Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Behandlingsassistent till Adelsö
Som undersköterska eller behandlingsassistent arbetar du motivationsskapande tillsammans med klienterna och stödjande i livets olika områden som beroende, psykisk ohälsa, boende, familj, ekonomi och att finna en meningsfull fritid. I arbetet ingår samverkan med andra professioner, och att dokumentera, rapportera och följa upp ärenden. Du kommer arbeta som kontaktman och med de ansvarsområden som det innebär. Du kommer att ha delegering för medicindelning men också andra hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter ingår i uppdraget. För att kunna vara s...
2024-05-14 2024-05-28
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Teamledare socialtjänsten barn och ungdom 3
Vi vill hela tiden bli bättre på det vi gör och du är en viktig pusselbit i att fortsätta utveckla vår enhet och våra arbetssätt. En vanlig dag på jobbet innebär att leda och fördela arbetet för socialsekreterare. Du stöttar och vägleder i både planering och dokumentation och säkerställer att det finns en hög grad av rättssäkerhet i ärendenas handläggning samt god kvalité i bemötande. Samverkan sker dagligen, både internt och externt. Ibland företräder du också nämnden i domstolsförhandling. När vi får nya medarbetare till oss är du med och i...
2024-05-13 2024-05-26
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Projektledare för implementering av ny socialtjänstlag
Som projektledare för omställningen till nya socialtjänstlagen kommer du att samordna och leda förvaltningens arbete genom att; • Kartlägga behov och förutsättningar för förvaltningens omställning mot en ny socialtjänstlag. • Planera, leda och implementera de förändringar som ska genomföras lokalt kopplat till omställningen. • Kommunicera pågående arbete internt inom förvaltningen, inom staden och nationellt. • bidra till att ta fram en modell för socialtjänsten samt i framtagandet av en gemensam strategi och aktivitetsplan för arbetet framåt....
2024-05-03 2024-05-19
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Behandlingsassistenter till Missbruk Boenden
I rollen ligger huvudfokus på att motivera och stötta klienter. Det innebär att arbeta med motivationsskapande aktiviteter i samarbete med klienterna. Utöver detta innefattar rollen stöd inom olika områden såsom boende, familj, ekonomi och fritidsaktiviteter för att främja en meningsfull tillvaro. Som en del av rollen ingår även att tillhandahålla hälso- och sjukvårdande insatser baserade på delegering och samverkan med andra parter, såsom socialkontoret. För att effektivt kunna stödja denna sårbara grupp är det avgörande att ha en relationssk...
2024-04-29 2024-05-19
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till Barn och ungdom
Du ansvarar för att barn och ungdomar, 0-18år, får sina behov utredda. Du fattar också beslut om insatser och följer upp så att de får god vård och sina rättigheter tillgodosedda. Vi månar om att dina kunskaper och kompetenser tas tillvara utifrån vårt breda uppdrag. Det skapar möjlighet för viss inriktning i din tjänst, både vad gäller målgrupp men också vart i handläggningsprocessen du vill befinna dig. För att verkligen lyckas i vårt uppdrag behöver du samverka med viktiga aktörer, både interna som externa. Vi jobbar med ett sammanhållet ar...
2024-04-24 2024-05-26