Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Ungdomsbehandlare/fältsamordnare
Individ och familjeomsorgens beroende- och familjestödsenhet har tidigare haft en tjänst riktad mot behandlande samtal för ungdomar med riskbruk/skadligt bruk samt en fältsamordnare med fokus på uppsökande arbete. Vi har nu möjlighet att sammanföra dessa tjänster till två ungdomsbehandlare/fältsamordnare för att utveckla arbetet, öka samarbetet och minska sårbarheten. En av tjänsterna är tillsatt med en erfaren behandlare och vi söker nu en person som kan komplettera med erfarenheter som gör att tjänsterna möter upp hela behovet vi har. Tjänst...
2024-03-28 2024-04-21
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Socialsekreterare, uppföljningsgruppen Barn och Ungdom, Tierps kommun
Som socialsekreterare i uppföljningsgruppen arbetar du på olika sätt för att alla barn i kommunen ska ha det bra och växa upp under trygga förhållanden. Detta gör du bland annat genom att säkerställa att insatser inom socialtjänsten är av god kvalitet. Detta görs via regelbundna uppföljningar av insatser tillsammans med barn, vårdnadshavare och utföraren av insatsen. I arbetet som uppföljare hos oss följer du upp både öppenvårdsinsatser och placeringar i tex. familjehem och HVB, med målgruppen 0-21år och deras familjer. Uppföljningen är en påg...
2024-03-19 2024-05-05
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Boendestödjare Familjeteam
Arbetsuppgifter i familjeteamet: I familjeteamet tar vi emot uppdrag direkt från socialtjänsten barn och unga när de identifierat behov av stöd i hemmet hos en familj. Vi arbetar bland annat med föräldrar som till följd av kognitiva svårigheter, intellektuell- eller kognitiv funktionsnedsättning eller svår social situation har svårt att få ihop vardagen med sina barn. Fokus ligger på att utveckla föräldraförmågan och bidra med vägledning i hemmet. Detta kan inkludera sådant som: • Morgon och kvällsrutiner, tex Hygien, tider, planering för morgo...
2024-03-14 2024-07-31
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Boendestödjare Semester & Timvikarie
Alla våra insatser utformas utifrån varje enskildes behov. Klient/ungdom och planerar tillsammans mål, delmål sedan utför klient med stöd av boendestödet. Arbetsuppgifterna kan vara stöd vid handling , tvättning, städning ,rutiner, kontakt med myndigheter, eller stöd vid social träning. Boendestöd stödjer för ett självständigt liv.
2024-01-11 2024-05-31