Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förste förskollärare
Uppdraget innebär att arbeta i barngrupp cirka 80%. Resterande 20 % arbetar du mer strategiskt med läroplanen och GPI som utgångspunkt. Du säkerställer att den pedagogiska verksamheten utgår från och utvecklas med fokus på att stimulera barns lust och nyfikenhet för ökat lärande och inflytande. Det gör du genom att planera, genomföra, utvärdera och analysera undervisningen tillsammans med arbetslagen. Genom att handleda, ge feedback och sprida dina kunskaper och erfarenheter är du en god förebild bland dina kollegor. Du höjer den didaktiska kva...
2022-12-08 2023-01-08
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Restaurangbiträde till Restaurangenheten
Som restaurangbiträde på restaurangenheten har du många olika ansvarsområden, men grunden går ut på att du planerar, beställer och bereder i det kalla köket och salladsutbudet. Du deltar även i matlagning och servering, städning och diskning och samarbetar med övriga i arbetslaget för att lösa dagens uppgifter. I beredning och tillagning använder du säsongens råvaror och arbetar utifrån de koncept som vi tillämpar. Inom dessa ramar har du stor frihet att tillreda och presentera ett attraktivt erbjudande till våra gäster. En viktig del i rollen ...
2022-12-06 2022-12-20
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Tranellska gymnasiet
Som specialpedagog du en viktig person i vårt elevvårdsarbete och kommer att arbeta nära elever, kollegor och skolledning. Vi arbetar för att ge våra elever det stöd som behövs för att de ska lyckas i skolan. Du kommer att arbeta både strategiskt och elevnära. Naturligtvis riktar vi även vårt fokus mot elevers behov av trygghet och framtidstro. Vi sätter stort värde på att arbeta tillsammans. Du kommer att ha stora möjligheter att efter behov vara med och påverka innehållet i dina arbetsuppgifter.
2022-12-05 2022-12-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Orresta förskola
I din roll som barnskötare innebär det att du tillsammans med kollegor på förskolan organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån den pedagogiska idén och vår vision. Detta med ambition om att alltid ge barn, föräldrar och kollegor bästa möjliga möte. Du kommer också att vara delaktig i att dokumentera det pedagogiska arbetet och vara med och driva och dokumentera det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på enheterna.
2022-12-02 2022-12-16
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Fridhemsskolan
Utifrån varje elevs specifika behov, utveckling och lärande bygger vi på elevens egna aktiva undersökande och upptäckande. Som lärare ansvarar du för din egen undervisning men har kollegialt stöd och ett kollegialt lärande tillsammans med andra lärare. Vårt pedagogiska arbetssätt kännetecknas av en strukturerad och tydliggörande visuell pedagogik. Vi vill lägga grunden för våra elevers möjligheter till upplevelser och erfarenheter som de kan använda sig av idag och i framtiden. För oss är det viktigt att vi ständigt håller oss uppdaterade inom ...
2022-12-02 2022-12-18
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent till Hamreskolan
I rollen som elevassistent kommer du arbeta i årskurs 1 med tillhörande fritidsverksamhet. Du förväntas ta ett stort ansvar för att eleverna får möjlighet att utvecklas till självständiga individer utifrån sina förutsättningar. Du kommer tillsammans med övriga kollegor att organisera, strukturera och anpassa vardagen utifrån våra styrdokument och den pedagogiska idén samt se till att barnen, deras föräldrar och dina kollegor alltid får det bästa möjliga mötet.
2022-12-02 2022-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog till Hahrska gymnasiet
Vi söker en socialpedagog som arbetar tillsammans med lärare och elevhälsan kring elever på våra introduktionsprogram. Du är med eleverna för att hjälpa och stötta dem både på rast och lektioner. Du har ett uppsökande uppdrag vid elevfrånvaro där du använder dig av motiverande samtal samt ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande. Du har positiva förväntningar på eleverna och skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare samt personalen på skolan. I ditt uppdrag ingår även utveckling av yrkesintroduktion träarbetare, ett nationellt...
2022-12-02 2022-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Bifrostens förskola
I denna roll som barnskötare kommer du att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Du kommer tillsammans med dina kollegor att ansvara för genomförandet av undervisning och utvecklingen av vår pedagogiska verksamhet. Du synliggör och utvecklar barnens lärprocesser med hjälp av den pedagogiska dokumentationen och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att genomföra utvecklingssamtal med barn och vårdnadshavare. Lokalerna är genomtänkta och helt utformade efter verksamhetens behov. Inomhusklimaten främjar lek och lärande för barnen och ger en ...
2022-12-02 2022-12-16
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklare inom språkutveckling till förskolan
Du kommer att ta fram metoder och modeller för arbete med språkutvecklande arbetssätt på förskolorna. Du kommer också att arbeta operativt med riktade insatser tillsammans med rektor på förskolor där majoriteten av barnen talar ett annat modersmål än svenska. Du blir viktig som handledare för arbetslag i språkutvecklande arbetssätt och finns ute på förskolan tillsammans med pedagoger och barn i den vardagliga verksamheten. I arbetet med att ta fram metoder och modeller samarbetar du nära verksamheten och en viktig del i arbetat blir att stötta ...
2022-12-01 2022-12-11
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare till Brandthovdaskolan
Du är en erfaren lärare som utvecklar din undervisning utifrån den senaste forskningen och de elever du har i klassen. Som förstelärare får du vara med och utveckla undervisningen på skolnivå. Utöver din undervisning kommer du som förstelärare leda insatser på uppdrag av rektor som bidrar till höjd måluppfyllelse på hela skolan. Du är en viktig part i skolans utvecklingsorganisation och ingår i skolans ledningsarbete. Du analyserar skolans utvecklingsbehov i det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med rektor och övriga lärarkollegor på sk...
2022-11-30 2022-12-11
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Edströmska gymnasiet
Som specialpedagog du en viktig person i vårt elevvårdsarbete och kommer att arbeta nära elever, kollegor och skolledning. Vi arbetar för att ge våra elever det stöd som behövs för att de ska lyckas i skolan. Du kommer att arbeta både strategiskt och elevnära. Naturligtvis riktar vi även vårt fokus mot elevers behov av trygghet och framtidstro. Vi sätter stort värde på att arbeta tillsammans. Du kommer att ha stora möjligheter att efter behov vara med och påverka innehållet i dina arbetsuppgifter.
2022-11-28 2022-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Önstaskolan
Som studie- och yrkesvägledare hjälper du eleverna att hantera frågor kring utbildning och yrkesval. Genom de vägledningssamtal du leder får eleverna den insikt som krävs för att kunna göra egna väl underbyggda val. Ibland besöker du även eleverna i klassrummet, informerar om PRAO, gymnasieval eller är i kontakt med vårdnadshavare. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolledning, samt ytterligare en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans bildar ni en helhetssyn kring eleverna. Tillsamman...
2022-11-25 2022-12-09
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare till Hamreskolan
Som musiklärare ansvarar du för att planera, utvärdera och följa upp din undervisning. Du har hand om ett spännande ämne där eleverna får chans att öppna sina kreativa sidor och skapa sammanhang. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor följer uppsatta mål och ständigt arbetar för att utveckla vår verksamhet. Vi vill alltid skapa bästa möjliga förutsättningar för bättre studieresultat och detta kommer du vara delaktig i.
2022-11-24 2022-12-08
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare till Herrgärdsskolan
Som musiklärare ansvarar du för att planera, utvärdera och följa upp din undervisning. Du har hand om ett spännande ämne där eleverna får chans att öppna sina kreativa sidor och skapa sammanhang. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor följer uppsatta mål och ständigt arbetar för att utveckla vår verksamhet. Vi vill alltid skapa bästa möjliga förutsättningar för bättre studieresultat och detta kommer du vara delaktig i.
2022-10-28 2022-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagoger till Förskoleverksamheten
Dina arbetsuppgifter formas utifrån verksamhetens behov och utveckling i samråd med förskolans rektor. I uppdraget ingår bland annat specialpedagogisk handledning och rådgivning till arbetslag på olika förskolor. Du vågar utmana pedagogerna och ge andra perspektiv som väcker nya tankar och ställningstaganden. I uppdraget ingår att genomföra observationer, ge återkoppling och följa upp pågående insatser. Vid behov närvarar du i barngrupp för att visa, ge råd kring specialpedagogiska verktyg och metoder. Du kommer att vara en kvalificerad samtal...
2022-10-21 2023-01-08
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Är du lärare i år F-6? Välkommen till Västerås stad!
Enkelt skulle vi kunna säga att du kommer arbeta med planering, undervisning, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (LGR11). Men att vara lärare idag handlar om så mycket mer. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar du också med elevhälsoarbete för att säkerställa att ...
2022-10-01 2022-12-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Västerås stad
Som förskollärare på en av våra förskolor kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som grund arbetar du utforskande och projekterande med utgångspunkt från barnens intressen. Du skapar förutsättningar för att varje barn utifrån sina behov ges utrymme att utvecklas. Lärande och omsorg bildar en helhet och vill hela tiden inspirera och utmana barnen att upptäcka, skapa och lära nytt. Alla barn ska erbjudas en mångfald av meningsfulla sammanhang och aktiviteter.
2022-10-01 2022-12-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Är du lärare i fritidshem? Välkommen till Västerås stad!
Som lärare i fritidshem gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Det ger fantastiska möjligheter att analysera elevens behov, och för dig som pedagog möjlighet att jobba med aktiviteter som stärker eleven och gruppen i deras skolgång. Eleverna står i fokus, men ditt uppdrag innebär också att du samarbetar nära med andra yrkesgrupper på skolan. Du samverkar mycket med övriga pedagoger och elevhälsoteamet, men också med fö...
2022-10-01 2022-12-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare år 7-9 - ett jobb för framtiden!
Enkelt skulle vi kunna säga att du kommer arbeta med planering, undervisning, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (LGR11). Men att vara lärare idag handlar om så mycket mer. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar du också med elevhälsoarbete för att säkerställa att ...
2022-10-01 2022-12-31