Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Specialpedagog, Hagaskolan i Varbergs Kommun
I ditt uppdrag som specialpedagog är du del av, och arbetar aktivt i, skolans elevhälsateam tillsammans med rektor. Du har ett nära samarbete med lärare och övrig personal på skolan. Du arbetar såväl främjande och förebyggande som operativt kring elever i behov av anpassningar och stöd. Du ser betydelsen av differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer som främjar alla elevers utbildning på bästa sätt, och drivs av att utveckla hållbara arbetssätt tillsammans med kollegor. Du utvecklar undervisningen tillsammans med arbetslag och kol...
2022-06-28 2022-08-01
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Specialpedagog, Hagaskolan i Varbergs Kommun
I ditt uppdrag som specialpedagog är du del av, och arbetar aktivt i, skolans elevhälsateam tillsammans med rektor. Du har ett nära samarbete med lärare och övrig personal på skolan. Du arbetar såväl främjande och förebyggande som operativt kring elever i behov av anpassningar och stöd. Du ser betydelsen av differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer som främjar alla elevers utbildning på bästa sätt, och drivs av att utveckla hållbara arbetssätt tillsammans med kollegor. Du utvecklar undervisningen tillsammans med arbetslag och kol...
2022-06-28 2022-08-01
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Specialpedagog, Hagaskolan i Varbergs Kommun
I ditt uppdrag som specialpedagog är du del av, och arbetar aktivt i, skolans elevhälsateam tillsammans med rektor. Du har ett nära samarbete med lärare och övrig personal på skolan. Du arbetar såväl främjande och förebyggande som operativt kring elever i behov av anpassningar och stöd. Du ser betydelsen av differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer som främjar alla elevers utbildning på bästa sätt, och drivs av att utveckla hållbara arbetssätt tillsammans med kollegor. Du utvecklar undervisningen tillsammans med arbetslag och kol...
2022-06-28 2022-08-01
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Göthriks förskola
I rollen som barnskötare förväntas du bidra och ta ansvar för det pedagogiska arbetet på enheten och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och utveckla pedagogiska processer. Du kommer att arbeta tillsammans med förskollärare och barnskötare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. Du är en medupptäckande tillsammans med barnen och använder dig av relevant forskning i det dagliga arbetet. För att leva upp till förskolans vision i Varbergs kommun ser...
2022-06-28 2022-07-05
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Barnabro förskola
Du är en erfaren förskollärare med hög läroplanskompetens. Du kan självständigt ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Du har även goda samarbetsförmågor och kan skapa ett gott klimat i arbetslaget och på förskolan där ni tillsammans "gör varandra bra" och hela tiden strävar efter att göra bra bättre. Du har erfarenhet och kompetens av alternativ kommunikation (TAKK) samt kompetens i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och att undervisa flerspråkiga barn. Du har alltid barnens bästa för ögonen och har god f...
2022-06-28 2022-07-28
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Sunnanängs förskola
Alla förekommande uppgifter på en förskoleavdelning. Omvårdnad och undervisning.
2022-06-28 2022-07-12
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Stenens förskola
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Du som förskollärare ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget. Som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Tillsammans med övriga i arbetslaget ska du ge varje barn en trygg omsorg samt främja barnets utveckling och lärande. Vi arbetar systematiskt med barnhälsa och SKA för att utveckla och säkerställa kvalitén i utbildningen. Du som förskollärare är drivande i detta arbete. Du ...
2022-06-27 2022-07-18
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Stenens förskola
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Du som förskollärare ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget. Som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Tillsammans med övriga i arbetslaget ska du ge varje barn en trygg omsorg samt främja barnets utveckling och lärande. Vi arbetar systematiskt med barnhälsa och SKA för att utveckla och säkerställa kvalitén i utbildningen. Du som förskollärare är drivande i detta arbete. Du ...
2022-06-27 2022-07-18
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Stenens förskola
Du kommer att arbeta som barnskötare i personal- och kvalitetspoolen på förskolan. Det innebär att du jobbar/blir bokad på någon hemvist som har behov av personal för dagen. Din inställelsetid kommer att vara 30 min. Det kan vara olika hemvister under veckan eller samma. Vi söker dig som gillar utmaningar! Vi jobbar för att ge barnen utmaningar i en spännande förskolemiljö. Alltid med barnens bästa för ögonen. Stor vikt läggs vid förhållningssätt och flexibilitet.
2022-06-27 2022-07-18
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Väröbackaskolan
Undervisning i förskoleklass för att senare följa eleverna i lärandet under lågstadiet. Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt geno...
2022-06-27 2022-07-04
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Sibbarp, Sunnanäng och Spannarps förskolor
Du kommer att arbeta som barnskötare i personal- och kvalitetspoolen på förskolorna. Det innebär att du jobbar/blir bokad på en förskola som har behov av personal för dagen. Din inställelsetid kommer att vara 30 min. Det kan vara olika förskolor under veckan eller samma. Vi söker dig som gillar utmaningar! Vi jobbar för att ge barnen utmaningar i en spännande förskolemiljö. Alltid med barnens bästa för ögonen. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, flexibilitet och förhållningssätt.
2022-06-27 2022-07-18
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Sibbarp, Sunnanäng och Spannarps förskolor
Du kommer att arbeta som barnskötare i personal- och kvalitetspoolen på förskolorna. Det innebär att du jobbar/blir bokad på en förskola som har behov av personal för dagen. Din inställelsetid kommer att vara 30 min. Det kan vara olika förskolor under veckan eller samma. Vi söker dig som gillar utmaningar! Vi jobbar för att ge barnen utmaningar i en spännande förskolemiljö. Alltid med barnens bästa för ögonen. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, flexibilitet och förhållningssätt.
2022-06-27 2022-07-18
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Specialpedagog, Hagaskolan i Varbergs Kommun
I ditt uppdrag som specialpedagog är du del av, och arbetar aktivt i, skolans elevhälsateam tillsammans med rektor. Du har ett nära samarbete med lärare och övrig personal på skolan. Du arbetar såväl främjande och förebyggande som operativt kring elever i behov av anpassningar och stöd. Du ser betydelsen av differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer som främjar alla elevers utbildning på bästa sätt, och drivs av att utveckla hållbara arbetssätt tillsammans med kollegor. Du utvecklar undervisningen tillsammans med arbetslag och kol...
2022-06-27 2022-08-01
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Mariedalsskolan
Som lärare på Mariedalsskolan kommer du ingå i ett arbetslag där ni arbetar med samplanering vilket innebär att ni tillsammans med lärare från din årskurs planerar delar av den pedagogiska verksamheten. Det handlar också om att se samordningsvinster i planeringsarbetet och använda lärargruppen som en resurs för hela årskursen. Arbetssättet är kollaborativt där lärare kollegialt och systematiskt analyserar undervisningen, utvecklar gemensam kunskap och tar ansvar för att formera undervisningen framåt utifrån elevers behov för lärande. Din unde...
2022-06-27 2022-08-07
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Söderlyckans förskola
Som barnskötare ska du tillsammans med kollegor bedriva utbildning utifrån Lpfö-18. Ni ska tillsammans med planera, genomföra, reflektera och dokumentera utbildningen så att det blir progression i undervisningen. Du som medarbetare ska tillsammans med kollegor vara aktiv och skapa dynamiska och kvalitativa lärmiljöer. Lärmiljön är lika viktig inomhus som utomhus, vi ska arbeta för att dessa ska komplettera varandra i utforskandet och undervisningen. Barngruppen har ett behov av extra stöd och du ska bli den 5;e personen i ett arbetslag och geno...
2022-06-27 2022-07-04
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Elevassistent, Mariedalsskolan
Huvudsakligt arbete i ett team kring elever. Du tillsammans med kollegor verkar för att öka elevernas delaktighet och tillgängliggöra lärmiljön. Du kommer att ha ett nära samarbete med klasslärare och vid behov stöd av specialpedagog. Som elevassistent har du fokus på att alla elever ska nå sina individuella mål samt få det sociala stöd som den behöver. Du stödjer och undanröjer hinder för eleven genom att kravanpassa lärmiljön. Du har erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande. Du är van vid att arbeta med tydliggörande pedagogik med...
2022-06-23 2022-08-07
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Sibbarps förskola
Arbete enligt skollagen och läroplansmålen med fokus på förhållningssätt och tillgängliga lärmiljöer. Vi arbetar med barnen i mindre grupper varje förmiddag. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar till utveckling och lärande. Även våra möjligheter att differentiera undervisningen blir bättre genom att skapa mindre barngrupper. Vi arbetar systematiskt med barnhälsa och SKA för att utveckla och säkerställa kvalitén i verksamheten. Du som förskollärare är ansvarig i detta arbete. På vår förskola vill vi vara med och utveckla barnen till glad...
2022-06-23 2022-07-14
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Sibbarps förskola
Arbete enligt skollagen och läroplansmålen med fokus på förhållningssätt och tillgängliga lärmiljöer. Vi arbetar med barnen i mindre grupper varje förmiddag. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar till utveckling och lärande. Även våra möjligheter att differentiera undervisningen blir bättre genom att skapa mindre barngrupper. Vi arbetar systematiskt med barnhälsa och SKA för att utveckla och säkerställa kvalitén i verksamheten. Du som förskollärare är ansvarig i detta arbete. På vår förskola vill vi vara med och utveckla barnen till glad...
2022-06-23 2022-07-14
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Sibbarps förskola
Du kommer att arbeta som barnskötare på Sibbarps förskola. Arbete enligt skollagen och läroplansmålen med fokus på våra utbildning, tillgängliga lärmiljöer, glädje och bemötande. På vår förskola vill vi vara med och utveckla barnen till glada, trygga och starka individer. Hur ser du på denna målbild? Vad kan just du bidra med i arbetet för att vi ska nå vår målbild? Som barnskötare ska du tillsammans med en förskollärare bidra till utbildning utifrån Lpfö-18. Tillsammans med förskolläraren planerar, genomför, reflekterar och dokumenterar du ut...
2022-06-23 2022-07-14
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Sibbarps förskola
Du kommer att arbeta som barnskötare på Sibbarps förskola. Arbete enligt skollagen och läroplansmålen med fokus på våra utbildning, tillgängliga lärmiljöer, glädje och bemötande. På vår förskola vill vi vara med och utveckla barnen till glada, trygga och starka individer. Hur ser du på denna målbild? Vad kan just du bidra med i arbetet för att vi ska nå vår målbild? Som barnskötare ska du tillsammans med en förskollärare bidra till utbildning utifrån Lpfö-18. Tillsammans med förskolläraren planerar, genomför, reflekterar och dokumenterar du ut...
2022-06-23 2022-07-14
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Frode förskola
Ingå i ett arbetslag och delta i dagens alla olika moment och uppgifter som ingår i en barnskötares arbetsbeskrivning. Vara en aktiv del i det systematiska kvalitetsarbetet och utifrån läroplanen och våra övergripande mål bedriva undervisning med barnens bästa för ögonen. Viktigt att vara positiv och flexibel i mötet både med barn och vuxna. Erfarenhet av TAKK är meriterande.
2022-06-23 2022-06-30
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Vikariepool, Lärare grundskolans tidigare år, Ankarskolan och Spannarpskolan
Anställningen innebär arbete i en lokal personalpool på de två skolorna och du kommer vara ersättare vid ordinarie personals frånvaro. Tjänsten innebär varierande arbetstider utifrån behov och arbete fem dagar per vecka. Vår verksamhet är öppen måndag till fredag mellan kl. 6.15 och 17.15 (Spannarps skola) och 7.30-18.00 (Ankarskolan).
2022-06-22 2022-07-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i matematik och NO-ämnen årkurs 6-9. Mentorskap ingår i årskurs 9.
2022-06-22 2022-07-20
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Vidhögeskolan
Som lärare på Vidhögeskolan ingår det i ditt uppdrag att vara klassansvarig och mentor för elever i ditt arbetslag. Du kommer under läsåret ingå i ett arbetslag i i årskurs 4-6. I ditt ledarskap har du förmågan att strukturera ditt arbete, du prövar och omprövar metoder i din undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du formar en differentierad undervisning så att elever inom NPF möts av ett inkluderande arbetssätt och ges lika förutsättningar för kunskap och lärande. Som stöd för det arbetet finns flexteamsarbete för ele...
2022-06-22 2022-06-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Påskbergsskolan
Lärare för undervisning i matematik och NO för årskurs 7-9. Sedvanliga läraruppgifter.
2022-06-21 2022-07-03
1 2 >