Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Svalövs kommun söker en administratör till kommunala hälso- och sjukvården
Som administratör ger du ett administrativt stöd och service till enhetshetschef för hälso- och sjukvården. Du har ett flertal uppgifter av olikartad karaktär. Det kan till exempel vara att registrera handlingar, diarieföra, förbereda ärenden, olika typer av bokningar av möten och aktiviteter, ta fram information ur databaser och sammanställda material. Arbetsuppgifterna kan även innefatta att utveckla och förbättra administrativa arbetsmetoder och rutiner såväl som att delta i samverkansmöten, professionsmöten och arbetsplatsträffar. Administr...
2024-05-10 2024-05-19
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Svalövs kommun söker en Sjuksköterska
Just nu söker vi en sjuksköterska för arbete under dagtid måndag till fredag med helgtjänstgöring var sjätte vecka. Du arbetar med hemsjukvård för personer som bor på särskilt boende för äldre, LSS-gruppbostad eller i ordinärt boende. Du har en central funktion i samverkan med- och kring patienten och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. Dokumentation sker i vårt verksamhetssystem Lifecare HSL. Sjuksköterskans arbetsuppgifter är att självständigt och/eller tillsammans med andra yrkeskategorier i teamet bedöma, planera, följa upp och ut...
2024-04-23 2024-05-19