Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tranemo Kommun , Ekonomifunktionen Ekonom/Controller
Som controller driver och kvalitetssäkrar du vårt arbetssätt med budget, prognos samt andra normalt förekommande uppföljnings-, budget- och ekonomifrågor på en central ekonomiavdelning. Du kommer att ansvara för ekonomihanteringen för hela lärandesektionen, innefattande allt inom utbildningsområdet från förskola till vuxenutbildning. Du är en nära part inom ekonomiområdet för hela ekonomikedjan, från planering, budgetering, prognostisering till bokslut. Du är också ett kvalificerat ekonomistöd till kommunens skolchef samt till din ekonomichef...
2023-08-18 2023-09-30