Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Lokalstrateg till Sundsvalls kommun
I rollen som lokalstrateg ska du: • ha kännedom om, samordna och dokumentera verksamheternas lång- och kortsiktiga lokalbehov • analysera konsekvenserna av olika lokalalternativ, där förutom lokalkostnader beaktas verksamheternas driftkostnader och effektivitet • hantera och besvara strategiska förfrågningar om lokaler • vara föredragande i lokalförsörjningsärenden inför exempelvis nämnd • aktivt omvärldsbevaka och anpassa förvaltningens processer inom området • förhandla avtal och hyror I uppdraget ingår att ansvara för framtagande av beslut...
2022-05-13 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Aktivitetshandledare med inriktning äldreboenden
Som samordnande aktivitetshandledare kommer du arbeta övergripande mot äldreboenden och stöta lokala aktivitetsombud i att skapa delaktighet och aktivitet för våra äldre. Du rapporterar till verksamhetschef äldreboende. Uppdraget kommer innebära strategiskt arbete för att skapa en långsiktig plan för utbud och arbetssätt kopplat till aktiviteter och socialt innehåll, med målet att motverka ensamhet och isolering hos våra äldre. Du är en inspiratör och motiverar till att genom ett funktionsbevarande arbetssätt få in det sociala i det dagliga l...
2022-05-11 2022-06-05
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till äldreboende
Vård och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun arbetar med ett förhållningssätt som präglas av tillitsbaserad ledning och styrning. Målsättningen med detta förhållningssätt är att arbeta med att förändra kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov. Ditt uppdrag som enhetschef i äldreomsorgen spänner över många områden med viktiga uppdrag. Du har det yttersta ansvaret för en enhet vilket innebär att du ansvarar för att säkerställa ett verksamhetsnära och fullgott administrativt-, psykosocialt- och profession...
2022-05-11 2022-05-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagoger till Hermans
Som stödpedagog arbetar du tillsammans med stödassistenter i det dagliga arbetet. Du arbetar stödjande till personer med intellektuell funktionsnedsättning/NPF. Som hjälp arbetar du med tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation och lågaffektivt bemötande för att stärka och motivera individen. Yrkesrollen medför inte en arbetsledande funktion utan är en del av verksamhetens baspersonal. Du ska bidra till individens personliga utveckling, öka/implementera det pedagogiska arbetet som stödjer vårdtagarens delaktighet, självbe...
2022-05-10 2022-05-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistenter till Hermans
Som stödassistent hos oss kommer du: • utifrån lag, mål och riktlinjer möjliggöra att vårdtagaren är i centrum och har inflytande över och delaktighet i insatser och aktiviteter och för ett självständigt liv. Använda metoder för självskattning där brukaren själv kan bedöma sina förmågor, beskriva sina känslor, önskan, vilja och inställning. • arbeta utifrån lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och annan tillämplig lagstiftning samt kommuns värdegrund, politiska mål och övriga riktlinjer. Insatser ska tillgodos...
2022-05-10 2022-05-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Poolsköterska Nord
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mellan...
2022-05-09 2022-05-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschefer till Stöd och omsorg
I tjänsten som enhetschef kommer du främst vara ansvarig för cirka tre boende för vuxna som har LSS-beslut om service- eller gruppbostad. I rollen som enhetschef arbetar du mot uppsatta strategiska och operativa mål, driver och vidareutvecklar enheter, samt ansvara för de kvalitativa och ekonomiska resultaten. Du är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du motiverar och engagerar dina medarbetare och får alla att arbeta mot gemensamma mål med brukaren i fokus.
2022-04-28 2022-05-19
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Timvikarier inom vård och omsorg
Vi söker dig som vill bidra och göra skillnad i människors liv. Vi söker dig som vill hjälpa de personer som behöver vår hjälp för att klara av sin vardag. Som timvikarie hos oss ger du stöd, vård och omsorg till de vi finns till för inom någon av följande verksamheter: • hemtjänsten • äldreboende och servicehus • omsorgsboenden för unga och vuxna personer med funktionsnedsättning • personlig assistans Din ansökan är aktuell hos oss i 6 månader från det att du lämnat in den. Goda möjligheter till fortsatt anställning. För att söka måste du v...
2022-01-10 2022-05-31