Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Svalövs Kommun söker en Fysioterapeut/Sjukgymnast till LSS och socialpsykiatrin
Du arbetar med hemsjukvård för personer som bor på LSS-gruppbostad, socialpsykiatri boende eller i ordinärt boende. Du har en central funktion i samverkan med- och kring patienten och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. Dokumentation sker i vårt verksamhetssystem Lifecare HSL. Fysioterapeutens/sjukgymnastens arbetsuppgifter är att självständigt och/eller tillsammans med andra yrkeskategorier i teamet stärka individens självständighet samt öka funktioner och delaktighet i vardagen. I ditt arbete ingår bland annat att göra funktionsbedöm...
2023-12-08 2024-01-21
Svalövs kommun, LSS Stödpedagog på Daglig verksamhet i Svalöv
Som stödpedagog har du ett lite extra ansvar för planering och uppföljning tillsammans med kollegor utifrån brukarnas behov. Utföra och vara ett stöd för kollegor i arbetet med social dokumentation, genomförandeplaner, samt följa upp och utvärdera insatsen. I det brukarnära arbetet vara ett stöd till att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt för deltagarna. Ha en fördjupad kunskap i områden som direkt anknyter till verksamhetsområdet och vara ett stöd för kollegor att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt. Vara ett stöd i omvärldsbevakning där du a...
2023-12-07 2023-12-25
Svalövs kommun Administrativt chefsstöd till äldreomsorg
I rollen som chefsstöd är du en nyckelperson med många olika kontaktytor och arbetsuppgifter. Du kommer arbeta i ett nära samarbete med boendets enhetschef och stötta chefen i olika typer av uppgifter för att verksamheten ska bedrivas på ett så effektivt sätt som möjligt. Du kommer arbeta mot uppsatta mål med fokus på resultat. Arbetet kommer variera och ditt främsta fokus kommer ligga på planering, koordinering och problemlösning med arbetsuppgifter såsom schemaläggning, bemanning, personaladministration samt analys-och uppföljningsarbete. Du...
2023-11-30 2023-12-29
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Enhetschefer till särskilt boende
Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära i det dagliga arbetet med att stödja och entusiasmera medarbetarna där du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Du har ett helhetstänk och är en transparent, prestigelös ledare med genuint intresse för medarbetarnas välmående och utveckling. Din förmåga att kommunicera och skapa engagemang och delaktighet är viktiga egenskaper i ditt ledarskap för att lyfta medarbetarna att arbeta självständigt och växa. Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar för enheten, där du följer upp och tillser att ver...
2023-11-24 2023-12-10
Svalövs kommun, Kultur & Utbildning, SVALÖV NORRA Ma/no/tk-lärare sökes till Heleneborgsskolans åk 4
Till Heleneborgsskolan söker vi en mellanstadielärare behörig att undervisa i matematik, naturorientering och teknik. I arbetet ingår planering av en differentierad undervisningen, genomförande och utvärdering av densamma i en årskurs 4. Bedömning av kunskaper och uppföljningar av måluppfyllelsen är också en del av arbetet. Mentorskap ingår i tjänsten. Vi arbetar nära varandra i mindre arbetslag där vi tillsamman har ansvaret för elevernas skoldag. Kontakt och samarbete med föräldrar är en viktig del i arbetet.
2023-11-23 2023-12-17
Svalövs kommun, SOCIAL Engagerad och kompetent Undersköterska till Hemvården Centrum Svalöv
Som undersköterska i Hemvården Centrum är du en del av äldre människors vardag och arbetar med att stötta dem med insatser som är inplanerade och som du får tilldelade till dig. Dina arbetsredskap är bl.a. din telefon och varje arbetspassfår du veta vilka vårdtagare du är planerad att gå till under respektive arbetspass. Ditt arbete och ditt bidrag är otrolig viktiga för våra Vårdtagare för att de ska kunna leva ett så meningsfullt, självständigt och aktivt liv som möjligt. Vi har inga delade turer och du arbetar varannan helg. Hos oss får ...
2023-11-19 2023-12-15
Svalövs kommun, Kost Måltidsbiträde
Bistår kockar med förberedande köksarbeten, bakning, servering samt disk och städ är några av uppgifterna som ingår.
2023-11-14 2023-12-15
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Alla som behöver ska få en bra vård- och omsorg, Svalövs Kommun söker kvällssjuksköterska
Du arbetar med hemsjukvård för personer som bor på särskilt boende för äldre, LSS-gruppbostad eller i ordinärt boende. Du har en central funktion i samverkan med- och kring patienten och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. Dokumentation sker i vårt verksamhetssystem Lifecare HSL. Sjuksköterskans arbetsuppgifter är att självständigt och/eller tillsammans med andra yrkeskategorier i teamet bedöma, planera, följa upp och utvärdera den hälso- och sjukvård som patienterna behöver. Du ger även stöd och råd till omvårdnadspersonalen, delege...
2023-11-01 2023-12-15
Svalövs kommun Timvikarier till Vård och omsorg & Lss
Särskilt boende På särskilt boende (äldreboende) har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag så som hjälp med personlig omvårdnad, städ, social kontakt och aktiviteter. Hemvård Inom hemvården arbetar du i brukarens bostad där insatserna kan vara allt från städ, sällskap på promenader och vid matsituation, hjälp med medicin och personlig hygien. Arbetet är för det mesta självständigt men det kan up...
2023-10-01 2023-12-31