Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Västerås stad (april-juni)
Som förskollärare på en av våra förskolor kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som grund arbetar du utforskande och projekterande med utgångspunkt från barnens intressen. Du skapar förutsättningar för att varje barn utifrån sina behov ges utrymme att utvecklas. Lärande och omsorg bildar en helhet och vill hela tiden inspirera och utmana barnen att upptäcka, skapa och lära nytt. Alla barn ska erbjudas en mångfald av meningsfulla sammanhang och aktiviteter.
2023-04-01 2023-06-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom konditori och bageri till Tranellska gymnasiet
Du kommer att undervisa både på gymnasiet och på vuxenutbildningen inom vår bageri och konditoriutbildning. Genom att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa utmanade undervisning, skapar du bästa möjliga förutsättningar för eleverna att nå goda studieresultat. Du uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ och ansvar för den egna utvecklingen. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling och skolans kvalitetsarbete.
2023-03-31 2023-04-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom restaurang och hotell till Tranellska gymnasiet
Här kommer du att undervisa både på gymnasiet och på vuxenutbildningen inom vår restaurangutbildning med inriktning kök och servering. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutvecklingen och skolans kvalitetsarbete.
2023-03-31 2023-04-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Emausskolan
Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska arbetar du efter det årshjul vi inom EMI har, det styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du samverkar med övrig personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och varierat arbete och ingen dag är den andra lik. Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever s...
2023-03-30 2023-04-23
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent till Tranellska gymnasiet
Som elevassistent arbetar du på vår gymnasiesärskola. Arbetet kommer i första hand att vara kopplat till en specifik elev men du kommer även att jobba med andra elever som är i behov av extra stöd. Du stöttar och vägleder under hela skoldagen genom att anpassa skoluppgifter för att kunna ge eleven de bästa förutsättningarna för en god undervisning. Du arbetar i nära samarbete med läraren för att eleven ska må bra och få det stöd den behöver. Samarbete med vårdnadshavare är viktigt och ni kommer ha en kontinuerlig dialog kring elevens vardag och...
2023-03-30 2023-04-09
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och hälsa till Norra Vallbyskolan
Vi söker efter en idrottslärare som vill undervisa våra elever i idrott och hälsa. Vi har tyvärr inte den största och mest moderna idrottshallen just nu, men vi hoppas att du ser charm och möjligheter i den idrottshall vi har. Utöver idrottshallen har vi fantastiska möjligheter till undervisning utomhus där det finns fina och lättåtkomliga gräsytor. Genom din undervisning ger du eleverna möjlighet att testa på flera olika typer av rörelseaktiviteter och skapar förståelse för hur ett aktivt friluftsliv kan ske under årets olika årstider. Du lede...
2023-03-29 2023-04-16
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Vaktmästare till Emausskolan
Du kommer ha en varierande vardag och din roll har flera olika ansvarsområden. Som vaktmästare har du daglig kontakt med elever, personal och externa leverantörer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat fastighetsskötsel, reparationer, underhåll, beställningar, inventariehantering, larm och nycklar. I tjänsten ingår också att vara i elevgrupp. Här kommer du att ansvara för träslöjdslektioner två gånger i veckan och du följer även med eleverna till simundervisning. Utöver det kommer du också att stötta upp arbetet kring vikariesamordning. Då s...
2023-03-28 2023-04-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent till Vallbyskolan
Som elevassistent arbetar du med elever som är i behov av extra stöd där du kommer stötta och vägleda under hela skoldagen. Detta gör du genom att anpassa skoluppgifter för att kunna ge eleven de bästa förutsättningarna för en god undervisning. Du arbetar i nära samarbete med lärare för att eleven ska må bra och få det stöd den behöver. Samarbete med vårdnadshavare är viktigt och ni kommer ha en kontinuerlig dialog kring elevens vardag och utveckling.
2023-03-28 2023-04-11
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklare till Västerås yrkeshögskola
Som utvecklare genomför du kompetensbehovsanalyser och bygger upp och utvecklar nätverk med arbetsgivare inom olika branscher för samarbete kring strategisk kompetensförsörjning. Utifrån dina analyser och branschens behov skriver du formella ansökningar om statsbidrag för nya och befintliga utbildningar vars kompetens är starkt efterfrågad i regionen. Du säljer fristående kurser ur de utbildningar vi bedriver, men också andra som efterfrågas i regionen. I din roll har du kontinuerlig kommunikation med arbetsgivare som kan ta emot studerande p...
2023-03-27 2023-04-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Bjurhovdaskolan
I vardagen har du fokus på medarbetare och har personalansvar för ca 20 medarbetare som arbetar i fritidsverksamheten och i förskoleklass. Du hanterar bland annat schemaläggning och planerar verksamheten tillsammans med personalen. För dig är det viktigt att utveckla en stark samverkan mellan fritids och skola för att skapa samsyn, optimera resurserna och stärka stödet för eleven. Som ledare är du engagerad och närvarande för att finnas där när det behövs. Du har en fin balans mellan att vara inlyssnande och handlingskraftig. Du har ett delat...
2023-03-27 2023-04-16
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare till Fridhemsskolan
Som förstelärare ägnar du dig åt undervisning och har din egen klass samtidigt som du har en viktig roll i skolans utveckling och ingår i skolutvecklingsgruppen. För dig är utveckling av undervisningen en självklarhet och du är redo att bidra till utveckling för hela skolan. Du är med och utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet och du leder olika insatser som bidrar till höjd måluppfyllelse, både i din klass och på hela skolan. Du leder utvecklingsinsatser enligt överenskommelse med rektor så som kollegialt lärande och du bidrar till en org...
2023-03-27 2023-04-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare till grundsärskolan på Håkantorpsskolan
Vi söker en förstelärare till grundsärskolan. Som förstelärare i grundsärskolan bedriver du en undervisning i framkant. Utöver din klasslärarroll ingår i skolans utvecklingsgrupp. Du kommer tillsammans med biträdande rektor ansvara för att leda utvecklingsarbetet på grundsärskolan. Du förväntas ta ett särskilt ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet och driva kollegialt lärande på grundsärskolan. Som förstelärare ska du stödja och stärka kollegor genom att uppmuntra, sprida kunskap och erfarenheter, samt se till att goda exempel från verksa...
2023-03-27 2023-04-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd till Dingtuna- och Hammarbyskolan
I din roll som textilslöjdlärare kommer du att undervisa i årskurserna 3-6. Beroende på din behörighet kan du komma att undervisa i andra ämnen utöver textilslöjd. Du kommer ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor kommer att bidra till skolans utveckling. Du kommer att få vara en del av vårt fortsatta utvecklingsarbete med våra ämnesövergripande arbeten på skolan. I din roll kommer du även få råda över din egen planering och upplägg av lektioner, detta utifrån läroplanens mål. Att arbeta som lärare hos oss innebär även att du behöv...
2023-03-24 2023-04-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog/Speciallärare till Skultuna Utbildningsenhet
Vår nuvarande specialpedagog går i pension och nu söker vi dig som antingen är specialpedagog eller speciallärare. Du undervisar enskilda elever/grupper av elever, men du kan även arbeta i de olika klassrummen och du handleder lärare. Du arbetar med planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (Lgr22). Du dokumenterar elevernas lärande för att möjliggöra deras mål och skapar rolig och utmanande undervisning utifrån deras intressen. Du ansvarar för att utreda elevers behov av särskilt stöd, du utrycker dig väl i tal och skrift och du skapa...
2023-03-24 2023-04-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Håkantorpsskolan
Som biträdande rektor har du personal- och arbetsmiljöansvar för totalt cirka 20 medarbetare. Fritidshemmet är indelade i fyra avdelningar och i lärstudion, som är relativt nystartad, finns fyra pedagoger. Fritidshemmet har bra förutsättningar med planeringstid och egna lokaler. Du driver arbetet inom EHT med stöd av vår rektor Heléne som har det övergripande ansvaret för skolan och biträdande rektor Rebecca som ansvarar för grundsärskolan. Ni kommer att i ett nära samarbete bidra till helheten och leda skolan framåt. Vi kommer uppskatta att d...
2023-03-24 2023-04-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i franska till Nybyggeskolan
Som lärare i franska ansvarar du för att planera, utvärdera och följa upp din undervisning, för att ständigt utveckla både dig själv och dina elever. I din roll som lärare är du väl införstådd i att alla elever har olika förutsättningar och att alla tar till sig kunskap på olika sätt. Detta bidrar till att du är lyhörd och relaterar till eleverna på rätt sätt. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor stöttar och hjälper varandra i ert dagliga arbete.
2023-03-24 2023-04-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Vaktmästare till Dingtuna och Barkarö skola
Som vaktmästare har du ett viktigt uppdrag i att se till att vardagen i skolan fungerar. Du har dagliga kontakter med elever, personal, övriga medarbetare samt externa leverantörer. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis fastighetsskötsel, reparationer, underhåll, beställningar, inventariehantering, larm och nycklar. Arbetet sker i en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med skolans personal. Hos oss är eleven alltid i fokus och det arbete vi utför är för elevernas bästa!
2023-03-23 2023-04-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i franska eller spanska i kombination med engelska
Du kommer främst att arbeta med att undervisa högstadiets elever samt åk 6 i moderna språk. Du kommer att undervisa i antingen franska eller spanska på cirka 70% kombinerat med engelska 30%. Du ingår i ämneslaget för språk som träffas varje vecka samt i ett arbetslag som också träffas varje vecka.
2023-03-23 2023-04-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Rösegårds förskola
Som barnskötare arbetar du med barnen på förskolan tillsammans med barnskötare och förskollärare i arbetslaget. Det är förskolläraren som ansvarar för att det pedagogiska arbetet bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och du blir en viktig stöttepelare genom ditt arbete i barngruppen. Du kommer att arbeta främjande med omsorg, utveckling och lärande.
2023-03-22 2023-04-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Hahrska gymnasiet
Vi vill skapa en skola som ger bästa möjliga start för barn och ungdomars kunskap och lärande. Dina arbetsuppgifter kommer att bland annat vara att jobba strategiskt nära ledningen och ingå i vårt elevhälsoteam. Du kommer även arbeta med handledning av dina kollegor. Vår strävan är att kunna göra en skillnad för våra ungdomar.
2023-03-21 2023-04-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog till Hammarby förskola
Tillsammans med arbetslagen planerar, genomför och dokumenterar du vår verksamhet så att både det enskilda barnet och gruppen får sina behov tillgodosedda. Du stöttar också de barn som behöver extra stöd i sin utveckling. Du bidrar med kompetens i arbetet med barns delaktighet, tillför ett gott förhållningssätt och stärker vårt arbete med föräldramedverkan. Du håller fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare kring bland annat trivsel, utveckling, samspel och lärande. Du ansvarar för planen mot kränkande behandling och samarbetar med övriga...
2023-03-20 2023-04-09
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare till Herrgärdsskolan
Som musiklärare ansvarar du för att planera, utvärdera och följa upp din undervisning. Du har hand om ett spännande ämne där eleverna får chans att öppna sina kreativa sidor och skapa sammanhang. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor följer uppsatta mål och ständigt arbetar för att utveckla vår verksamhet. Vi vill alltid skapa bästa möjliga förutsättningar för bättre studieresultat och detta kommer du vara delaktig i.
2023-03-17 2023-04-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Fridhemsskolan
Som lärare ansvarar du för din egna undervisning men har stöd och kollegialt lärande tillsammans med andra lärare och elevassistenter. Du organiserar, strukturerar och driver undervisningen utifrån en strukturerad och tydliggörande visuell pedagogik. Genom att fånga elevernas intresse skapar du en rolig och utmanande undervisning utifrån elevernas förmåga. Du är också delaktig i dokumentationen av det pedagogiska arbetet och det gemensamma kvalitetsarbetet på skolan. För oss är det viktigt att vi ständigt håller oss uppdaterade inom området, d...
2023-03-08 2023-04-07