uppnå våra mål i styrdokument och utvecklingsplan. Vi använder oss av digitala verktyg och information och dokumentation sker till stor del genom In...
2021-10-21 2021-11-07
Tranemo Kommun , Folkbiblioteket Bibliotekarie skol-och folkbibliotek. Är du en bibliotekarie med framåtanda och mod?
Tjänsten är fördelad på skolbibliotek och folkbibliotek. Din placering kommer dels att vara på bokbussen i arbetet som vänder sig mot kommunens ytterskolor. Där kommer du arbeta läsfrämjande både självständigt och i samarbete med lärare, rektorer och med kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter för att främja elevers läslust, läsförmåga och läsförståelse och dels på huvudbiblioteket i Tranemo. I tjänsten ingår ansvar för att arbeta med läsfrämjande, mångspråk och att ingå i gruppen som arbetar med programverksamhet för vuxna och barn. Vi...
2021-10-21 2021-11-04
Tranemo Kommun , Myndighetsutövning Biståndshandläggare/handläggare inom Äldre- och funktionsvariation.
Som Biståndshandläggare ansvarar du för att utreda, bedöma och fatta/ompröva beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen. Målgruppen är äldre, samt personer med funktionsvariationer som är i behov av insatser för att klara sin dagliga livsföring.
2021-10-20 2021-11-14
Tranemo Kommun , Personalfunktionen HR-strateg
Hos oss kommer du att vara med och vidareutveckla HR-funktionens arbete inom verksamhetsnära HR i båda våra kommuner. Det innebär att du kommer att vara HR-strateg för några av våra verksamheter i Tranemo och Svenljunga kommuner där du stöttar och konsulterar chefer inom rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor och övriga HR-relaterade områden. Utöver att arbeta för verksamheterna arbetar vi även kommunövergripande inom olika specialistområden och där varje HR-strateg ansvarar för den övergripande utvecklingen inom sina områden. Som HR-str...
2021-10-19 2021-11-03
Tranemo Kommun , Limmared RO Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Limmaredskolan med inriktning trä och metallslöjd
Tillsammans med en eller flera kollegor ansvarar du för fritidsverksamhetens planering, utformning och genomförande med utgångspunkt i vår läroplan. Du arbetar med elevernas bästa i fokus för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskaps- och sociala utveckling. Du är intresserad av att arbeta fram en god rast verksamhet. En del av din tjänst är trä och metallslöjdslärare för åk.3-6 på skolan.
2021-10-14 2021-11-07
Tranemo Kommun Krisberedskapssamordnare
Som krisberedskapssamordnare har du ansvar för kommunens arbetsuppgifter enligt lag (2006:544) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt för att kommunen följer de nationella överenskommelser som finns inom området. Du ingår ...
2021-10-14 2021-11-04
Tranemo Kommun , Gudarpsgården Undersköterska, Gudarpsgården natt
Du kommer att arbeta som undersköterska på natten på Gudarpsgården. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och kunna fatta egna beslut. Du måste kunna ta emot delegerade arbetsuppgifter. Vi har årsarbetstid vilket innebär att du själv har möjlighet att välja din sysselsättningsgrad. Vänligen ange din önskade sysselsättningsgrad.
2021-10-12 2021-10-24
Tranemo Kommun , Tranängskolan 7-9 Trygghetsperson på Tranängskolan 7-9
Vi söker dig som tillsammans med våra elever kan skapa och främja en trygg, aktiv och hälsosam skolmiljö genom t.ex. rastaktiviteter, elevcafeteria, motiverande samtal samt närvarofrämjande insatser. Som trygghetsperson kommer du därför handleda och stödja elever i olika situationer samt arbeta för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevcaféet är en central miljö där du kommer ansvara för drift och utveckling. Värdegrund, likabehandling och trygghetsfrågor kommer vara en del av ditt uppdrag och du kommer va...
2021-10-07 2021-10-31
Tranemo Kommun , Limmared RO Parkhagens förskola söker engagerad förskollärare
Som förskollärare på Parkhagen arbetar du för att skapa en trygg och lärorik miljö där barnets nyfikenhet och upptäckarglädje står i fokus. Här skapar du en god grund för det livslånga lärandet. Du genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med dina kollegor utifrån läroplanens mål och intentioner. Med ett medvetet förhållningssätt arbetar du för att skapa en trygg, lärorik och inspirerande förskola, utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Ditt arbete präglas av en tydlig r...
2021-10-07 2021-10-31
Tranemo Kommun , Tranängskolan 7-9 Vikarie Tranängskolan 7-9
Du kommer att arbeta som vikarie på skolan vilket innebär ett mycket varierat arbete. Du kommer att undervisa i olika ämnen på olika lektioner under en dag, oftast med kort varsel. Eventuellt kommer längre ämnesvikariat tillkomma som innebär ett visst planeringsarbete. Som vikarie hos oss skapar du en positiv och kreativ lärmiljö så att alla elever känner sig inkluderade och känner nyfikenhet och lust att lära. I det kollegiala lärandet kommer du tillsammans med övrig personal skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Genom arbete i o...
2021-10-07 2021-10-31
Tranemo Kommun , Fastighet Drifttekniker till fastighet
Som drifttekniker är du inte bara den som står närmast i den dagliga kontakten med våra kunder, du är även den som tar hand om våra hus och ser till att driften fungerar. Dina dagliga arbetsuppgifter innebär i huvudsak tillsyn och skötsel, ärendehantering samt felavhjälpande underhåll. I Tranemo kommun har vi ett stort fokus på energieffektivisering, vilket innebär ett kontinuerligt optimerings- och förbättringsarbete av våra fastighetstekniska system. Administrativa arbetsuppgifter är även det ett återkommande moment i ditt arbete.
2021-09-16 2021-10-24
Tranemo Kommun , Omsorgssektion Timanställning inom Vård och omsorg
Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete med ett gott bemötande, utifrån brukarens önskan och behov med kvalitet i fokus. Arbetsuppgifterna kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Läs gärna mer om vad arbete inom äldreomsorg innebär: https://www.tranemo.se/stod-och-omsorg/aldre/ Läs gärna mer om vad arbete inom funktionsnedsättning innebär: https://www.tran...
2021-09-01 2021-10-31