Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till särskilt boende
Grunden i arbetet är att verkställa/utföra beviljade insatser. Utifrån ett kundfokuserat och etiskt förhållningssätt ge omvårdnad och service till kunderna. Arbetet skall utföras på ett professionellt sätt professionellt sätt, möta kunden med lyhördhet och respekt. Arbetsuppgifter som ingår är; • Ge omvårdnad och service till kunderna med en god kvalité • Kontaktmannaskap vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt kunden • Upprätta och följa upp Genomförandeplanen i nära kommunikation med kunden • Dokumentation enligt SoL och HSL • Ris...
2023-09-25 2023-10-08
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Ljustagården
Grunden i arbetet är att verkställa/utföra beviljade insatser. Att utifrån ett kundfokuserat och etiskt förhållningssätt ge omvårdnad och service till omsorgstagarna. Arbetet skall utföras på ett professionellt sätt där man ska möta den enskilde med lyhördhet och respekt. Arbetsuppgifter som ingår är: • Ge omvårdnad och service till omsorgstagarna med en god kvalité. • Kontaktmannaskap vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt den enskilde. • Upprätta och följa upp genomförandeplanen i nära kommunikation med omsorgstagaren. • Diverse ...
2023-09-22 2023-10-06
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vård - och stödpersonal till Sundsvalls kommun - timvikariat
Du har ett ansvarsfullt uppdrag där du ger stöd åt personer med behov av vård och omsorg. Du utgör ett stöd i deras dagliga liv och gör det möjligt för dem att kunna leva sin vardag så normalt som möjligt utifrån sina önskemål och behov. Omvårdnadsarbetet på de olika verksamheterna varierar utifrån den enskildes individuella behov av stöd. Inom vissa verksamheter är det mer omfattande omvårdnadsbehov och i andra fall handlar det om att ge stöd och handledning för att främja den enskildes självständighet. Vanligt förekommande arbetsuppgifter ä...
2023-09-16 2023-11-15
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Matfors hemtjänst
Mål med vår verksamhet är att arbeta för en god och kvalitétssäkrad äldreomsorg som utgår ifrån individens behov, som bygger på den nationella värdegrunden. I rollen som undersköterska bidrar du till att målen för verksamheten uppfylls samt ansvarar för att arbetsuppgifterna fullföljs. Du ger service och omvårdnad utifrån den enskildes individuella beslut, etiskt förhållningssätt samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Du utför ditt arbete på ett professionellt sätt och bemöter vård- och omsorgstagaren med lyhördhet och respekt. ...
2023-09-14 2023-10-12
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Granlunda äldreboende
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god kvalitet till våra omsorgstagare utifrån individuella behov. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehabpersonal ingår. Arbetsuppgifter som ingår är: • Ge en personcentrerad omvårdnad och service till brukarna med en god kvalité. • Kontaktmannaskap vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt brukaren. • Upprätta och följa upp genomförandeplanen i nära kommunikation med brukaren. • ...
2023-09-14 2023-10-06
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Skottsundsbackens äldreboende
Service och omvårdnad utifrån den enskildes individuella beslut. Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Att utifrån ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt ge omvårdnad och service till vård och omsorgstagarna. Arbetet skall utföras på ett professionellt sätt där man ska möta vård och omsorgstagaren med lyhördhet och respekt. Arbetsuppgifter som ingår är: • Ge omvårdnad och service till vård och omsorgstagaren med en god kvalité. • Kontaktmannaskap, vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt vård och omsorgstagaren. • Upprätt...
2023-09-13 2023-09-27
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska eller sjuksköterska Kväll och natt
I våra verksamheter arbetar du för att tillgodose en god och säker vård för våra medborgare i deras hem, vare sig de bor i villa, lägenhet eller i något av kommunens boenden. Vi har såväl somatisk vård som psykiatri, vård för personer med funktionsnedsättning och korttidsvård och demensvårdsenheter. Arbetet innebär att du åker ut på planerade och akuta sjukvårdsuppdrag under jourtid. Du kommer att ha omväxlande och intressanta uppdrag, både planerade och oplanerade, en stor del i arbetet innebär att göra akuta, kliniska bedömningar både i pati...
2023-09-08 2023-09-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Finsta hemtjänst
Som undersköterska arbetar du med kontaktamanskap vilket innebär att du jobbar med ett nära samarbetet med brukare, anhöriga , sjuksköterskor och övriga instanser. Du kommer hjälpa brukaren med de insatserna som beviljade i deras hem. Du kommer även jobba med dokumentation i både SOL/HSL.
2023-09-07 2023-09-29
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Nacksta hemtjänst
Du ska utifrån ett professionellt förhållningssätt ge omvårdnad och serviceinsatser av god kvalité till våra vård och omsorgstagare. Arbetsuppgifter som ingår är: • Ge omvårdnad och service till vård och omsorgstagaren med en god kvalité. • Kontaktmannaskap, vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt vård och omsorgstagaren. • Upprätta och följa upp genomförandeplanen i dialog och delaktighet med vård och omsorgstagaren. • Städ, tvätt, aktivitet samt olika serviceinsatser som vård och omsorgstagaren är beviljad. • Dokumentation enligt S...
2023-09-02 2023-09-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Njurunda hemtjänst
I dina arbetsuppgifter ingår: • att ge omvårdnad och service till vård- och omsorgstagaren med en god kvalité • att vara fast vård- och omsorgskontakt, vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt vård- och omsorgstagaren • att upprätta och följa upp genomförandeplanen i dialog och delaktighet med vård- och omsorgstagaren • städ, tvätt och matlagning • städ, tvätt och matlagning • dokumentation enligt SoL och HSL • riskbedömningar gentemot vård och omsorgstagaren och arbetsmiljön • handledning av nyanställda och elever • utveckling av verk...
2023-08-28 2023-09-30