Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Ämneslärare HKK och bild 6-9, Rörviks skola
Undervisning åk 6-9 i ämnet hem- och konsumentkunskap samt undervisning i åk 7-9 i ämnet bild. Tjänsten innefattar också mentorskap i åk 9.
2021-05-07 2021-05-14
Sävsjö kommun Sävsjö kommun söker socialsekreterare till Missbruk/Socialpsykiatri
Som socialsekreterare i utredningsgruppen arbetar du med handläggning och utredning av inkomna anmälningar och ansökningar om bistånd enligt Socialtjänstlagen och Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Vi utgår från MI som förhållningssätt och ASI är utgångspunkt i utredningsarbetet. Du kommer handlägga ansökningar från personer med psykisk ohälsa såväl som samsjuklighet. Du följer även upp insatser och gör bedömningar kring förändringar i planering. Vi tror på att det sociala förändringsarbetet måste bedrivas tillsammans med den enskilde fö...
2021-05-05 2021-05-30
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Förskollärare, Vrigstad förskola
Utifrån Förskolans läroplan och andra styrdokument förväntas du arbeta systematiskt för att förskolan ska vara en trygg, rolig och en lärorik plats för varje barn. Tjänsten är ett vikariat, med placering på förskolan Paletten. Paletten är en förskola med 3 avdelningar. Arbetet förväntas ske i gott samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
2021-05-03 2021-05-21
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningen i Sävsjö kommun
Som studie- och yrkesvägledare kommer du att jobba med elever inom vuxenutbildningen Aleholm. I arbetsuppgifterna ingår att ge information och vägledning om utbildning, yrkesval och arbetsmarknad. Arbetet innehåller också studieplanering, uppföljning av studier, information/vägledning till studerande i grupp och enskilt. Tjänsten kan komma att kombineras med antingen KAA eller studie- och yrkesvägledaruppdrag inom IM. Vi erbjuder dig ett intressant arbete i en utvecklande verksamhet där du har möjlighet att vara delaktig i utformningen av ruti...
2021-05-03 2021-05-24
Sävsjö kommun Sävsjö kommun söker medicinskt ansvarig sjuksköterska
Du arbetar direkt underställd socialchef och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp. Din tjänst kommer att innehålla delarna medicinskt ansvarig sjuksköterska och utvecklingsledare inom området Hälso- och sjukvård "Nära vård". Du kommer att ha din arbetsplats nära verksamheten. Du kommer att få ett övergripande ansvar för kvalité och säkerhet inom kommunens hälso- och sjukvård och tillsammans med enhetschefen för hälso- och sjukvård ansvara för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalité. Du kommer att...
2021-04-30 2021-05-23
Sävsjö kommun, Individ- & Familjeomsorg Sävsjö Kommun söker personlig assistent
Att arbeta inom Funktionshinderomsorgen i Sävsjö kommun innebär att utifrån Lagen om Stöd och Service (LSS) skapa möjlighet för brukaren att leva ett så fritt liv som möjligt. Våra personliga assistenter stödjer, vägleder och motiverar den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla personens förmågor. Vi arbetar mycket aktivt för att stärka individens tilltro till sig själv samtidigt som vi ger en struktur och trygghet i vardagen. Arbetet innebär i stort att hjälpa vår brukare i vardagen med alla förekommande praktiska si...
2021-04-23 2021-05-13
Sävsjö kommun Sävsjö kommun söker enhetschef till funktionshinderomsorgen
Som enhetschef har du ansvar för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys och du har ett tydligt brukarfokus. Du är underställd en funktionschef och har personal-, budget- och verksamhetsansvar för enheten. Chefsrollen innebär att du ska ha förmåga att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Du kommer att ingå i ett team för enhetschefer inom funktionshinderomsorgen.
2021-04-23 2021-05-14
Sävsjö kommun Undersköterska sökes till Sävsjö kommuns bemanningsenhet
Som medarbetare i bemanningsenheten varierar arbetsplats och arbetsuppgifter. Som undersköterska arbetar du med vård- och omvårdnadsuppgifter hos brukare inom många olika verksamheter. Du ger personlig service och är lyhörd i ditt arbete. Arbetet som undersköterska utgår från att den enskilde brukaren är i fokus och är delaktig i sina omsorgsbehov. Verksamheter som är representerade i bemanningsenheten är bland annat hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, gruppbostad, personlig assistans, boendestöd med flera. Vi söker två underskötersko...
2021-03-02 2021-05-16
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Bästa jobbet! Semestervikarier till Socialförvaltningen 2021
Vill du ha ett roligt, omväxlande, glädjefyllt och tacksamt sommarjobb med mycket värme? Då är du välkommen att söka bästa jobbet hos oss i Sävsjö kommun. I år behöver vi dig mer än någonsin! Vi söker dig som vill arbeta med människor i olika livssituationer inom socialtjänsten. De områden vi söker sommarvikarier till är inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionshinderomsorg och socialpsykiatri. Vi erbjuder alla vikarier heltid och du får ditt anställningsavtal så snart vi kommit överens om dina villkor. Välkommen att kontakta oss om...
2020-12-01 2021-05-31