Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Familjehemssekreterare - Socionom / Beteendevetare
Det sociala arbetet i en mindre kommun som Tierp innebär bland annat stora möjligheter till samarbete och utveckling. En sådan utveckling är att vi nu samlar rekryteringen, uppföljningen och stödet till familjehem och kontaktfamiljer under samma tak. För detta ändamål rekryterar vi ytterligare en familjehemssekreterare för att förstärka arbetsgruppen. Som familjehemssekreterare ansvarar du för ett antal familjehem, kontakt- och stödfamiljer( LSS). Din uppgift är att bistå hemmen med stöd och råd under de perioder de har ett barn, ungdom eller ...
2021-01-14 2021-02-14
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Administrativ assistent till enheten för ekonomiskt bistånd
Som administrativ handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd handlägger du bland annat egna medels ärenden, dödsboanmälningar, tillfällig dödsboförvaltning samt ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Du handlägger även ekonomiskt bistånd i ärenden där det inte ställs några krav på den enskilde till exempel där man är föräldraledig och behöver söka kompletterande försörjningsstöd. Du stödjer mottagningen med administrativa uppgifter i samband med nybesök samt administrerar förladdat kort i ärenden där ekonomiskt bistånd betalas ut på s...
2021-01-08 2021-02-05
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Stödfamilj
Vi söker familjer som har tid och engagemang för uppdrag som stödfamilj. En familj med ett barn som har en funktionsnedsättning kan behöva vila ibland och barnet få möjligheter till miljöombyte. Då kan en stödfamilj vara bra. Stödfamiljen tar emot barnet i sitt eget hem. Att vara stödfamilj innebär att du och din familj tar emot ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning som ex. Downs syndrom eller autism i ert eget hem under 1-2 helger i månaden. Just nu söker vi stödfamiljer till, Flicka 12 år - diagnos Atypisk autism 4 dygn per ...
2020-12-10 2021-01-31
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Särskild kvalificerad kontaktperson till Ungdomsenheten
Dina arbetsuppgifter kan variera men utgår från uppdragsgivaren och ungdomens behov. Ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta nära och tillsammans med ungdomen för att denne ska nå sina mål. Tillsammans utformas uppdraget utifrån varje individs specifika behov. Ditt stöd kan behövas för att få skolgången att fungera eller för att skapa en värdefull fritid.
2020-11-17 2021-01-31