Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafikövervakare till Västerås Stad
Parkeringsövervakning betyder att du har ett ansvar för trafiksäkerheten i stadsmiljön. Här är det superviktigt med ett bra bemötande. Du möter alla de människor som rör sig i Västerås och får guida samt informera de så att de hamnar rätt. Vi ser dig mer som en stadsvärd än som en parkeringsvakt. Vår målsättning är att trafikmiljön och våra parkeringar ska upplevas som trygga och attraktiva. Vi börjar vår dag i stadshuset och där gör vi också all rapportering och dokumentation som ingår i jobbet. Som parkeringsvakt har du ett fritt arbete som ...
2022-11-24 2022-12-08
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen VVS-samordnare till fastighetskontoret
Som VVS-samordnare till fastighetskontoret ansvarar du för fastighetskontorets tekniska anvisningar för VVS-installationer. Du ger expertstöd till teknikförvaltare, projektledare, driftpersonal, planering och beställningar. Du sköter kravställning inför och under pågående projekt. Du sköter hanteringen av avvikelser från VVS-anvisningar som rapporteras från pågående projekt. Du gör uppföljningar av OVK- och myndighetsbesiktningar av tryckkärl och kylanläggningar. Du sköter rapportering till teknikförvaltare för planering av åtgärder efter myn...
2022-11-18 2022-12-04
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen BIM systemförvaltare till Fastighetsenheten
Som systemförvaltare ansvarar du för hela BIM-funktionen. Rollen innefattar att förvalta fastighetsförvaltningen BIM-system och dokumentation i olika projektdatabaser samt att både skapa och granska utifrån BIM-manualer samt hantering i det digitala ritningsarkivet. Du verkar i olika kontaktytor och trivs i en samordnande roll. Du arbetar med ritningar och teknisk dokumentationen för fastigheter under så väl projektskede som förvaltningsskede. Du deltar vid uppstart av projekt och kvalitetssäkrar beställningar till leverantörer. Vid uppritni...
2022-11-18 2022-12-11
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Miljöbyggsamordnare till Fastighetsenheten Västerås Stad
Som Miljöbyggsamordnare tillhör du avdelningen Fastighetskontoret. Inom rollen kommer du tillsammans med olika funktioner utveckla, genomföra och följa upp miljöarbetet inom enheten för att bidra till att avdelningen uppfyller bolagsmålen, myndighetskraven samt håller sig certifieringsbart enligt standarderna för miljöledning och energiledning. Vidare agerar du rådgivare och stöd rörande miljöfrågor i projekt- eller förvaltningsskedet. Du kommer även delta i olika projekt där din sakkunskap inom miljöområdet behövs. I samråd med hållbarhetsan...
2022-11-18 2022-12-04
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Arbetsledare yttre fastighetsskötsel
Det här är en roll med stor omväxling. Ditt huvudansvar är att leda och fördela arbete enligt avtal för yttre fastighetsskötsel. Det gör du i nära samarbete med medarbetarna som du leder, men personalansvaret ligger på avdelningschefen. Rollen innebär många kontaktytor, både interna och externa, och ditt jobb är att väva samman dessa och skapa kvalitet i uppdragen för våra kunder. Arbetet som utförs förändras i takt med årstiderna. Snöröjning, sand- och lövupptagning och löpande grönyteskötsel är typiska moment som enheten utför under ett verks...
2022-11-16 2022-11-30
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Fastighetscontroller till Fastighetsenheten
I uppdraget ingår att beräkna och analysera ekonomiska resultat och utfall för förvaltningen av alla befintliga fastigheter. Det kan exempelvis handla om att beräkna hyresmodeller för hela fastighetsbeståndet. Du skapar underlag och rapporterar främst till biträdande direktör och förvaltningens ekonomichef. Vid nya förvaltningsstrategiska beslut är du en viktig länk för att informera och stödja fastighetsförvaltarna i ekonomiska beslut. Du främjar riktningen på arbetet utifrån förvaltningsstrategin. Du ansvar för att fördela hela underhål...
2022-11-14 2022-12-04