Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska eller sjuksköterska Kväll och natt
I våra verksamheter arbetar du för att tillgodose en god och säker vård för våra medborgare i deras hem, vare sig de bor i villa, lägenhet eller i något av kommunens boenden. Vi har såväl somatisk vård som psykiatri, vård för personer med funktionsnedsättning och korttidsvård och demensvårdsenheter. Arbetet innebär att du åker ut på planerade och akuta sjukvårdsuppdrag under jourtid. Du kommer att ha omväxlande och intressanta uppdrag, både planerade och oplanerade, en stor del i arbetet innebär att göra akuta, kliniska bedömningar både i patie...
2021-10-12 2021-10-25
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschefer till Stöd och omsorg (VoF)
I en av tjänsterna som enhetschef kommer du främst vara ansvarig för personlig assistans samt ansvara, rekrytera och leda uppdragstagare för insatserna kontaktpersoner, ledsagare, avlösare och stödfamiljer. I den andra tjänsten som enhetschef kommer du främst vara ansvarig för att driva boende och korttidshem för barn. I rollen som enhetschef arbetar du mot uppsatta strategiska och operativa mål, driver och vidareutvecklar enheter, samt ansvara för de kvalitativa och ekonomiska resultaten. Du är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbe...
2021-10-11 2021-10-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent AC Fillan
I rollen som stödassistent arbetar du med att motivera och stödja deltagare på sitt arbete utifrån deras individuella behov. Du förväntas att skapa en meningsfull, utvecklande och kvalitativ verksamhet för den enskilde individen. I arbetet ger du behovsanpassat stöd så att deltagaren känner trygghet och blir stärkta i sin möjlighet till utveckling. Du arbetar både självständigt, i grupp och i samverkan med externa kontakter såsom godemän, anhöriga, gruppbostad, habilitering, kommunens LSS/SSK och etc. I rollen ingår lagstadgad och yrkesmässig...
2021-10-08 2021-10-29
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare LSS
Som biståndshandläggare ingår att handlägga samtliga ärenden utifrån LSS lagstiftningen. Arbetet innebär att utreda och bedöma om rätten till insatser enligt LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du ansvarar för att initiera och aktivt medverka vid samverkanskontakter. Vidare ingår uppföljning av pågående insatser och säkerställa att insatserna verkställs motsvarar behoven samt är av god kvalité som bl.a. innebär att brukare är delaktiga och får stöd i att utveckla självständighet. Du ansvarar även för exter...
2021-10-08 2021-10-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagog till AC Fillan
Som stödpedagog arbetar du tillsammans med stödassistenter i det dagliga arbetet. Du arbetar stödjande till personer med intellektuell funktionsnedsättning/autism/förvärvad hjärnskada. Som hjälp arbetar du med tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation och lågaffektivt bemötande för att stärka och motivera individen. Yrkesrollen medför inte en arbetsledande funktion utan är en del av verksamhetens baspersonal. Du ska bidra till individens personliga utveckling, öka/implementera det pedagogiska arbetet som stödjer brukarens...
2021-10-08 2021-10-29
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhetschef till Stöd och Omsorg
Rollen som verksamhetschef ställer höga krav på kunskap inom aktuella lagar och föreskrifter. Du ska vara den som driver verksamheten med tydlighet mot nämndens- och förvaltningens mål. Du är den som visar vägen för medarbetarna inom stöd och omsorg där arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi är i fokus. Du har lång erfarenhet av att leda andra chefer och förmåga att skapa engagemang och leda utveckling inom området. Du har en omfattande kunskap inom området funktionsnedsättning gärna både på nationell- och lokal nivå. Du har ett intresse för att ver...
2021-10-06 2021-11-03
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktsköterska/Sjuksköterska till Alnö Servicehus
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mella...
2021-10-06 2021-11-14
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Leg. Arbetsterapeut till Arbetsterapienheten
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som har erfarenhet av och ett genuint intresse för rehabiliteringsarbete i kommunal verksamhet. Arbetsterapeutiska insatser sker i patientens egen bostad, på särskilt boende, korttidsboende eller på LSS gruppbostad. Du har förmåga att arbeta självständigt och i team. Andra egenskaper vi gärna ser hos dig är att du är flexibel och serviceinriktad. Då vi hela tiden försöker utveckla vår verksamhet är det en fördel om du är idérik och kan ta initiativ till förbättringar av verksamheten. I ditt ...
2021-09-28 2021-10-24
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker Stödassistenter till våra, resursteam.
Som stödassistent lägger du själv ditt schema och du kommer att bokas på det gruppboende, dagligverksamhet eller det assistansärende som behöver din hjälp. Detta innebär att du kommer att ha varierande arbetstider samt arbeta på ett flertal av Sundsvallskommuns verksamheter.
2021-09-27 2021-10-24
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Timvikarier inom vård och omsorg
Vi söker dig som vill bidra och göra skillnad i människors liv. Vi söker dig som vill hjälpa de personer som behöver vår hjälp för att klara av sin vardag. Som timvikarie hos ger du stöd, vård och omsorg till de vi finns till för inom någon av följande verksamheter: • hemtjänsten • äldreboende och servicehus • omsorgsboenden för unga och vuxna personer med funktionsnedsättning • personlig assistans Din ansökan är aktuell hos oss i 6 månader från det att du lämnat in den. Goda möjligheter till fortsatt anställning. För att söka måste du vara ...
2021-07-02 2021-10-31