Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Skötare till Hasseln
Vi söker en engagerade skötare/behandlare till servicebostad Hasseln i Sävsjö. Som skötare/behandlare ska du stödja och hjälpa den enskilde till en god livskvalité genom att ge praktiskt och pedagogiskt stöd till människor med olika psykiska funktionsnedsättningar. I arbetet ingår att aktivt stödja boende till aktiviteter och självständighet utifrån sin förmåga. Utgångspunkten är att alla människor ska leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt. Insatserna utformas efter varje individs behov.
2021-10-20 2021-11-04
Sävsjö kommun Stödassistent till gruppbostad
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att motivera, stötta och praktiskt hjälpa brukarna på gruppbostaden med morgon- och kvällsrutiner. Du ska också stötta brukarna socialt i och utanför sitt boende samt arbeta främjande för brukarnas sociala utveckling. Du kommer att samarbeta inom arbetslaget samt med andra personer inom och utanför verksamheten. Arbete på annan arbetsplats kan förekomma, då all personal har möjlighet att önska sin tjänstgöringsgrad.
2021-10-20 2021-11-03
Sävsjö kommun Fritidsledare med digital kompetens
• Leda och implementera ett digitaliseringsprojekt för att nå ut till ungdomar som inte använder fritidsgården som mötesplats. • Skapa en trygg och inbjudande miljö • Bygga relationer • Vara lyhörd och aktivt ta del i barn och ungdomars diskussioner • Stimulera till samspel och demokratiska värderingar • Uppmuntra till och stödja barn och ungdomars egna initiativ • Främja självkänslan hos varje individ • Se varje individs behov och intresse och utforma verksamheten utifrån det • Planera, utvärdera och följa upp verksamheten • Samverka m...
2021-10-19 2021-11-07
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Lärare i Motocross och enduro till RIG Aleholm
I tjänsten som lärare på RIG Motocross och enduro kommer du att undervisa elever från hela Sverige som vill göra en elitsatsning inom motocross och enduro. Du kommer arbeta med eleverna enskilt och i grupp för att varje elev ska nå så långt som möjligt. Du kommer undervisa i ämnen som rör teknikträning, fysisk träning, mental träning och kost. Du kommer i din roll som lärare/tränare ha daglig kontakt med eleverna och tillsammans med Rektor utveckla verksamheten tillsammans med skolan och Svemo. I arbetet kommer du att planera, genomföra och ut...
2021-10-15 2021-11-05
Sävsjö kommun Lärare i tyska/engelska till Hofgårdsskolan i Sävsjö
En elev spenderar en stor del av sitt liv i en grundskola, som lärare i tyska/engelska kommer du alltså finnas i elevens vardag och ibland vara elevens centrum. På Hofgårdsskolan arbetar vi i ämneslag och coachar, utmanar och lyssnar in elevens behov. I arbetsuppgifterna ingår att du planerar och genomför ett varierat individ- och gruppanpassat arbetssätt, ett lärande utifrån styrdokumenten. Du utvärderar, analyserar, återkopplar samt dokumenterar och bedömer även utifrån dessa dokument.
2021-10-14 2021-11-19
Sävsjö kommun Undersköterska till Hemtjänst Norr
Hos oss får varje kund möjlighet att påverka sin egen tillvaro. Varje person ska så långt som möjligt kunna bestämma hur man vill ha sina insatser utförda genom sin genomförandeplan. Biståndshandläggare beslutar om vilka insatser den enskilde beviljas utefter behov, vilka hemtjänsten sedan utför. Det är viktigt för oss att de kunder vi utför insatser hos upplever ett gott bemötande, ett salutogent förhållningssätt och en meningsfull vardag.
2021-10-13 2021-10-26
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till korttidsverksamhet LSS i Sävsjö
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att arbeta med helheten runt barnen såsom olika aktiviteter, stöttning till självständighet och dokumentation. Vi ska ge barnen och ungdomarna en stimulerande, rolig och meningsfull vistelse på korttidsboendet. Du kommer att samarbeta inom arbetslaget samt med andra personer inom och utanför verksamheten. I tjänsten kan också en viss del av arbete vara förlagt på gruppboende inom LSS i Sävsjö Kommun.
2021-10-13 2021-11-03
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen Kock till Södergården
Som kock kommer du att arbeta med traditionella köksuppgifter så som matlagning, servering, diskning, egenkontroll och städning. Du bemöter gästerna på ett professionellt sätt och arbetar för att skapa en trivsam måltidsmiljö. Tjänsten är placerad på Södergården i Stockaryd med vissa arbetspass på centralköket i Högliden i Sävsjö.
2021-10-12 2021-10-27
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen Kock till Högliden i Sävsjö kommun
Som kock kommer du att arbeta med traditionella köksuppgifter så som matlagning, servering, diskning, egenkontroll, och städning. Du bemöter gästerna på ett professionellt sätt och arbetar för att skapa en trivsam måltidsmiljö. Tjänsten är placerad på centralköket Högliden i Sävsjö med vissa pass på Södergårdens kök i Stockaryd.
2021-10-12 2021-10-27
Sävsjö kommun Lärare i Bild till Hofgårdsskolan i Sävsjö
En elev spenderar en stor del av sitt liv i en grundskola, som lärare i bild kommer du alltså finnas i elevens vardag, ibland vara elevens centrum. På Hofgårdsskolan arbetar vi i ämneslag och vi coachar, utmanar och lyssnar in elevens behov. I arbetsuppgifterna ingår att du planerar och genomför ett varierat individ- och gruppanpassat arbetssätt, ett lärande utifrån styrdokumenten. Du utvärderar, analyserar, återkopplar samt dokumenterar och bedömer även utifrån dessa dokument.
2021-10-08 2021-10-29
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Vrigstad förskola
Utifrån Förskolans läroplan och andra styrdokument förväntas du arbeta systematiskt för att förskolan ska vara en trygg, rolig och en lärorik plats för varje barn. Arbetet förväntas ske i gott samarbete med kollegor och vårdnadshavare. Vi söker nu personal till vikariat på våra tre förskolor Prästhagen, Tuvan och Paletten. Vikariaten är på ca 50-100 % fram till sommaren 2022.
2021-10-07 2021-10-28
Sävsjö kommun Handläggare till ekonomiskt bistånd
Som socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd arbetar du med att stödja och motivera individer för att kunna komma ut i egen försörjning så snabbt som det är möjligt. En viktig del i arbetet handlar om att samarbeta både internt och externt. Du utreder, bedömer och beslutar också om rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar efter ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi utgår från varje enskild person och dess nätverk. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att bli en organisation som anpassar sig ef...
2021-10-04 2021-10-24
Sävsjö kommun Affärsutvecklare
Du kommer jobba brett med affärsutvecklingsfrågor i olika typer av företag, och samarbetar tätt med kollegor inom kommunen och i regionen. I ditt arbete kommer du bland annat träffa personer som har företagsidéer och hjälpa dem att utveckla sina idéer och coacha dem mot en framgångsrik företagsstart. Planera och genomföra olika typer av events och workshops för att inspirera och informera kring entreprenörskap och företagande. Kontakta och erbjuda företag skräddasydda tjänster för att utveckla deras verksamheter och samordna och förmedla intern...
2021-10-01 2021-10-24
Sävsjö kommun Spontanansökan
På Sävsjö kommun har vi cirka 150 olika yrken. Våra yrken är inom våra fem förvaltningar Socialförvaltningen, Serviceförvaltningen, Kommunledningskontoret, Myndighetsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Vi arbetar efter vår vision; "Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun"
2021-09-01 2021-11-30