Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Leg. Fysioterapeut till LSS-teamet
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att göra bedömningar av rörelse- eller funktionsförmåga utifrån de specifika funktionsnedsättningarna inom verksamhetsområdet LSS, hjälpmedelsförskrivning samt att handleda personal. I arbetet ingår även att delta i utvecklingsarbete, arbeta med kvalitetssäkring och att samarbeta med andra aktörer kring vård- och omsorgstagaren. Förutom att ingå i team förväntas du kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, samt se vikten av att ingå i tvärprofessionella samverkansteam. Är du nyf...
2024-05-17 2024-06-02
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Paviljongvägen 21
I rollen som stödassistent förväntas du arbeta främst utifrån lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även annan tillämplig lagstiftning samt kommunens värdegrund, politiska mål och övriga riktlinjer. Du förväntas att ge stödinsatser som skall utgå från omsorgstagarens individuella behov, både psykiskt, fysiskt och socialt. Stödinsatserna ska främja självständighet, delaktighet och utföras med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Du ska bistå omsorgstagarna till meningsfulla aktiviteter, på e...
2024-05-17 2024-06-02
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska
I vår verksamhet arbetar du tillsammans med flera andra professioner för att tillgodose en god och säker vård för våra medborgare. I dina arbetsuppgifter ingår: • Ansvar för dokumentation och planering för dina brukare. • Regelbundna team möten med alla samverkanspartners. • Ansvar för läkarkontakter och läkarbesök på enheten. • Handledning av omvårdnadspersonal, sjuksköterskestudenter och traineesköterskor. • Delegering till omvårdnadspersonal. • Kontakt med anhöriga gällande sjukvårdärenden. • Beställningar av omläggningsmaterial, sondmat oc...
2024-05-14 2024-06-02
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Granlo/Granloholm och Liden/kovland hemtjänst
Du kommer att arbeta med att verkställa insatser utifrån SoL och HSL uppdrag i brukarens hem och vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetsuppgifter såsom: • Omvårdnad och service till vård och omsorgstagaren med en god kvalité • Kontaktmannaskap, vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt vård och omsorgstagaren • Upprätta och följa upp genomförandeplanen i dialog och delaktighet med vård och omsorgstagaren • Även HSL uppdrag från distriktssköterska ingår • Dokumentation enligt SoL och HSL • Riskbedömningar gentemo...
2024-05-13 2024-05-26
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Matfors/Attmar Hemtjänst
Mål med vår verksamhet är att arbeta för en god och kvalitétssäkrad äldreomsorg som utgår ifrån individens behov, som bygger på den nationella värdegrunden. I rollen som undersköterska bidrar du till att målen för verksamheten uppfylls samt ansvarar för att arbetsuppgifterna fullföljs. Du ger service och omvårdnad utifrån den enskildes individuella beslut, etiskt förhållningssätt samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Du utför ditt arbete på ett professionellt sätt och bemöter vård- och omsorgstagaren med lyhördhet och respekt. ...
2024-05-08 2024-05-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Matfors servicehus
Mål med vår verksamhet är att arbeta för en god och kvalitéts säkrad äldreomsorg som utgår ifrån individens behov, som bygger på den nationella värdegrunden. I rollen som undersköterska bidrar du till att målen för verksamheten uppfylls samt ansvarar för att arbetsuppgifterna fullföljs. Du ger service och omvårdnad utifrån den enskildes individuella beslut, etiskt förhållningssätt samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Du utför ditt arbete på ett professionellt sätt och bemöter vård- och omsorgstagaren med lyhördhet och respekt. ...
2024-05-07 2024-05-26
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeuter till Arbetsterapienheten Sundsvalls kommunrehab
Som arbetsterapeut hos oss får du arbeta med något av det bästa och mest givande som finns- att göra vardagen bättre för våra patienter. Insatserna bedrivs i patientens egen bostad, på särskilt boende eller korttidsboende. Du arbetar i förebyggande, aktivitetsbevarande och i aktivitetshöjande syfte. Målet med dina åtgärder är att tillvarata och utveckla patientens fysiska-, kognitiva- och sociala färdigheter genom vardagsrehabilitering. En annan del av arbetet är att utreda behov av förändringar i den fysiska miljön. Du bedömer även behov av ...
2024-04-30 2024-05-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Suomenkielinen hoitohenkilökunta - kesälomasijainen
Sinulla on tärkeä tehtävä, jossa annat tukea hoidon tarpeessa oleville. Avullasi hoitonsa saajat voivat elää arkeaan mahdollisimman normaalisti toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Näet jokaisen ihmisen ja tulkitset mitä he tarvitsevat. Työtehtäviin kuuluu: • Tarjota laadukasta hoitoa ja palvelua hoidon vastaanottajalle • Perushoito • Siivous, pyykinpesu ja yksinkertainen ruoanlaitto • Turvahälytinvalvonta • Dokumentointi • Suorittaa delegoituja tehtäviä, kuten lääkkeiden antaminen HSL:n mukaan Työajat sijoittuvat työvuorolistan mukaan päivä-, ...
2024-01-22 2024-05-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommar- och timvikarier till vård och omsorg
Du har ett ansvarsfullt uppdrag där du ger stöd åt personer med behov av vård och omsorg. Du utgör ett stöd i deras dagliga liv och gör det möjligt för dem att kunna leva sin vardag så normalt som möjligt utifrån sina önskemål och behov. Omvårdnadsarbetet på de olika verksamheterna varierar utifrån den enskildes individuella behov av stöd. Inom vissa verksamheter är det mer omfattande omvårdnadsbehov och i andra fall handlar det om att ge stöd och handledning för att främja den enskildes självständighet. Vanligt förekommande arbetsuppgifter ä...
2023-12-20 2024-05-31