Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, Sektor ledning Kommunikatör med fokus på marknadsföring och produktion
Vi vill komplettera vår kommunikationsenhet med operativ kompetens inom marknadsföring och produktion. Vi söker därför en kommunikatör som vill vara med och utveckla vårt kommunikationsarbete och stärka Mariestad kommuns varumärke. Du är van vid att både planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser och du har känsla för grafisk formgivning. Vi tror att du har några års erfarenhet av kommunikatörsyrket, gärna inom offentlig sektor. Du är en person som drivs av utveckling och vill bidra till vass samhällsinformation och marknadsförin...
2021-07-27 2021-08-15
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Vikariat Stödassistent till korttidsboende för barn & unga
Vill du ha ett utvecklande och socialt arbete där du samtidigt gör stor skillnad för dem vi är till för? Mariestads kommun söker nu en vikarie till korttidsboendet på Sandbäcksvägen för barn och ungdomar med funktionsvariation. Som stödassistent arbetar du enligt LSS för att ge barn och unga på korttidsboendet en god livskvalité och en aktiv vardag. Detta innebär att på ett positivt sätt uppmuntra, stimulera och engagera varje person till ökad självständighet och delaktighet samt skapa kontinuitet och trygghet. I arbetet ingår att utifrån den...
2021-07-21 2021-08-08
Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare till vår utredningsgrupp sökes!
Vi söker två socialsekreterare till utredningsgruppen. Gruppen handlägger ärenden enligt SoL och LVU och består av 6 socialsekreterare och 2 socialsekreterare i en mottagningsgrupp. I gruppen finns även 2 familjerättssekreterare. Gruppen präglas av stort engagemang, humor och professionalitet. Tillsammans driver vi ett arbete som gör skillnad för de barn, ungdomar och familjer vi möter. Du kommer till en arbetsplats med öppenhet inför dina idéer! Som socialsekreterare i utredningsgruppen arbetar du med att utreda barns behov och föräldrars fö...
2021-07-16 2021-08-06
Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare till vår insatsgrupp sökes!
Som socialsekreterare i insatsgruppen arbetar du med att följa upp de insatser som beviljats barn och unga samt deras familjer. Du samarbetar med skola, polis, BUP samt andra aktörer runt barnet. Vi lägger stor vikt vid samarbete med föräldrar och nätverk. Vi strävar mot att tillgodose behovet av insats och för det krävs flexibilitet och initiativförmåga. Vi har förstärkt vår öppenvård för att ännu bättre kunna hitta hemmaplanslösningar och har även utökat vårt förebyggande arbete. Hos barn- och ungdomsenheten i Mariestads kommun jobbar vi ak...
2021-07-16 2021-08-06
Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg Enhetschef till IFO barn och unga
Vad är uppdraget? Verksamheten är i ett spännande utvecklingsarbete där socialtjänsten och sektor utbildning arbetar tillsammans med syfte att utveckla arbetsformer för tidiga insatser och stöd till barn, unga och familjer. Samarbetet med skolans olika verksamheter är välfungerande och under ständig förbättring och sker i en kontext av stor integrering av de båda verksamheterna, som till viss del är samlokaliserade. Uppdraget som enhetschef innebär också att säkerställa att verksamheten utövar rättssäker myndighetsutövning samt att lagar och f...
2021-07-16 2021-08-08
Mariestads kommun, Sektor utbildning Specialpedagog
Som specialpedagog kommer du att ha en viktig roll i Mariestads kommuns barn- och elevhälsoarbete och skolutveckling. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många viktiga kontakter med såväl interna som externa aktörer. Våra specialpedagoger arbetar förebyggande och hälsofrämjande för eleverna i grundskolan och på vårt gymnasium, i tätt samarbete med övriga medarbetare inom barn- och elevhälsan. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsstöd i form av konsultation och handledning till personal och skolledning, teamarbete kring elever i beho...
2021-07-12 2021-08-02
Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten Länsjurist Rättsenheten
Inom Rättsenheten hanterar vi ett 60-tal olika typer av ärenden och ansvarar för myndighetens interna juridiska styrning och rådgivning. I dagsläget är vi drygt 50 medarbetare fördelat på fyra funktioner samt en juridisk stödfunktion för myndighetsövergripande juridiska frågor. Rättsenheten har medarbetare på flera olika orter såsom Göteborg, Vänersborg, Mariestad och Skara. Nu förstärker vi Rättsenheten med jurist som nyligen tagit juristexamen. Du kommer inledningsvis bistå i arbetet med att utveckla den rättsliga styrningen och stödet på my...
2021-07-07 2021-08-07
Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten Kvalificerad länsjurist Rättsenheten
Inom Rättsenheten hanterar vi ett 60-tal olika typer av ärenden och ansvarar för myndighetens interna juridiska styrning och rådgivning. I dagsläget är vi drygt 50 medarbetare fördelat på fyra funktioner samt en juridisk stödfunktion för myndighetsövergripande juridiska frågor. Rättsenheten har medarbetare på flera olika orter såsom Göteborg, Vänersborg, Mariestad och Skara. Nu förstärker vi den juridiska stödfunktionen med ytterligare en eller två kvalificerade länsjurister. I nära samarbete med rättschefen och två länsjurister kommer du att ...
2021-07-07 2021-08-07
Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten Erfaren administratör till Rättsenheten, Byggjuridiska funktionen
På funktionerna byggjuridiska och miljöjuridiska hanterar vi överklagade kommunala beslut enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken. Vi vill nu förstärka våra mottagningsgrupper med en erfaren administratör. Ser du dig som en noggrann och strukturerad person som trivs med att arbeta serviceinriktat och med återkommande administrativa arbetsuppgifter? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Under en arbetsdag kommer du bland annat att få: • planera och samordna tillsammans med kollegorna i våra mottagningsgrupper • sköta admini...
2021-07-07 2021-08-07
Mariestads kommun, Sektor utbildning Kock
Kostavdelningen söker en kock till ett av våra äldreomsorgskök. Tjänsten är schemalagd och innefattar helgtjänstgöring. Vi erbjuder ett varierande arbete som innefattar som innefattar alla förekommande arbetsuppgifter , tex matlagning, specialkost, beställning, servering, arbete med egenkontroll , disk och städ. I tjänsten ingår även planering och prioritering av arbetsuppgifter. Även andra uppgifter kan förekomma.
2021-07-06 2021-08-01
Mariestads kommun, Verksamhet Teknik Arbetsledare till fastighetsavdelningen
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete som arbetsledare inom fastighetsavdelningen i Mariestad. Du blir en nyckelperson som leder verksamheten som består av driftpersonal och hantverkare. I tjänsten har du fullt personalansvar och visst budgetansvar. För att lösa uppgifterna har du i samverkan tillgång till fastighetsavdelningens övriga utförarorganisation, förvaltningsorganisationen samt administrativa resurser. I tjänsten rapporterar du till enhetschefen för drift och byggservice som är placerad i Mariestad. Vi arbetar i fastighet...
2021-07-01 2021-08-08
Kriminalvården, Anstalten Johannesberg Administratör till kansliet Mariestad
Verksamhetsområdet Mariestad söker en administratör till kansliet med placering på anstalten Johannesberg. I tjänsten arbetar du med klient- och verksamhetsadministration i form av registrering och expediering av klienthandlingar, intagnas medel, posthantering, arkivering, diarium och beställningar. Fakturahantering och annan ekonomisk administration är också aktuellt. I arbetet ingår också att ge administrativt stöd till chef såväl som kollegor. I rollen som administratör i kansliet innebär det externa kontakter, där du representerar Kriminalv...
2021-07-01 2021-08-01
Mariestads kommun, Verksamhet Teknik Fastighetsförvaltare med personalansvar
I rollen som fastighetsförvaltare med personalansvar har du ekonomiskt budget och resultatansvar-, samt driftansvar för berörda fastigheter, och dess utveckling, samt ansvarar för planering och genomförande av fastighetsunderhåll. Du är den som representerar fastighetsavdelningen gentemot hyresgäster, verksamheter, men även entreprenörer, konsulter mm. Du har även kontinuerliga driftmöten med drift och byggserviceenheten och följer upp att det interna driftavtalet samt att myndighetskrav uppfylls. Som fastighetsförvaltare har du ett tätt sama...
2021-06-30 2021-08-15
Mariestads kommun, Sektor utbildning Socialpedagog Tunaholmsskolan
Socialpedagogens uppdrag innebär att arbeta främjande och förebyggande i elevernas sociala samspel, i mellanrummen och under lektionstid. Socialpedagogen är en del av Elevhälsoteamet och Trygghetsteamet samt samarbetar med såväl arbetslag som fritidsledare. Tillsammans ser ni helhetslösningar under elevens skoldag utifrån varje elevs behov, vilket ställer krav på flexibilitet och lösningsfokuserat tänkande. Exempel på områden: Stödja lärarna och medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika socia...
2021-06-29 2021-07-30
Mariestads kommun, Vård och omsorg Helg - och nattpersonal till Fredslunds särskilda boende
Nu söker vi tre undersköterskor för helg - och nattjänstgöring till Fredslunds särskilda boende i Hasslerör, strax norr om Mariestad. Boendet ligger i fin landsbygdsmiljö och har fyra avdelningar med tio lägenheter på varje avdelning. En av avdelningarna har finsktalande boende. Vi söker en undersköterska för helgtjänstgöring där arbetstiderna är: fredag kl. 13-20.30, lördag och söndag kl. 07.30-20.30. Vi söker även två undersköterskor för nattjänstgöring där arbetstiderna är kl. 21.15-07.15. Samtliga tjänster är tillsvidareanställningar. Vi...
2021-06-24 2021-08-15
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Undersköterskor till Fredslunds särskilda boende
Nu söker vi flera undersköterskor till Fredslunds särskilda boende i Hasslerör, strax norr om Mariestad. Boendet ligger i fin landsbygdsmiljö och har fyra avdelningar med tio lägenheter på varje avdelning. En av avdelningarna har finsktalande boende. Vi söker tre undersköterskor för tillsvidareanställningar samt två ytterligare för vikariat om ett år. Vi vill skapa en god livskvalitet för våra boende, vilket innebär att på ett positivt sätt uppmuntra, stimulera och engagera våra boende i deras vardag. Arbetet utgår från de genomförandeplane...
2021-06-24 2021-08-15
Mariestads kommun, Verksamhet Teknik Pool-tjänst lokalvård Mariestad Töreboda Gullspång (MTG)
Lokalvårdsavdelningen i Mariestad, Töreboda och Gullspång söker ett antal lokalvårdare som ska ingå i pool-grupp. Tjänsten är heltid och dagtid, kan i perioder vara schemalagd och innefatta helgtjänstgöring. Vi erbjuder ett varierande arbete inom lokalvård, som innefattar alla förekommande arbetsuppgifter, tex daglig städ, periodiskt städ, maskinkörning, golvvård. I tjänsten ingår också planering och prioritering av arbetsuppgifter, tillsammans med övriga i pool-gruppen och assistenter. Gruppen kommer tillsammans och på egen hand arbeta på de...
2021-06-21 2021-08-31
Kriminalvården, Mariestad Produktionsledare Verksamhetsområde Mariestad
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i verksamhetens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar...
2021-06-18 2021-08-01
Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg Personlig assistent
Är du flexibel, tycker om frihet under ansvar och uppskattar att jobba med människor? Då kanske du är rätt person för uppdraget! Just nu söker Mariestads kommun ny personlig assistent till ett av våra uppdrag. Som personlig assistent arbetar du främst hemma hos en brukare men även på andra platser där brukaren kan befinna sig i sin vardag. Din huvuduppgift är att stödja och bistå brukaren i hens dagliga livsföring. Arbetet kan innefatta allt ifrån omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor till hjälp vid fritidsaktivit...
2021-06-18 2021-08-01
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Ullerås SÄBO söker undersköterskor
Nu söker vi undersköterskor till Ullerås särskilda boende. Du kommer att arbeta med att ge personlig omvårdnad, hälso- och sjukvårdsuppgifter, social samvaro samt hushållsarbete individuellt till de boende på Ullerås SÄBO utifrån deras genomförandeplan. Ullerås SÄBO är uppdelat på fem avdelningar med tolv lägenheter vardera. Här bor personer med olika former av funktionsnedsättning, av demens, psykisk oro, efter exempelvis stroke, MS eller annan sjukdom. Åldern på våra boende varierar mellan 50-100 år. Vi lägger stor vikt vid att bemöta våra...
2021-06-15 2021-08-22
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Vikarier till äldreomsorg, LSS, personlig ass, psykiatri
Vi söker dig som är över 18 år och som vill ha ett intressant och lärorikt sommarjobb eller som vill arbeta som timavlönad vikarie under övrig tid på året. Du kan arbeta inom till exempel hemtjänst, äldreboende, personlig assistans, gruppbostad inom LSS eller socialpsykiatrin. Under sommaren arbetar du under ordinarie personals semester som är uppdelad på två perioder, v 26-29 och 30-33. Vi ser gärna att du jobbar båda perioderna. Du kan även via din vikariekalender vara tillgänglig för fler arbetspass och möjlighet till arbete före och eft...
2021-06-07 2021-09-12
Mariestads kommun, Sektor utbildning Timvikariat inom grundskola, fritidshem och förskola
Vi söker dig som är över 18 år och vill arbeta som timavlönad vikarie inom förskolan, fritidshem eller grundskolan på en eller flera enheter. Du arbetar som vikarie och visar i din kalender i WinLas bokningssystem på webben vilka tider du är tillgänglig. Utifrån dessa erbjuds du arbete när behov uppstår i verksamheten på de förskolor, fritidshem eller skolor där du är godkänd som vikarie. Vi sparar din ansökan under hela ansökningsperioden och återkommer om det blir aktuellt för intervju.
2021-05-20 2021-11-14
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Intresseanmälan Kontaktperson enligt LSS
Funktionshinderområdet i Mariestad söker dig som har tid och engagemang att ta dig an ett uppdrag som kontaktperson! Som kontaktperson är du en medmänniska och vän till individer som har beviljats ett beslut om kontaktperson enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS). Din uppgift är att främja individens sociala kontakter och delaktighet i samhällets fritidsutbud. Vanligtvis träffas du och den person som du är kontaktperson till cirka en gång i veckan i ungefär två timmar per tillfälle; exempelvis genom promenader, bio...
2021-04-16 2021-08-31