Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till förskolan Norrängen
Som barnskötare arbetar du med barnen tillsammans med övriga pedagoger. Det är förskolläraren som ansvarar för att leda och planera det pedagogiska arbetet och du blir en viktig stöttepelare genom ditt arbete i barngruppen. Du hjälper dem att utveckla språk och socialt samspel, genom lek och rörelse, kreativt skapande och ger möjlighet att undersöka och upptäcka. Kontakt med föräldrar är ett naturligt inslag i ditt arbete, exempelvis, deltagande i utvecklingssamtal, dagliga möten vid lämning och hämtning samt genom telefonkontakt.
2023-09-25 2023-10-09
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurspedagog till Dingtunaskolan
I rollen som resurspedagog kommer du vara en viktig vuxen för våra elever. Du kommer att vägleda, handleda och stötta elever både enskilt och i mindre grupp i lärstudion, klassrummet och på fritids. I tjänsten kan du komma att vara en viktig länk mellan klassläraren och eleven genom att hela tiden följa upp elevens skolarbete och samarbeta med klassläraren. Efter skoldagen följer du med till fritids och är behjälplig i de aktiviteterna som sker där. Du kommer att ingå i den organiserad rastverksamhet och förebyggande arbete för att minska samt...
2023-09-21 2023-10-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidsledare till Vallbyskolan
Som fritidsledare på Vallbyskolan arbetar du under skoltid i vår lilla undervisningsgrupp. I denna grupp finns elever som behöver extra stöttning och du som fritidsledare kommer vara ett viktigt komplement tillsammans med lärare och lärarassistent i detta arbete. Under eftermiddagarna arbetar du på fritids. Du ingår i fritidshemmets arbetslag och tillsammans med kollegor, elevhälsa och ledning utvecklar vi verksamheten. Teamet består av 6 personer på fritids och vi arbetar efter 3-veckorshjul som innebär veckovisa samarbeten med elevhälsoteamet...
2023-09-20 2023-10-04
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Logoped till Centrala elevhälsan
I arbetsuppgifterna ingår det att förse elevhälsoteam och skolpersonal med verktyg för att stärka språkutvecklingen hos stadens elever. Det kan handla om kompetensutveckling kring språklig sårbarhet, språkutvecklande arbetssätt och AKK. Du implementerar anpassningar, åtgärder och använder kompensatoriska hjälpmedel för språk-, läs- och skrivförmåga. Vid behov är du i kontakt med externa aktörer som till exempel logopedmottagning och habilitering. Du har ett nära samarbete med dina kollegor, totalt blir ni tre logopeder som bidrar med kreativa ...
2023-09-18 2023-10-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Ormkärrskolan
Som biträdande rektor har du personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 35 medarbetare inom grundskolan. Dina arbetsuppgifter kan komma att anpassas efter din kompetens, erfarenhet och intresse. Du kommer att delta i samverkan inom EHT där rektor leder arbetet. Rektor har det övergripande ansvaret för hela skolan och för den anpassade grundskolan. Du kommer att i ett nära samarbete bidra till helheten och leda skolan framåt. Vi uppskattar att du i ditt uppdrag är lösningsfokuserad och har förmågan att lyfta och stärka dina medarbetare att nå g...
2023-09-15 2023-10-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Källans förskola
I din roll som barnskötare kommer du tillsammans med kollegor på förskolan driva verksamheten utifrån våra mål, den pedagogiska idén och vår vision. Detta med ambition om att alltid ge barn, föräldrar och kollegor bästa möjliga möte. Du kommer också att vara delaktig i att dokumentera det pedagogiska arbetet samt vara med och utveckla det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på enheten. Hos oss arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans för att organisera förskoleverksamheten utifrån barnens behov, intressen och förmågor. Alla som k...
2023-09-12 2023-09-26
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetschef för förskoleverksamheten i Västerås!
Du behöver ha en bra dialog och ett gott samarbete med många kontaktytor såsom förvaltningar, myndigheter och externa verksamheter som arbetar med barn och unga. Vi samverkar även tätt med grundskolan och behöver ha ett helhetsperspektiv och en gemensam bild i det vi gör. Att vidareutveckla verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet för en likvärdig förskola är ett av målen som vi ser för tjänsten. Vi ser också att du som får tjänsten är med i Västerås stads gemensamma mål för att fler elever ska klara grundskolan och slutföra en gymna...
2023-09-08 2023-09-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare eller specialpedagog till Vallbyskolan vikariat
Som speciallärare har du en betydelsefull roll i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du arbetar med att ge stöd till elever i klass och i grupp men även enskilt. Du representerar elevhälsoteamet och samarbetar med lärarna i att identifiera elevens behov. Du följer upp extra anpassningar, kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram som genomförs i olika klasser tillsammans med lärare och samarbetar med rektor och övriga medarbetare från elevhälsan. Du kommer att ha ett nära samarbete med vårt EHT-team. Du har en god förmåga att ...
2023-09-08 2023-09-29
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Nu söker vi lärare år 1-6 till KSU!
Ditt huvuduppdrag kommer att vara undervisning för elever i årskurs 1-6 fördelade i mindre inlärningsgrupper. Du ansvar för dina egna ämnen men i nära samarbete med dina kollegor i gruppen, vårdnadshavare och olika instanser som verkar kring eleven. Vi arbetar med individuella mål och planeringar för varje elevs unika förutsättningar, och vi behöver ofta tänka utanför boxen när det gäller att anpassa både material och sätt att undervisa. Utöver dem sedvanliga arbetsuppgifterna som lärare hos oss kommer du även behöva vara flexibel som i din ro...
2023-09-06 2023-09-27
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Emausskolan
Ditt uppdrag som skolsköterska är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. EMI har tagit fram ett årshjul som du följer, det styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du samverkar med personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och självständigt arbete där ingen dag är den andra lik. Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever skall triva...
2023-09-05 2023-10-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Är du lärare i fritidshem? Välkommen till Västerås stad!
Som lärare i fritidshem gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Det ger fantastiska möjligheter att analysera elevens behov, och för dig som pedagog möjlighet att jobba med aktiviteter som stärker eleven och gruppen i deras skolgång. Eleverna står i fokus, men ditt uppdrag innebär också att du samarbetar med övriga pedagoger och elevhälsoteamet på skolan. Du har också nära dialog med föräldrar och ibland med myndigheter.
2023-07-01 2023-09-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Västerås stad
Som förskollärare på en av våra förskolor kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som grund arbetar du utforskande och projekterande med utgångspunkt från barnens intressen. Du skapar förutsättningar för att varje barn utifrån sina behov ges utrymme att utvecklas. Lärande och omsorg bildar en helhet och vill hela tiden inspirera och utmana barnen att upptäcka, skapa och lära nytt. Alla barn ska erbjudas en mångfald av meningsfulla sammanhang och aktiviteter.
2023-07-01 2023-09-30