Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Akutmottagning Umeå Vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Umeå
Som vårdplatskoordinator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll som lokal vårdplatskoordinator är du behjälplig med att samordna samtliga inläggningar av patienter från akutmottagningen (oavsett kliniktillhörighet). Du skapar dig en nulägesbild genom att delta på dagliga vårdplatsmöten och håller dig kontinuerligt uppdaterad över platsläget för att kunna skapa en plan för kommande inläggningar. Du fungerar som en länk mellan teamen på akutmottagningen och vårdavdelningarna och all ko...
2023-09-21 2023-10-12
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk VB Avdelningschef till Barn- och ungdomspsykiatrin, Lycksele
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. I uppdraget som chef har du ett medarbetar-, ekonomi- och verksamhetsansvar och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för regionens bästa. Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner och mål. I din roll ingår att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. I dina arbetsuppgifter ingår att leda och fördela arbete utifrån BUP:s uppdrag. Det innebär bla...
2023-09-21 2023-10-08
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Undersköterska, Allmängeriatriken, Geriatriskt centrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska vid Geriatriskt centrum ges du ett utvecklande, lärorikt och varierat arbete i ett team med arbetsglädje. Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet och ditt arbete bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i yrkesrollen och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. Som undersköterska utför du u...
2023-09-21 2023-10-05
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Audionom, Hörcentral, NHHC, Skellefteå
Som audionom hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I ditt arbete som audionom ingår diagnostik, behovsbedömning, anpassning och förskrivning av hörapparater samt andra hörseltekniska hjälpmedel. I arbetet ingår även journalföring och vissa administrativa uppgifter såsom beställningar och lagerhantering. Du följer och ansvarar för patienten genom hela vårdkedjan, från remiss till fungerande hörhjälpmedel. Arbetet ställer krav på en hög känsla för service samt förmågan att anpassa sig utifrån verksamhe...
2023-09-21 2023-10-05
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Audionom, Hörcentral, NHHC, Lycksele
Som audionom hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I ditt arbete som audionom ingår diagnostik, behovsbedömning, anpassning och förskrivning av hörapparater samt andra hörseltekniska hjälpmedel. I arbetet ingår även journalföring och vissa administrativa uppgifter såsom beställningar och lagerhantering. Du följer och ansvarar för patienten genom hela vårdkedjan, från remiss till fungerande hörhjälpmedel. Arbetet ställer krav på en hög känsla för service samt förmågan att anpassa sig utifrån verksamhe...
2023-09-21 2023-10-05
Region Västerbotten, Servicecenter VB Intresseanmälan Bemanningsservice Umeå, Västerbotten
Undersköterskor/skötare som bokas via Bemanningsservice svarar tillsammans med den övriga personalen för patientens omvårdnad samt deltar i det medicinska arbetet. En vanligt förekommande arbetsuppgift är att vaka över en patient. Du som frekvent arbetar extra under en längre period inom Bemanningsservice kommer att få möjlighet att inskola sig som ersättare på vårdavdelning. Som undersköterska på Bemanningsservice bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Att arbeta extra på Bemanningsservice innebär arbete...
2023-09-21 2024-02-29
Region Västerbotten, Barn och ungdomscentrum VB Biträdande verksamhetschef, Barn- och ungdomscentrum Västerbotten
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för verksamheten utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa. Som biträdande verksamhetschef kommer du, i nära samarbete med verksamhetschefen, att ansvara för Barn- och ungdomscentrums långsiktig...
2023-09-21 2023-10-12
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Medicinsk chef, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå
Som medicinsk chef är du närmast ansvarig chef över den obstetriska verksamheten och dess läkare. Du jobbar i nära samarbete med verksamhetschef och den medicinska chef som har ansvar över den gynekologiska verksamheten. Hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild och verkar för att verksamheten och dess medarbetare kan utvecklas. Detta genom att arbeta för medarbetarnas engagemang och deltagande i verksamhetsutvecklingen. Du uppmuntrar, stöttar och skapar förutsättningar för att få dina medarbetare a...
2023-09-21 2023-10-23
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Överläkare, Centrum för obstetrik och gynekologi, Lycksele
Som överläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I rollen som överläkare arbetar du i huvudsak med patientansvar vilket innebär att du ansvarar för medicinska utredningar, bedömningar samt behandlingar av patienter. Du arbetar i team bestående av kunniga medarbetare vilket ger möjlighet till ett kontinuerligt kunskap- och erfarenhetsutbyte. Denna tjänst innebär mycket kirurgi. I rollen ingår administrativt arbete, handledning samt jourtjänstgöring. Som en del av vår kompetensutveckling har v...
2023-09-21 2023-10-30
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå Psykolog, Kåge Hälsocentral, Skellefteå
Arbetet innebär psykologisk bedömnings- utrednings- och behandlingsarbete av barn, ungdomar, vuxna och äldre. Administrativt stöd och möjlighet till utbildning finns. Du kommer, tillsammans med kurator och psykiatrisköterska, att ingå i teamet för Psykisk hälsa på HC och arbeta självständigt med nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Du erbjuds även handledning med övriga psykologer inom primärvården i Skellefteå.
2023-09-20 2023-10-15
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Avdelningschef, Psykiatriska kliniken, Mottagning 3, Skellefteå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Som avdelningschef har du verksamhetsansvar, budgetansvar, personalansvar samt arbetsmiljöansvar. Du är direkt underställd ver...
2023-09-20 2023-10-11
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Sjuksköterska natt, Urologiska/gynekologiska avd, Kirurgcentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du kommer att arbeta inom ett brett kirurgiskt område med högspecialiserad kirurgi och akutsjukvård där du har en viktig roll vad gäller att leda, prioritera och samordna vårdarbetet inom ditt omvårdnadsteam på avdelningen. Vi arbetar teambaserat och du har ett nära samarbete med sjuksköterskekollegor, undersköterskor, läkare och andra specialiserade funktioner. På natten hos oss arbetar 2 sjuksköterskor och vi äger i dagsläget 12 vårdplatser un...
2023-09-20 2023-10-11
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Biträdande avdelningschef, Klinisk patologi i Umeå
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. I din ledarroll agerar du förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Vi söker en biträdande avdelningschef till klinisk patologi där vi ska inleda en omorganisation, var...
2023-09-20 2023-10-11
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Biomedicinsk analytiker, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin vid Laboratoriemedicin i Umeå
Som biomedicinsk analytiker hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På laboratoriet tillhandahåller vi transfusionsmedicinsk service dygnet runt. Arbetet omfattar sedvanliga arbetsuppgifter inom transfusionsmedicin med blodgruppsserologiska undersökningar, både manuellt och automatiserat men även undersökning av trombocytfunktion och beredning av blodkomponenter för transfusion. Våra analysmetoder är ackrediterade enligt SWEDAC och vi arbetar enligt det kvalitetssystem som Laboratoriemedicins ackr...
2023-09-20 2023-10-04
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk VB Kurator, Barn- och ungdomspsykiatrin, Skellefteå
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du utgör en viktig del i teamet och bidrar med professionellt kunnande i socialt arbete. Du kommer självständigt och i team arbeta med bedömning, utredning och behandling av de barn och unga som är i behov av specialiserad barnpsykiatrisk vård. Konsultation och samverkan med skola, socialtjänst och vårdgrannar är en viktig del av ditt arbete och möjliggör att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet kan även innehålla metodutveckling och...
2023-09-19 2023-10-24
Region Västerbotten, An op iva Sk Undersköterska/Steriltekniker, Steriltekniska avdelningen, AnOpIva NUS
Som undersköterska/steriltekniker hos oss bidrar du med service, utveckling och engagemang. Inom den steriltekniska avdelningen arbetar du med sterilgodshantering av medicintekniska flergångs- och engångsprodukter. Arbetet innebär att förbereda operationsutrustning inför operationer i form av rengöring, funktionskontroller, packning och sterilisering av utrustning. Vidare ingår även att delta i förbättringsarbete på avdelningen. Efter din inledande upplärning går du på ett schema som innebär dag-, kväll-, helg- och nattpass.
2023-09-19 2023-10-09
Region Västerbotten, PV Öst Umeå Distriktssköterska, Ålidhem Hälsocentral, Umeå
Som distriktssköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att jobba med telefonrådgivning, mottagningsarbete, vaccinationer och delvis på Primärvårdsjouren. Arbetet är varierande och spännande med möjlighet till fortbildning och utveckling inom områden som exempelvis Astma/KOL, diabetes, inkontinens och hälsoundersökningar. Arbetet är i huvudsak schemalagt dagtid, men kvälls- och helgpass ingår eftersom du också kommer ingå i vår primärvårdsjour.
2023-09-19 2023-10-03
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Leg psykolog/neuropsykolog, Neuromottagningen, Umeå
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Här träffar du patienter som är under utredning för en neurologisk eller neurokirurgisk diagnos eller att de redan har en fastställd diagnos. Du bidrar med din specifika psykologiska och neuropsykologiska kompetens i samarbete med ett multiprofessionellt team. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till erfarna psykologkollegor och metodhandledning.
2023-09-18 2023-10-02
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Sjuksköterska, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På vårdavdelningen är ingen dag den andra lik. Här vårdas patienter som utreds och/eller behandlas för olika sjukdomstillstånd såsom sepsis, pneumoni, tuberkulos och Covid-19. Ja! Vi vårdar verkligen infektioner från hårsäcken till lilltån och allt där emellan! Och glöm inte att infektionssjukdom finns inom alla specialiteter i vården. Våra patienter har många gånger en multisjuklighet i botten som även kan bidra till att sjukhusvård behövs...
2023-09-18 2023-10-09
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Sjuksköterska natt, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På vårdavdelningen är ingen natt den andra lik. Här vårdas patienter som utreds och/eller behandlas för olika sjukdomstillstånd såsom sepsis, pneumoni, tuberkulos och Covid-19. Ja! Vi vårdar verkligen infektioner från hårsäcken till lilltån och allt där emellan! Och glöm inte att infektionssjukdom finns inom alla specialiteter i vården. Våra patienter har många gånger en multisjuklighet i botten som även kan bidra till att sjukhusvård behöv...
2023-09-18 2023-10-09
Region Västerbotten, An op iva Um Specialistläkare, AnOpIVA Umeå, Norrlands universitetssjukhus
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet som specialistläkare i anestesi och intensivvård på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå är mycket varierande och kräver både bred och hög kompetens. Vi är en klinik där vi stödjer varandra och arbetar aktivt för att utveckla vår kompetens och verksamhet. I arbetet som anestesiolog ingår arbete på tre av våra operationsavdelningar, postop- samt intensivvårdsavdelning. På vår intensivvårdsavdelning bedrivs sedvanlig intensivvå...
2023-09-18 2023-10-15
Region Västerbotten, PV Nord Umeå Arbetsterapeut/rehabkoordinator, Primärvårdsområde Nord, Robertsfors
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med din specifika kompetens för att skapa delaktighet och självständighet i människors vardag. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består av både teamarbete och självständigt arbete. Du kommer huvudsakligen att arbeta med kartläggning av aktivitetsutförande och insatser som underlättar vardagsaktiviteter för människor i alla åldrar. Som arbetsterapeut träffar du även patienter med handbesvär och du ingår i ett demensteam. Det ingår viss utprovning av hjälpmedel. I din roll som rehabiliteringskoordinator bid...
2023-09-15 2023-09-30
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Specialistläkare, Neurologi, NHHC, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer ta emot patienter från vår region och ibland från andra regioner och deltar i klinikens jourlinje. Det finns goda möjligheter till att utveckla och driva egen forskning. Det finns goda möjligheter till kirurgisk handledning och utveckling med utrymme att växa i yrkesrollen. Eftersom vi är ett universitetssjukhus ingår det handledning av studenter i tjänsten.
2023-09-15 2023-10-06
Region Västerbotten, An op iva Um Undersköterska, Intensivvårdsavdelningen, AnOpIva, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. På vår avdelning är du delaktig i vården av intensivvårdspatienter som, med anledning av större operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd, har svikt i sina vitala funktioner. Arbetet består av kontinuerlig övervakning av patientens vitala funktioner, omvårdnadsarbete och dokumentation. Du har ett nära samarbete med sjuksköterskor, sjukgymnast, kurator och läkare som tillsammans utgör ett team runt patienten och anhöriga. Eftersom Norr...
2023-09-15 2023-10-08
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Undersköterska, Avdelning 4, Geriatriskt centrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Som undersköterska på Geriatriken 4 ges du ett utvecklande, lärorikt och varierat arbete i ett team med arbetsglädje. Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet och ditt arbete bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i yrkesrollen och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. I arbetet som undersköterska ingår omvård...
2023-09-15 2023-10-01
1 2 3 4 5 >