Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Mark- och exploateringsingenjör/projektledare
I den här rollen arbetar du brett och förverkligar stadens visioner om en stad utan gränser inom områdena markförvaltning och exploatering. Med ett helhetsansvar för juridik, teknik och ekonomi leder du uppdragen från början till slut. Hela tiden i nära samarbete med exploatörer, kommuninvånare, myndigheter och kommunala förvaltningar. Förvaltningen av stadens markinnehav fördelas på flera medarbetare inom enheten. I den här rollen får du huvudansvar för ett flertal av stadens arrenden och övriga nyttjanderätter. Du upprättar du nya avtal och ...
2022-06-08 2022-07-06