Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Objektspecialist till avdelningen för systemstöd och välfärdsteknik
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara: • Att förvalta, säkerställa, rapportera och följa upp att systemstöd är användbara, tillgängliga och möter förvaltningarnas behov. • Att ge support till användare och att utbilda superanvändare i våra olika systemstöd. • Dokumentera och kommunicera verksamhetens behov av förbättringar och verksamhetsutveckling kopplat till ditt ansvarsområde. Samt bidra till övrig utveckling inom avdelningen i samverkan med övriga systemförvaltare, objektspecialister och systemadministratörer. • Aktivt delta i r...
2024-02-25 2024-03-24
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Funktionsstödsteamet i Angered
Nu söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill omsätta dina kunskaper inom funktionsstödsområdet. Du välkomnas till en trevlig arbetsplats, där du möter en chef och kollegor som är måna om att skapa ett gott arbetsklimat och ha kul på jobbet! Vi arbetar med personer mellan 18-65 år som har ett medfött eller förvärvat funktionshinder och som bor på boende med särskilt stöd och service. Många av dem har dessutom vardagsaktiviteter på daglig verksamhet. Geografiskt utgår vi från hälso- och sjukvårdsenheten på Angereds torg med ett spä...
2024-02-23 2024-03-15
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till hemtjänsten i Sölvesborg
Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad. Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med brukare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg. Som undersköterska hos oss är det viktigt att du möter den enskilda individens behov och önskemål. Dag- och kvällstjänstgöring samt helg.
2024-02-23 2024-03-10
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till korttidsverksamheterna i Mölndal Stad
Som stödassistent kommer du arbeta med tillsyn av barn och ungdomar. Verksamheten erbjuder aktiviteter utifrån barnets/ungdomens individuella funktionsnedsättning och behov. Arbetsuppgifter som tjänsten innefattar är individuellt pedagogisk stöd till barn och ungdomar i situationer såsom fritidssysselsättning, skapa förutsättningar för relationer, planering av ungdomens vistelse i verksamheten, social dokumentation, omvårdnad, läkemedelshantering och hjälpmedelshantering. Tjänsten innebär att du samplanerar din tjänst med korttidstillsyn och ...
2024-02-23 2024-03-08
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Solåsen
Som undersköterska på Solåsen vård- och omsorgsboende är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation enligt biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Vi planerar utförandet av insatserna tillsammans med brukaren och försöker alltid ta hänsyn till önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och respekt...
2024-02-23 2024-03-08
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Solåsen, vikariat 75%
Som undersköterska på Solåsen vård- och omsorgsboende är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation enligt biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Vi planerar utförandet av insatserna tillsammans med brukaren och försöker alltid ta hänsyn till önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och respekt...
2024-02-23 2024-03-08
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Semestervikarie till äldreomsorgen i Göteborg
Nu har du 2500 chanser att testa en framtidsbransch. Bli semestervikarie i äldreomsorgen! I framtiden kommer jobben finnas i äldreomsorgen. I takt med att många lever längre kommer vi att bli fler. Ta chansen och säkra ditt sommarjobb. Sök redan idag! Som semestervikarie i äldreomsorgen blir du en mästare på att möta människor och får med dig solskenshistorier som lyser upp din sommar! Om du inte vill släppa taget om sommarkänslan när hösten kommer finns möjligheten att fortsätta som timvikarie. Perfekt för dig som studerar. Vi har arbetsplat...
2024-02-22 2024-05-01
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Stenbygårds hunddagis
Som undersköterska ska du framför allt ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna när de är hos oss på daglig verksamhet. Det gör du utifrån deras egna förutsättningar och behov och du kommer att vara kontaktperson åt ett visst antal brukare. I uppdraget ingår medicingivning, daglig dokumentation och du upprättar och följer upp genomförandeplaner. Fokus ligger på att utforska och fånga brukarnas intressen och hitta meningsfulla och utvecklande aktiviteter. Du genomför olika bedömningar och tar fram pedagogiska hjälpmedel och anpassar verksam...
2024-02-22 2024-03-03
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Semestervikarier sökes till hemtjänsten och äldreboende i Södra Skärgården
Vill du jobba nära havet i en vacker skärgårdsmiljö? Nu söker vi semestervikarier till vårt äldreboende (vård- och omsorgsboende) och hemtjänsten i Södra Skärgården. Båtresan hit tar cirka 20 minuter från Saltholmens brygga. Titta gärna i Västtrafiks reseplanerare hur lång resväg du har från din närmaste hållplats. Du måste vara på Saltholmen kl 06:00 för att ta båten till Styrsö Bratten/Styrsö Skäret för att arbeta ett morgonpass. På hemsidan https://www.goteborg.com/guider/en-guide-till-skargarden-sodra-oar hittar du mer information om ...
2024-02-22 2024-04-30
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Socialsekreterare äldre inom planeringsteam
Vi har två kollegor som snart går i pension och därför söker vi ersättare. Vill du bli en av oss? Planeringsorganisationen är uppdelad i två enheter. Centrum/nordost och Hisingen/sydväst. Vi söker nu en socialsekreterare till vardera område. Vilket passar dig bäst? Uppdraget är att vara en naturlig stark part i samverkan med slutenvården och primärvården. Den enskildes väg genom utskrivningsprocessen skall bli så effektiv som möjligt och den enskildes bästa alltid sätts i fokus. Framtiden kräver andra arbetssätt och därför behöver planerings...
2024-02-22 2024-03-07
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare SoL
Som biståndshandläggare har du till uppgift att utöva myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen i form av att utreda och besluta om insatser om bland annat hemtjänst. Handläggning sker utifrån aktuell lagstiftning och rättspraxis. Arbetet innebär även ett ansvar att följa upp fattade beslut. Arbetet innebär kontakt med enskilda och anhöriga samt samarbetspartners både inom kommunen och med andra myndigheter. Dokumentation är en central del i handläggningsarbetet och utredning sker enligt Individens behov i centrum, IBIC. Arbetet omfattas äve...
2024-02-21 2024-03-07
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Aktivitetsledare
Rollen handlar mycket om att utveckla mötesplatsverksamheten för seniorer i kommunen och locka en bredare målgrupp. Du kommer att få planera aktiviteter tillsammans med personal på Kultur- och fritidsförvaltningen där ni utgår från besökarens behov, intressen och önskemål. Du kommer också att få jobba med att skapa samverkan mellan mötesplatsverksamheterna på Vård- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Du får representera och aktivt delta i stadsdelsnätverk i de olika prioriterade stadsdelarna för att kunna genomföra in...
2024-02-21 2024-03-06
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Heffnersgården
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mellan...
2024-02-21 2024-03-13
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Två enhetschefer till Vågen
Som enhetschef ansvarar du för att skapa struktur och stabilitet. Du arbetar med verksamhetsutvecklingen kopplat till uppdragsbeskrivningen. Du planerar för verksamheten, möjliggör inflytande och delaktighet för medarbetarna och mål- och kvalitetsredovisar. Du har det ekonomiska ansvaret och säkerställer att du håller dig inom ramarna för beslutad budget. Vår målbild är resultat- och kvalitetsstyrning i framkant. I rollen ingår ansvar för: - Verksamhet - Personal - Arbetsmiljö - Ekonomi, budgetplanering och uppföljning. - Utveckling /förändri...
2024-02-20 2024-03-03
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen - sommarvikariat
Som biståndshandläggare har du till uppgift att utöva myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen i form av att utreda och besluta om insatser om bland annat hemtjänst. Handläggning sker utifrån aktuell lagstiftning och rättspraxis. Arbetet innebär även ett ansvar att följa upp fattade beslut. Arbetet innebär kontakt med enskilda och anhöriga samt samarbetspartners både inom kommunen och med andra myndigheter. Dokumentation är en central del i handläggningsarbetet och utredning sker enligt Individens behov i centrum, IBIC. Arbetet omfattas äve...
2024-02-20 2024-03-07
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Boendestödjare till LSS-barnboende
Som boendestödjare stöttar du brukaren med till exempel tydliggörande pedagogik, social träning, toalettbestyr och annan omvårdnad. Du är med på utflykter, promenader, aktivitet, lek och musik. I arbetet ingår det vardagssysslor som städning och matlagning. Vidare är arbetet strukturerat med tydliga rutiner och handlingsplaner för att bemöta brukarnas behov och driva verksamheten. Du dokumenterar i VIVA och kan vara kontaktpersonal åt en brukare där du ansvarar för bland annat uppföljningar av Genomförandeplaner. Som personal ska man kunna dele...
2024-02-20 2024-03-05
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschefer till hemtjänsten
Som enhetschef jobbar du både strategiskt och operativt, där ditt uppdrag är att få till en struktur med verksamhetsutveckling kopplat till uppdragsbeskrivningen, hålla budget och fokus på information och dialog med gruppen och ledningen. En resultat- och kvalitetsstyrning i framkant är vår målbild och genom ditt stöd att planera, driva, analysera och utveckla bidrar du till en hög kvalitet i våra verksamheter och processer. Utöver ditt ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet förväntas du även bidra med utveckling till hela...
2024-02-20 2024-03-05
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska med körkort till hemtjänst kväll Torslanda
Är det du som gör det möjligt att bo kvar hemma? Vill du arbeta i en personlig och omväxlande miljö? Vi söker nu en ny kollega till vår arbetsgrupp till hemtjänsten i Torslanda. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i omsorgstagarens vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Som undersköterska motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du självständigt men också tillsammans me...
2024-02-20 2024-03-12
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till korttidsenhet i Centrum
Är du sjuksköterska och vill ha ett självständigt och varierande arbete med allt från intensiv rehabilitering till vård i livets slut? Nu söker vi nya kollegor till vår korttidsenhet Fredriksdal i centrala Göteborg. Hit tar du dig enkelt med goda kommunikationsmöjligheter och har närhet till såväl Göteborgs innerstad som Mölndals centrum. Korttidsenheterna i Göteborgs Stad stödjer patienter när de behöver få tillbaka, behålla eller förbättra sin förmåga att klara sig i vardagen och på så sätt möjliggöra att bo kvar hemma. Här vårdas även pati...
2024-02-20 2024-03-15
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Semestervikariat sjuksköterskestudenter, grundlön + lönetillägg på 3000
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Vår ambition är att utveckla framtidens vård och omsorg. Nu söker vi dig som är sjuksköterskestudent och vill arbeta som semestervikarie i våra verksamheter inom hälso-och sjukvård i sommar. Vi erbjuder dig ett varierande arbete där du får möjlighet att möta människor med olika behov i olika åldrar. Genom handling och bemötande gör du skillnad för patienterna och skapar förutsättningar för att de ska få ett så självständigt liv med så god livskvalite...
2024-02-19 2024-03-18
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Medarbetare till Mullvadens barnkorttids
Vill du bli en av våra medarbetare? Vi söker en ny medarbetare till Mullvadens korttids/fritids. Barnen/omsorgstagarna är i fokus och vårt arbete styrs av deras behov och förmågor. I arbetet ingår att stötta barnen att bli självständiga inför vuxenlivet. Arbetet ska genomsyras av ett pedagogiskt arbetssätt med ett tydligt och strukturerat förhållningssätt och bemötande. Hos oss får du ett spännande, stimulerande och ansvarsfullt arbete där du ges möjlighet att utvecklas som person och i din profession. Mullvadens arbetsgrupp består idag av en ...
2024-02-19 2024-03-17
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Legitimerad Sjukgymnast/Fysioterapeut
Sjukgymnastens/fysioterapeutens arbete är inriktat mot naturlig rörelse i vardagen. Nära samarbete med arbetsterapeuter kring den enskilde individen. Målsättningen är att individen ska kunna använda sig utav sina egna förmågor i det vardagliga livet. I arbetsuppgifterna ingår vardagsrehabilitering genom handledning av personal i rehabiliterande insatser och förhållningssätt, i personlig vård och förflyttningssituationer. Arbetet innebär också nära kontakter med närstående. Bedömningar, träning, behandling, och aktiviteter kommer att ske utif...
2024-02-19 2024-03-04
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Semestervikariat sjuksköterska grundlön+12 000 i lönetillägg
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Vår ambition är att utveckla framtidens vård och omsorg. Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta som semestervikarie i våra verksamheter inom hälso- och sjukvård i sommar. Vi erbjuder dig ett varierande arbete där du får möjlighet att möta människor med olika behov i olika åldrar. Genom handling och bemötande gör du skillnad för patienterna och skapar förutsättningar för att de ska få ett så självständigt liv med så god livsk...
2024-02-19 2024-03-18
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Semestervikariat arbetsterapeuter och fysioterapeuter till Göteborgs Stad
Är du intresserad av ett spännande och flexibelt jobb där du bidrar till ett mer självständigt liv för människor? Nu söker vi dig som är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut till våra verksamheter inom hälso- och sjukvård i sommar. Vår ambition är att utveckla framtidens vård och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och göra det möjligt i både handling och bemötande. Hos oss möter du oftast patienterna under en längre tid. Det innebär att du blir en mästare på möten och relationer. I arbetet kommer du att utföra bedömningar, behan...
2024-02-19 2024-03-18
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Hemsjukvårdspoolen
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till vår interna pool som vill vara med och skapa bästa möjliga vård och omsorg varje dag. Det är önskvärt att du har erfarenhet eller vidareutbildning inom geriatrik eller distrikt då detta område innefattar en stor del av vårt arbete, även viktig att du har ett intresse av verksamhetsförbättring genom digitalisering då detta är en stor del av vårat arbete i omställningen till nära vård. Att arbeta som leg. sjuksköterska i kommunal primärvård innebär ett stort ansvar för patienter i ordinärt,- äldreboe...
2024-02-16 2024-03-01
1 2 3 4 5 >