Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Tortuna och Orresta skolverksamheter
I ditt uppdrag som skolsköterska kommer du främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med inriktning mot elevernas livsstil genom att följa deras hälsa och utveckling. I rollen kommer det finnas utrymme för dig att tillsammans med andra professioner driva projekt för bättre hälsa hos våra elever, ett sådant projekt kan exempelvis röra kostkunskap hos våra elever. Som skolsköterska kommer du även arbeta efter det årshjul EMI har tagit fram, vilket styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du är även en viktig del i arbete för elevern...
2023-12-08 2023-12-22
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Hyresadministratör vikariat
Som hyresadministratör har du en viktig roll när det kommer till de lokaler som vi ansvarar för. Du är ett administrativt stöd till våra förvaltare med inriktning mot verksamhetslokaler. Det innebär att du kommer sköta fakturering och upprätta och registrera hyreskontakt för att nämna några. Det är därför viktigt att du har goda kunskaper inom ekonomi och en förståelse för hyresjuridik. Vi är ett team på sex hyresadministratörer som samarbetar och stöttar varandra vid frågor.
2023-12-07 2023-12-17
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom konditori och bageri till Tranellska gymnasiet
Du kommer att undervisa både på gymnasiet och vuxenutbildningen. Genom att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en utmanade undervisning, ger du bästa möjliga förutsättningar för eleverna att nå goda studieresultat. Du uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ och ansvar för den egna utvecklingen. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling och skolans kvalitetsarbete.
2023-12-07 2023-12-17
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare/instruktör inom flygteknik
Som lärare i flygteknik kommer du att utbilda våra elever teoretiskt och praktiskt, både på YH (Yrkeshögskolan) samt på gymnasiet. Rollen som lärare innebär att du har framtidens medarbetare i ditt fokus, varje dag. Att vara lärare idag handlar om att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Du kommer att planera, undervisa och bedöma utifrån läroplanen (GY11) och EASA:s kravställan, Arbetsuppgifterna innebär också ett viktigt ansvar för mentorskap, vilket innebär att du skapar trygga relationer mella...
2023-12-05 2023-12-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Processledare för elevhälsoarbetet på Vallbyskolan
Som processledare för skolans elevhälsoarbete har du en betydelsefull roll i hela skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det kan handla om att ge stöd till elever i klass och i grupp men även enskilt. I rollen följer du upp extra anpassningar, gör kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram som genomförs i olika klasser tillsammans med lärare, rektor och övriga medarbetare från elevhälsan. Hos oss kommer du även ha uppdraget processledare vilket innebär att du kommer ansvara för att hålla ihop och samordna det främjande, förebyg...
2023-12-05 2023-12-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Tillbergaskolan (Vikariat)
Här ges du stora möjligheter att självständigt sätta din prägel på vårt skolbibliotek, tillsammans med en styrgrupp som är öppen för dess behov. Ditt uppdrag går hand i hand med läroplanen och det gör du främst tillsammans med din styrgrupp bestående av lärare och rektor. Det innebär att du som skolbibliotekarie samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande. Du ges fullt mandat utifrån lagd handlingsplan och fullt förtroende från befintlig styrgrupp utforma ditt inspirerande skolbibliotek enligt tillbergaskol...
2023-12-04 2023-12-18
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör till Carlforsska gymnasiet
Som skoladministratör har du en viktig och central roll på skolan. Du arbetar nära ledningen och skolans personal samt finns som ett stöd till rektor och biträdande rektor. Tillsammans med dina kollegor utgör ni det så viktiga navet i skolans administrativa verksamhet och utifrån din kompetens kommer du ha goda möjligheter att påverka innehållet i ditt uppdrag. Mycket av ditt arbete sker i olika skoladministrativa system, bland annat IST administration, IST Analys och VIP. Du arbetar även i system som Teams, Excel, Word m.m. I arbetet kommer ...
2023-12-01 2023-12-15
Västerås stad, Externt förbund Vafab Vafabmiljö söker chaufförer
Som chaufför kör du olika typer av transportfordon för att samla in avfall från både hushåll och verksamheter. Du arbetar tillsammans med transportledningen och arbetsledare som leder och fördelar arbetet. Dagens körning är förutbestämd och görs via Future/Mobile, som är vårt transportledningssystem. Du ansvarar för att utföra de dagliga körningarna från Mobile samt återrapportera och lägga upp eventuella avvikelser i systemet. När körningen är klar ser du till att varje materialslag vägs in och töms på vår avfallsanläggning. Du ansvarar också ...
2023-11-30 2024-01-04
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till VIR-enheten barnteamet
Som barnhandläggare arbetar du med barnet eller ungdomen som upplevt våldet, där du utreder och följer upp beslut. Du kommer att arbeta nära din teamledare som hjälper dig att samordna det dagliga arbetet, vägleda i ärenden och stötta dig i frågor och beslut. Du behöver vara duktig på att skapa goda relationer och att samverka med enheter inom staden som till exempel öppenvården, polis, Skatteverket och BUP. Hos oss är ingen dag den andra lik och ibland sker oförutsedda händelser. Därför behöver du ha förmågan att prioritera och anpassa din ar...
2023-11-28 2023-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Lillängens förskola
I denna roll som barnskötare kommer du att arbeta med barn i åldrarna 3-5 år. Du kommer tillsammans med dina kollegor att ansvara för genomförandet av undervisning och utvecklingen av vår pedagogiska verksamhet. Du synliggör och utvecklar barnens lärprocesser med hjälp av den pedagogiska dokumentationen och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att genomföra utvecklingssamtal med barn och vårdnadshavare. Du kommer att få arbeta i en kreativ verksamhet med nära till naturen. Vi erbjuder dig ett brett och meningsfullt arbete med mycket g...
2023-11-28 2023-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Restaurangbiträde till Restaurangenheten
Som restaurangbiträde på restaurangenheten har du många olika ansvarsområden, men grunden går ut på att du planerar, beställer och bereder i det kalla köket och salladsutbudet. Du deltar även i matlagning och servering, städning och diskning och samarbetar med övriga i arbetslaget för att lösa dagens uppgifter. I beredning och tillagning använder du säsongens råvaror och arbetar utifrån de koncept som vi tillämpar. Inom dessa ramar har du stor frihet att tillreda och presentera ett attraktivt erbjudande till våra gäster. En viktig del i rollen ...
2023-11-28 2023-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidspedagog till anpassad grundskola
Du är med och utvecklar och driver fritidsverksamheten i den anpassade grundskolan och under skoltid är du även med i klasserna. Du ingår i ett arbetslag med klasslärare, resurser och i det stora arbetslaget för hela den anpassade grundskolan och samarbetar med både undervisande lärare, resurspersoner och fritidspersonal.
2023-11-28 2023-12-12
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till Öppenvård ungdom
Vi söker dig, socialarbetare som har ett genuint intresse för familjebehandling. Tillsammans med en kollega kommer du främst att arbeta med målgruppen ungdomar 13-16 år och deras familjer, där det förekommer olika typer av social problematik. Vi arbetar med hela individens sammanhang för att minska riskfaktorer, bygga och stärka skyddsfaktorer. Familj, skola, fritidsverksamheter och barnpsykiatri blir därför viktiga samarbetspartners. Du ansvarar för att bygga en allians med ungdomen och dennes familj. Hos oss får du stor frihet att tillsammans...
2023-11-27 2023-12-10
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Sjuksköterska till missbruk boende
Du kommer att samordna och ansvarar för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker är en viktig del av ditt arbete. Som sjuksköterska arbetar du självständigt men även i team med annan vårdpersonal där du handleder övriga i teamet utifrån din kunskap och kompetens. Du kommer arbeta med stöd-, motiverande och återfallspreventiva samtal och du har tät kontakt med dina klienter. Du samverkar mycket med andra interna och externa aktörer Du arbetar 40 timmars arbetsvecka, tiden 7-16 m...
2023-11-20 2023-12-11
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Vikarieförmedlingen söker lärarvikarier till Västerås Stads skolor
Som lärarvikarie täcker du upp för ordinarie lärares frånvaro och håller i undervisningen. Det innebär att du har ansvar för en hel klass och kan undervisa i ett eller flera ämnen. Vikarieuppdraget innebär att du kan få följa den ordinarie lärarens planering av lektionsinnehållet eller själv ansvara för att planera undervisningen och innehållet. Till din hjälp har du andra lärare som arbetar på skolan. I uppdraget som lärarvikarie kan även uppgift som rastvakt förekomma både inomhus och utomhus. Som vikarie har du en viktig roll, du medverkar t...
2023-11-10 2024-01-07
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Vikarieförmedlingen söker barnskötare och elevassistenter för timanställning
Rollen som elevassistent innebär att du i huvudsak arbetar inom grundskolan vilket även inkluderar förskoleklass och fritidshemsverksamhet. För dig som specifikt är intresserad av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd finns anpassad grundskola och särskilda undervisningsgrupper som möjliga arbetsplatser. Som elevassistent stöttar du oftast en enskild elev eller en grupp elever i deras skoldag. Du stöttar eleven i de situationer som kan upplevas och vara jobbiga för denne. Arbetsuppgifterna varierar utifrån elevens behov, exempelvis kan...
2023-11-10 2024-01-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Är du lärare i år F-6? Välkommen till Västerås stad!
Enkelt skulle vi kunna säga att du kommer arbeta med planering, undervisning, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (LGR22). Men att vara lärare idag handlar om så mycket mer. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar du också med elevhälsoarbete för att säkerställa att ...
2023-10-01 2023-12-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Är du lärare i fritidshem? Välkommen till Västerås stad!
Som lärare i fritidshem gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Det ger fantastiska möjligheter att analysera elevens behov, och för dig som pedagog möjlighet att jobba med aktiviteter som stärker eleven och gruppen i deras skolgång. Eleverna står i fokus, men ditt uppdrag innebär också att du samarbetar med övriga pedagoger och elevhälsoteamet på skolan. Du har också nära dialog med föräldrar och ibland med myndigheter.
2023-10-01 2023-12-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare år 7-9 - ett jobb för framtiden!
Ditt huvuduppdrag kommer vara att arbeta med planering, undervisning, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (LGR22). Men att vara lärare idag handlar om så mycket mer. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utveckla nya arbetssätt utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar du också med elevhälsoarbete för att säkerställ...
2023-10-01 2023-12-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Västerås stad
Som förskollärare på en av våra förskolor kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som grund arbetar du utforskande och projekterande med utgångspunkt från barnens intressen. Du skapar förutsättningar för att varje barn utifrån sina behov ges utrymme att utvecklas. Lärande och omsorg bildar en helhet och vill hela tiden inspirera och utmana barnen att upptäcka, skapa och lära nytt. Alla barn ska erbjudas en mångfald av meningsfulla sammanhang och aktiviteter.
2023-10-01 2023-12-31
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Förskollärar- eller lärarstudent? Välkommen till Vikarieförmedlingen!
Du som är förskollärarstudent ges i första hand möjlighet att arbeta inom förskola. Förskolan ansvarar för det pedagogiska arbetet och du blir ett viktigt stöd i deras arbete. Arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag och skilja sig mellan arbetsplatser. Ibland kan du arbeta i barngrupp och ibland kan du få mer praktiska arbetsuppgifter. Om du är lärarstudent ges du möjlighet att samla på dig goda erfarenheter som lärarvikarie. Du täcker du upp för ordinarie lärares frånvaro och håller i undervisningen. Det innebär att du har ansvar fö...
2023-09-01 2023-12-17