Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Stadsledningskontoret HR-assistent till Rekrytering- och arbetsgivarvarumärkesenheten
Ditt huvuduppdrag är utföra administrativa uppgifter och att stötta HR-konsulterna inom rekrytering i olika delar av rekryteringsprocessen. Du kallar kandidater till intervju, tar referenser, administrerar i vårt rekryteringssystem och är en del i våra större volymrekryteringar inom exempelvis skola och förskola. Du trivs med att arbeta nära dina kollegor och vill leva vår värdegrund "Alltid bästa möjliga möte". Ibland behöver du med kort varsel hjälpa kollegor, där bidrar du med ett mod och att du gillar att vardagen är varierande. Vi vill att...
2024-05-23 2024-06-03
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till Ungdomsteamet och Irisverksamheten
Familjebehandlare till Irisverksamheten (vikariat): Vi arbetar med ungdomar och deras vårdnadshavare där det finns en oro för alkohol- och droganvändning hos den unge. I arbetsuppgifterna ingår urinprovtagning, vilket du behöver vara bekväm med. Vi ser på individens hela sammanhang för att minska riskfaktorer och bygga och stärka skyddsfaktorer. Du kartlägger behovsområden, ger råd och behandling för att se till att familjerna får det stöd de söker. Hos oss får du stor frihet att tillsammans med barn, ungdomar och familjer lägga upp behandlings...
2024-05-23 2024-06-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom kök och servering med inriktning Yrkesintroduktion
Hos oss kommer du att undervisa på skolan som helhet men med huvuduppdrag mot vårt introduktionsprogram som innefattar vårt program kök och servering. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling och skolans kvalitetsarbete.
2024-05-23 2024-06-02
Västerås stad, Stadsledningskontoret Bolagsjurist till Västerås stad koncern
Som bolagsjurist kommer du ha att ett varierande uppdrag och arbeta med kvalificerade och utmanande arbetsuppgifter. Du förväntas bistå i juridiska frågor inom koncernen och ge rådgivning i olika affärstransaktioner. Du kommer att ge expertstöd inom avtalsrätt, fastighetsrätt, och bolagsstyrning. Dessutom kommer du att hantera juridiska aspekter av förvärv, försäljningar samt utforma och granska avtal särskilt vid transaktioner. Hos oss kommer du att hantera ett stort antal ärenden med ett tidvis högt tempo utifrån bestämda tidsramar. Vidare ko...
2024-05-22 2024-06-05
Västerås stad, Stadsledningskontoret Pensionshandläggare till Lönenheten
Du kommer arbeta självständigt i en roll med att handlägga tjänstepensions- och kollektivavtalade försäkringsärenden till Västerås stads medarbetare och tidigare anställda. Du arbetar tillsammans med två andra handläggare och ni ansvarar tillsammans för alla teamets arbetsuppgifter. I rollen arbetar du stödjande mot stadens chefer och medarbetare, ger information, både muntligt och skriftligt, och har kontakt med såväl myndigheter som andra externa aktörer. Det ingår även administration kring lönenära ekonomi avstämning balanskonto, bokslut, p...
2024-05-22 2024-06-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott till Mälarparksskolan
Det är en kombinerad tjänst där du bedriver en kreativ undervisning i idrott och hälsa och lärare på fritidshem. Du hittar strategier för att nå varje elev och stärka elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med dina kollegor utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du följer läroplanen och gör ditt yttersta för att eleverna ska nå målen.
2024-05-22 2024-06-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklare till gymnasieskolan
Som utvecklare inom Västerås stads gymnasieverksamhet arbetar du i en politiskt styrd miljö samt i en komplex organisation. Som utvecklare är du en del av verksamhetschefens ledningsstöd och du har varierade arbetsuppgifter. I uppdraget ingår det hantering av myndighetsbeslut, driva och skriva utredningar och ta fram beslutsunderlag. Du är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamhetsområdet med ansvar för uppföljning och verksamhetsrapportering. En annan del av uppdraget består av att leda eller delta i olika former av pro...
2024-05-22 2024-06-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkurator till Pettersbergsskolan
Din vardag som skolkurator på Pettersbergsskolan är fylld med spännande och meningsfulla arbetsuppgifter där elevens bästa alltid står i centrum. Du arbetar riktat mot låg- och mellanstadiet men samarbetar också tätt med skolkuratorn för högstadiet. Tillsammans med elevhälsoteamet arbetar du med både generella och riktade insatser samt utredningsuppdrag. Vi lägger stor vikt vid förebyggande och hälsofrämjande arbete för att skapa en trygg och stödjande lärmiljö för varje elev. Du blir även en del av vårt skolsociala team, tillsammans med bland ...
2024-05-22 2024-06-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till Mälarparksskolan
Som rektor på Mälarparksskolan har du helhetsansvar för enheten men personalansvaret delas med biträdande rektor. Ni samarbetar tätt i de flesta frågor. Tillsammans leder ni skolans kvalitetsarbete utifrån pågående och planerade utvecklingsprocesser. För att du på bästa sätt ska få stöd i ditt uppdrag har vi, i Västerås stad, tillgång till stödfunktioner med specialister och expertkunskap. Du deltar regelbundet i ledarforum tillsammans med övriga rektorer och biträdande rektorer på grundskolan. Ledarforum leds av grundskolans verksamhetschefe...
2024-05-21 2024-06-09
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till resursavdelning Lyan
På resursavdelningen Lyan arbetar du tillsammans med andra pedagoger för barn med behov av extra stöd. Du utgår från tydliggörande visuell pedagogik och utifrån barnens utvecklingsnivå, behov och intressen. Du organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån den pedagogiska idén, ser till att barnen, vårdnadshavare och kollegor alltid får det bästa möjliga mötet. Du ansvarar även för att dokumentera det pedagogiska arbetet samt driva det gemensamma kvalitetsarbetet på enheten.
2024-05-21 2024-06-11
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurspedagog till Lövängsskolan
I rollen som resurspedagog kommer du vara en viktig vuxen för våra elever. Du kommer att vägleda, handleda och stötta elever både enskilt och i mindre grupp i lärstudion, klassrummet och på fritids. I tjänsten kan du komma att vara en viktig länk mellan klassläraren och eleven genom att hela tiden följa upp elevens skolarbete och samarbeta med klassläraren. Efter skoldagen följer du med till fritids och är behjälplig i de aktiviteterna som sker där. Du kommer att ingå i den organiserad rastverksamhet och förebyggande arbete för att minska samt...
2024-05-20 2024-05-30
Västerås stad, Stadsledningskontoret Hållbarhetscontroller till Stadsledningskontoret
Vi söker en erfaren controller med stark förmåga att agera självständigt och strategiskt. Din huvudsakliga roll innebär koncernövergripande ansvar för Västerås Stadshus ABs hållbarhetsrapportering. Du arbetar nära övriga controllers, tjänstepersoner inom hållbarhetsområdet och bolag inom koncernen. Du styr och följer upp nyckeltal inom hållbarhetsområdet på koncernnivå, driver månads- och tertialvis uppföljning och prognoser samt hanterar de icke-finansiella hållbarhetsdelarna i årsbokslut och årsredovisning. Detta innefattar samordning, samma...
2024-05-20 2024-06-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i trä- och metallslöjd till Hökåsenskolan
I rollen som slöjdlärare kommer du att ansvara för undervisningen i trä- och metallslöjd i åk 3-6. Hos oss finns det utrymme för kreativitet och att självständigt planera, utvärdera och följa upp undervisningen. Genom att engagera eleverna utvecklar du deras intresse och kunskaper inom ämnet. Du lär ut olika tekniker och metoder och synliggör för eleverna hur hantverk kan skilja sig åt beroende på vilka material och verktyg de arbetar med. Du introducerar dem till en mångfald av verktyg, redskap och maskiner och lär dem hur dessa ska användas o...
2024-05-20 2024-05-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Vallbyskolan
I ditt uppdrag som skolsköterska kommer du främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med inriktning mot elevernas livsstil genom att följa deras hälsa och utveckling. I rollen kommer det finnas utrymme för dig att tillsammans med andra professioner driva projekt för bättre hälsa hos våra elever, ett sådant projekt kan exempelvis röra kostkunskap hos våra elever. Som skolsköterska kommer du även arbeta efter det års hjul EMI har tagit fram, vilket styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du är även en viktig del i arbete för elever...
2024-05-20 2024-06-03
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom Barn- och fritidsämnen till Rudbeckianska gymnasiet
Som yrkeslärare på Barn -och fritidsprogrammet undervisar du i programmets pedagogiska karaktärskurser. Exempel på kurser är pedagogiskt arbete, barns lärande och växande samt specialpedagogik. Du ansvarar för att utvärdera och kvalitetssäkra din undervisning för att hela tiden arbeta för en skola med hög nivå. Barn- och fritidsprogrammet handlar om människokunskap och ledarskap. I rollen som lärare på Barn -och fritidsprogrammet ingår också ett mentorsuppdrag som innebär att du har ett övergripande ansvar att följa dina mentorselevers kunskap...
2024-05-17 2024-05-27
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare till fordon och transportprogrammet på Edströmska gymnasiet
Som yrkeslärare hos oss kommer du i huvudsak att hålla i undervisning på gymnasiet med inriktning transport. Vi ser att samverkan mellan gymnasiet behövs för att stärka utbildningskvalitén och bibehålla den på en hög utbildningsnivå. Som medarbetare hos oss får du möjlighet till personlig utvecklig och att arbeta i en varierad verksamhet med en härlig stämning tillsammans med engagerade kollegor.
2024-05-17 2024-05-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Carlforsska gymnasiets introduktionsprogram Wegas (vikariat)
Vi har fokus på elevernas lärande och personliga utveckling och du följer och stöttar elevens utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Du undervisar i svenska och eventuellt annat ämne på mellanstadie- och högstadienivå samt stödjer elever i andra ämnen efter behov. Du undervisar i små grupper ensam eller tillsammans med andra pedagoger och tillbringar största delen av skoldagen tillsammans med eleverna, -lektion-raster och lunch. I tjänsten ingår även mentorskap. Mentorsuppgifterna genomförs i par tillsammans med en annan lärare. Vi utgår f...
2024-05-17 2024-05-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Carlforsska gymnasiets introduktionsprogram Wegas
Vi har fokus på elevernas lärande och personliga utveckling och du följer och stöttar elevens utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Du undervisar i engelska och ett annat ämne samt stödjer elever i andra ämnen efter behov. Du undervisar i små grupper ensam eller tillsammans med andra pedagoger och tillbringar största delen av skoldagen tillsammans med eleverna, -lektion-raster och lunch. I tjänsten ingår även mentorskap. Mentorsuppgifterna genomförs i par tillsammans med en annan lärare. Vi utgår från elevernas skiftande behov, och det är...
2024-05-17 2024-05-31
Västerås stad, Stadsledningskontoret Stadsjurist till Västerås stad
Du arbetar nära stadens förvaltningar och nämnder och bistår i juridiska frågor samt företräder kommunen vid förhandlingar och i domstolsprocesser. I arbetsuppgifterna ingår det att genomföra utredningar och upprätta avtal. Ditt personliga engagemang är en förutsättning och en viktig framgångsfaktor för att klara uppdraget. Du hanterar ett stort antal ärenden samtidigt och arbetstempot är tidvis högt. Arbetet sker i en professionell och stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra till enheten och helheten för stadens fortsatta utvec...
2024-05-16 2024-06-09
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Lärare till Persboskolan åk 4-6
Du arbetar med undervisning, handledning, planering, värdegrundsarbete, skriver omdömen och betyg utifrån läroplanen (Lgr22). Att arbeta som lärare handlar om att ständigt få möjlighet att utvecklas utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning utifrån elevernas förmågor och intressen. Tillsammans med andra lärare planerar och genomför ni den pedagogiska verksamheten med en god struktur och samarbetsförmåga.
2024-05-16 2024-05-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i trä- och metallslöjd till Kristiansborgsskolan
Du kommer att undervisa våra elever i årskurs 6-9 i trä- och metallslöjd. Du ingår i ett litet och nära arbetslag med härliga kollegor där det gemensamma arbetet är vår styrka. Hos oss har du en viktig roll i att kvalitetssäkra din undervisning samt vara med och utveckla den. Du är en viktig del i helheten där du bidrar till en bra och väl fungerande skolverksamhet på Kristiansborgsskolan.
2024-05-16 2024-05-26
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Enhetschef till Vallonen
Genom att vara väl förtrogen med uppdraget leder du din personal att tillsammans jobba med enhetens kvalitetsutveckling mot gemensamma mål. Du leder genom att stötta, motivera, skapa förståelse och engagemang. Som enhetschef har du, liksom övriga förvaltningen, ett stort fokus på ökat invånarinflytande där dialog med de boende på Vallonen är en viktig del av flera. Du är en del av kommundelsförvaltningens ledningsgrupp med engagerade och kompetenta kollegor, där ni tillsammans med direktör tänker hel före del och löser frågor mellan verksamhet...
2024-05-15 2024-06-04
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Behandlingsassistent till Adelsö
Som undersköterska eller behandlingsassistent arbetar du motivationsskapande tillsammans med klienterna och stödjande i livets olika områden som beroende, psykisk ohälsa, boende, familj, ekonomi och att finna en meningsfull fritid. I arbetet ingår samverkan med andra professioner, och att dokumentera, rapportera och följa upp ärenden. Du kommer arbeta som kontaktman och med de ansvarsområden som det innebär. Du kommer att ha delegering för medicindelning men också andra hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter ingår i uppdraget. För att kunna vara s...
2024-05-14 2024-05-28
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i hem- och konsumentkunskap till Kristiansborgsskolan
Som lärare i hem- och konsumentkunskap hos oss kommer du att undervisa elever i årskurs 6-9. Du bedriver en modern och kreativ undervisning där du hittar strategier för att nå varje elev och stärka elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med dina kollegor utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär-och arbetsmiljö för såväl elever som personal samt deltar aktivt i skolans ...
2024-05-14 2024-05-24
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd till Kristiansborgsskolan
Du kommer att undervisa våra elever i årskurs 6-9 i textilslöjd. Du ingår i ett litet och nära arbetslag med härliga kollegor där det gemensamma arbetet är vår styrka. Hos oss har du en viktig roll i att kvalitetssäkra din undervisning samt vara med och utveckla den. Du är en viktig del i helheten där du bidrar till en bra och väl fungerande skolverksamhet på Kristiansborgsskolan.
2024-05-14 2024-05-24
1 2 >