Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Vikarieförmedlingen söker lärarvikarier till Västerås Stads skolor
Som lärarvikarie täcker du upp för ordinarie lärares frånvaro och håller i undervisningen. Det innebär att du har ansvar för en hel klass och kan undervisa i ett eller flera ämnen. Vikarieuppdraget innebär att du kan få följa den ordinarie lärarens planering av lektionsinnehållet eller själv ansvara för att planera undervisningen och innehållet. Till din hjälp har du andra lärare som arbetar på skolan. I uppdraget som lärarvikarie kan även uppgift som rastvakt förekomma både inomhus och utomhus. Som vikarie har du en viktig roll, du medverkar t...
2023-11-10 2024-01-07
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Vikarieförmedlingen söker barnskötare och elevassistenter för timanställning
Rollen som elevassistent innebär att du i huvudsak arbetar inom grundskolan vilket även inkluderar förskoleklass och fritidshemsverksamhet. För dig som specifikt är intresserad av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd finns anpassad grundskola och särskilda undervisningsgrupper som möjliga arbetsplatser. Som elevassistent stöttar du oftast en enskild elev eller en grupp elever i deras skoldag. Du stöttar eleven i de situationer som kan upplevas och vara jobbiga för denne. Arbetsuppgifterna varierar utifrån elevens behov, exempelvis kan...
2023-11-10 2024-01-07
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Förskollärar- eller lärarstudent? Välkommen till Vikarieförmedlingen!
Du som är förskollärarstudent ges i första hand möjlighet att arbeta inom förskola. Förskolan ansvarar för det pedagogiska arbetet och du blir ett viktigt stöd i deras arbete. Arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag och skilja sig mellan arbetsplatser. Ibland kan du arbeta i barngrupp och ibland kan du få mer praktiska arbetsuppgifter. Om du är lärarstudent ges du möjlighet att samla på dig goda erfarenheter som lärarvikarie. Du täcker du upp för ordinarie lärares frånvaro och håller i undervisningen. Det innebär att du har ansvar fö...
2023-09-01 2023-12-17