Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolbibliotekarie, Bockstensskolan
Vi söker en utvecklingsorienterad skolbibliotekarie till förskole- och grundskoleförvaltningen som delar vår ambition att vara en skolkommun i framkant och som engagerat kan bidra i det gemensamma arbetet för att skapa bästa möjliga möte för lärande. I denna tjänst arbetar du för att utveckla skolbiblioteksverksamheten vid samtliga grundskolor i syfte att erbjuda en likvärdig tillgänglighet till skolbiblioteket för alla elever. I uppdraget ingår att initiera utvecklingsprocesser, såväl på övergripande nivå som på enhetsnivå, och vara drivande ...
2024-05-17 2024-05-30
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare fritidshem, Göthriks skola
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Du arbeta...
2024-05-17 2024-05-26
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Elevassistent, Mariedal och Almers anpassade grundskola
Du kommer att arbeta tillsammans med flera olika yrkesgrupper och i verksamheten både i skola och i fritidshemmet. Tillsammans i arbetslaget möter ni elever i sin kunskapsprogression samt bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevernas lärande, delaktighet och inflytande. Du ska kunna arbeta både enskilt och i grupp samt kunna planera och strukturera arbetet med eleverna. Du är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Du har förmåga att kommunicera med både elever, arbetskamrater och föräldrar på ett positivt sätt och skapa god...
2024-05-17 2024-05-23
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Elevassistent, Mariedal och Almers anpassade grundskola
Du kommer att arbeta tillsammans med flera olika yrkesgrupper och i verksamheten både i skola och i fritidshemmet. Tillsammans i arbetslaget möter ni elever i sin kunskapsprogression samt bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevernas lärande, delaktighet och inflytande. Du ska kunna arbeta både enskilt och i grupp samt kunna planera och strukturera arbetet med eleverna. Du är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Du har förmåga att kommunicera med både elever, kollegor och vårdnadshavare på ett positivt sätt och skapa goda...
2024-05-17 2024-05-23
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, Vidhögeskolan
Du kommer att undervisa i trä och metall och ansvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Du är en viktig del i det kollegiala samarbetet och ingår i arbetslag med kollegor. Du ansvarar för, tillsammans med ytterligare kollega i trä- och metallslöjden, för slöjdsalen.
2024-05-17 2024-05-30
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Klapperstenens förskola
Under förmiddagstid arbetar pedagogerna i pedagogpar med en bestämd grupp på 9-15 barn, beroende på ålder, och under eftermiddagstid arbetar man i delvis blandade grupper utifrån barnens intressen och behov. Förskolan utgår från Reggio-Emilias filosofi och vi arbetar med att skapa en gemensam förståelse för vad det innebär för arbetet i vår förskola. Pedagogerna arbetar projektinriktat, vilket betyder att alla arbetar med olika projekt som utgår från barnens intressen under ett gemensamt övergripande tema. Vi vill skapa en förskola där barnen...
2024-05-16 2024-06-01
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Mariedalsskolan
Vi söker en behörig lärare mot F-3 med bred ämnesbehörighet, gärna med Svenska A behörighet, som är driven att undervisa i stadiet F-3. Om tjänsten kombineras med en roll som förstelärare för perioden 2024 - 2028 tillkommer delvis följande uppgifter: • Försteläraren använder sig själv och sitt yrkesutövande för att inspirera och vägleda kollegor i att utvecklas i sin lärarroll. • Försteläraren stöttar kollegor genom dialog och i att förankra undervisning i forskning och beprövad erfarenhet. • Försteläraren tar en framträdande roll i att dr...
2024-05-14 2024-05-24
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare estetiska ämnen, Hagaskolan i Varberg
Vi söker dig som är lärare i textilslöjd med undervisning i årskurserna 3-9. Du har kärlek till dina elever, god kunskap kring NPF, IKT, mångkulturalitet samt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och fö...
2024-05-14 2024-05-27
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Göthriks skola
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Du arbeta...
2024-05-13 2024-05-26
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Speciallärare, Almers skola
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. I ditt uppdrag som speciallärare är du del av, och arbetar aktivt i, skolans elevhälsateam tillsammans med rektor, specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska, kurator m.fl. Du har ett när...
2024-05-13 2024-05-20
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Skällinge förskola
I rollen som barnskötare kommer du att arbeta med att komplettera och i vissa fall avlasta förskollärarna med alla förekommande arbetsuppgifter. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och kommer att arbeta tillsammans med förskollärare och barnskötare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. Du ska kunna ge varje barn utrymme att lära sig utifrån sina unika egenskaper och möta varje barn, vårdnadshavare och arbetska...
2024-05-10 2024-05-23
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Klapperstenens förskola
Under förmiddagstid arbetar pedagogerna i pedagogpar med en bestämd grupp på 9-16 barn, beroende på ålder. I varje par finns en förskollärare och en barnskötare alternativt två förskollärare. Under eftermiddagstid arbetar man i delvis blandade grupper utifrån barnens intressen och behov inom hemvisten. Förskolan utgår från Reggio-Emilias filosofi och vi arbetar med att skapa en gemensam förståelse för vad det innebär för arbetet i vår förskola. Pedagogerna arbetar projektinriktat, vilket betyder att alla arbetar med olika projekt som utgår fr...
2024-05-08 2024-05-28
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolsköterska, Påskbergsskolan och Trönninge skola
Du följer Varbergs kommuns basprogram för elevhälsans medicinska insats, som bland annat innebär hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning och att medverka i elevhälsoteam. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt genom att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du stödjer elevens utveckling mot skolans mål, initierar förebyggande och hälsofrämjande åtgärder på individ- och gruppnivå. Du arbetar i nära samarbete med elev, vårdnadshavare, lärare och skolledning. Även samverkan med exte...
2024-05-07 2024-05-22
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolkurator, Hagaskolan
Förebyggande, främjande och åtgärdande uppgifter. Bidra med psykosocial kompetens i det pedagogiska arbetet och inom elevhälsoteamet. Ge stöd till enskilda elever så att god hälsa och utveckling främjas. Bidra med kunskaper i samhällets stödsystem. Samverkan med andra instanser i samhället. Utreda och bedöma den psykosociala situationen för elev på uppdrag av rektor. Delta i och utveckla det förebyggande och främjande arbetet på skolans samt vara drivande i det övergripande värdegrundsarbetet. Beakta risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, ...
2024-05-06 2024-05-19
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Bläshammar skola
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Du arbeta...
2024-05-06 2024-05-19