Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svenljunga kommun, Elevhälsa Skolsköterska till Elevhälsan
Som skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Du ansvarar för skolorna i Sexdrega och Hillared samt för Mogaskolan F-6 i Svenljunga. Du arbetar tillsammans med övrig personal på skolan för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande men med åtgärdande och stöttande inslag. Du arbetar enligt basprogram för elevhälsans medicinska insats. För att lyckas i din roll är det viktigt a...
2024-05-20 2024-06-09
Svenljunga kommun, Elevhälsa Socialpedagog med fokus på meningsfull fritid
I ESF-projektet kommer du att jobba direkt med ungdomar från 13 -24 år. Tillsammans med andra professioner på enheten och i nära samverkan med skola, socialtjänst och arbetsmarknadsenheten kommer du att utveckla nya arbetssätt för att förändra situationen för ungdomar med problematisk skolgång eller bristande kontakt med arbetslivet. Du har en viktig roll i att stötta, motivera och inspirera ungdomar att göra en positiv förändring. Du kommer att utveckla och delta i olika gruppverksamheter tillsammans med övrig personal. Innehåll och tema k...
2024-05-15 2024-06-09