Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Projektledare samhällsbyggnad
Projektavdelningen ansvarar för genomförandet av förvaltningens egna investeringsprojekt samt projekt som genomförs på uppdrag av andra delar av kommunkoncernen. Det kan tex vara exploateringsprojekt, där nya bostads- eller verksamhetsområden byggs ut eller delprojekt kopplat till arbetet med den nya stadsdelen Västerport, hamnflytten eller projekt i anslutning till tunnelprojektet. Som projektledare - samhällsbyggnad leder du projekt inom nyanläggning och utveckling av gator, torg, parker, hamn, industrispår och andra offentliga miljöer. Til...
2022-06-27 2022-08-14
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Byggledare gatu- och parkanläggning
Projektavdelningen ansvarar för genomförandet av förvaltningens egna investeringsprojekt samt projekt som genomförs på uppdrag av andra delar av kommunkoncernen. Det kan tex vara exploateringsprojekt, där nya bostads- eller verksamhetsområden byggs ut eller delprojekt kopplat till arbetet med den nya stadsdelen Västerport, hamnflytten eller projekt i anslutning till tunnelprojektet. Som byggledare gatu- och parkanläggning arbetar du tillsammans med våra projektledare och övriga projektdeltagare och ansvarar för byggplatsuppföljning och kalkyl...
2022-06-27 2022-08-14