Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Veterinär till Svalöfs gymnasium
På naturbruksprogrammet med inriktning djurvård så utbildar vi djurvårdare på nivå 2. Dessa elever undervisas bl.a. av en veterinär och en leg. djursjukskötare som tillsammans driver denna del av utbildningen framåt. Till sitt förfogande har vi en klinik där man tar emot patienter tillsammans med elever. Utöver patienter utifrån så undersöks och behandlas alla skolans smådjur och till viss del även våra större djur av skolans djursjukvårdsteam. På skolans olika ytor; smådjursstall, fårstall, djurpark finns allt från åsnor och alpackor till kani...
2021-06-15 2021-06-24
Svalövs kommun, Åsgården Undersköterska med inriktning psykiatri
Din grund skall bygga på människors lika värde, vilket betyder att den enskilde har rätt att bli värdigt och respektfullt bemött utifrån sin person och de önskemål som denne har. Du skall vara strukturerad och ansvarsfull, trygg i dig själv, bra på att samarbeta och uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift. I det dagliga arbetet är det viktigt att du följer fastslagna rutiner och har en öppen dialog med brukare och arbetskamrater. Du jobbar lågaffektivt och det är av vikt att möta den boende med att vara lugn och inte gå in i diskussi...
2021-06-15 2021-07-18
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Yrkeslärare inom praktisk växtodling/lantbruk
Vi söker en behörig yrkeslärare inom naturbruk med stor praktisk erfarenhet av att jobba med växtodling och lantbruk. Det krävs stor kunskap av service och underhåll av teknisk utrustning inom naturbruket. Du ska ha stort intresse av att jobba i team och ditt uppdrag blir att undervisa elever och studenter på gymnasie-, och vuxenutbildningen både teoretiskt och praktiskt inom växtodling och andra praktiska naturbrukskurser. Du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och hålla tidsramar för att uppnå goda resultat...
2021-06-14 2021-06-24
Svalövs kommun, Linåkersskolan Lärare i matematik, NO och teknik
Linåkerskolan växer kraftigt. Med anledning av det behöver vi till höstterminen 2021 öka antalet lärartjänster. Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att, tillsammans med kollegor, skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med föräldrarna. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda...
2021-06-11 2021-08-06
Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd Sysselsättningssamordnare
Arbetsbeskrivning Enheten för Arbete, Integration och Välfärd består av två delar- Arbetsmarknadsenhet och Ekonomiskt bistånd- som är lokaliserade i två närliggande byggnader inom kommunen. Du kommer att ha din placering på Arbetsmarknadsenheten och vara en del i ett team av bland annat arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare. Du kommer att ansvara för enhetens företagskontakter och tillsammans med dina kollegor kommer ni att möta individer och rusta dem inför arbetsmarknadens möjligheter utifrån deras behov och förutsättninga...
2021-06-11 2021-08-08
Svalövs kommun Timvikarier till vård och omsorg samt LSS
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet du arbetar i. Nedan kan du läsa om de verksamheter vi bemannar inom. I din ansökan kommer du att få ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. Särskilt boende På särskilt boende (äldreboende) har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag, såsom exempelvis hjälp med personlig omvårdnad, städ, s...
2021-06-11 2021-07-31
Svalövs kommun, Område Slätten Sjuksköterska / Distriktssköterska till hemsjukvården
Vi söker en sjuksköterska som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla hemsjukvården i Svalövs kommun. Stor demografisk förändring samt utveckling av teknologi ställer högre krav på framtidens sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården. Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du med/leder medicinsk omvårdnad i brukarens ordinära boende, särskilda boende och på vår korttidsenhet. I Svalövs kommun värnar vi om teamarbete kring brukaren.
2021-06-08 2021-07-04
Svalövs kommun Systemförvaltare sökes till Svalövs kommun, Vård och omsorg
En systemförvaltare hos oss har en central funktion i det pågående digitaliseringsarbetet. I huvudsak kommer du arbeta med systemförvaltning av Procapita/Lifecare med tillhörande integrationer för Vård och omsorg varför hög kännedom och förmåga inom området är av yttersta vikt. Samtidigt kommer du också vara både delaktig och drivande i att införa nya arbetssätt och system för att stärka verksamheten den pågående digitaliseringsresan. Som en del av IT-enheten ansvarar du för att snabbt och effektivt ta hand om och dokumentera våra användares ...
2021-05-28 2021-06-27
Svalövs kommun, LSS Kontaktperson
Att vara kontaktperson innebär att vara en person med stort engagemang och intresse av andra människor. Insatsen syftar till att ge den enskilde ett personligt stöd för att exempelvis kunna bryta social isolering och för att kunna få sitt behov av vän/medmänniska tillgodosett. Kontaktpersonens uppdrag kan vara att ge råd till den enskilde i olika frågor som inte är av komplicerad natur, men också att bara vara en person att regelbundet prata och umgås med. Det kan också handla om att kontaktpersonen följer med på olika aktiviteter så som bio...
2021-05-26 2021-06-23
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Sjuksköterska för timanställning
Vi söker sjuksköterska för timanställning som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla hemsjukvården i Svalövs kommun. Stor demografisk förändring samt utveckling av teknologi ställer högre krav på framtidens sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården. Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du med/leder medicinsk omvårdnad i brukarens ordinära boende, särskilda boende och på vår korttidsenhet. I Svalövs kommun värnar vi om teamarbete kring brukaren.
2021-05-17 2021-06-27