Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun, Linåkersskolan 2 st lärare i SV/SVA gärna i kombination med annat ämne
Du kommer att undervisa i årskurserna 7-9 i ämnena svenska och/eller svenska som andraspråk samt gärna i något mer ämne. Varje medarbetare hör till ett arbetslag som leds av sin arbetslagsledare och ni har gemensam mötestid i arbetslaget en gång i veckan. Medarbetarna i arbetslaget har i princip all sin undervisning förlagd till just "sitt" arbetslag. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med föräldrarna. Du har ett samarbete med ämn...
2022-09-21 2022-10-31
Svalövs kommun, Röstånga Modersmålslärare Finska
Svalövs kommun söker nu en modersmålslärare och studiehandledare i finska till en elev på lågstadiet. Som modersmålslärare fungerar du som brobyggare mellan hemmet och skolan. Det är viktigt att du är en trygg person som är bekväm i kontakten med vårdnadshavare då vårdnadshavare är en viktig resurs i att stödja elevernas språkutveckling i modersmålet.
2022-09-13 2022-10-13
Svalövs kommun, Linåkersskolan Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att, tillsammans med kollegor, skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med föräldrarna. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda relationer. Vi lägger därför STOR vikt vid personlig lämplighet. Varje medarbetare hör till ett arbetslag som ...
2022-09-09 2022-09-30
Svalövs kommun, Linåkersskolan Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Som medarbetare på Linåkerskolan, oavsett yrkeskategori, ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till, att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleverna. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda relationer. Vi lägger därför STOR vikt vid personlig lämplighet. Det ligger det ett stort ansvar på dig som studie- och yrkesvägledare att "lära känna" var och en av skolans elever och att arbeta utifrån devisen "alla barn är al...
2022-09-05 2022-10-31
Svalövs kommun, UTBILDNING Rektor Billeshögsskolan Billeberga
Ditt huvudsakliga ansvar består i att vara en målinriktad, utvecklingsorienterad pedagogisk ledare för Billeshögsskolan. Ditt primära uppdrag är att stärka den inre kvaliteten och i samklang med dina medarbetare mycket konkret verka för ökad måluppfyllelse hos eleverna. Självklart har du även fullt budget-, arbetsmiljö- och personalansvar.
2022-09-05 2022-09-30
Svalövs kommun Utbildningschef till Svalövs kommun
I rollen som Svalövs kommuns utbildningschef ansvar du för utbildningsfrågor i kommunen och du leder en verksamhet bestående av förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Tjänsten omfattar även kommunens fritids- och kulturverksamheter. Sammantaget har du ansvar för närmare 600 medarbetare. Uppdraget innebär att driva verksamheten så att barn, elever och studerande erhåller omsorg och utbildning av god kvalitet. Uppdraget ger både utrymme för samt kräver kreativitet och mod att tänka i okonventionella banor. Att vara utbildningsc...
2022-09-05 2022-10-02