Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetscoach till Praktikcentrum inom Arbete och försörjning
Din roll som arbetscoach är i huvudsak att skapa nätverk med arbetsgivare inom det privata näringslivet, den offentliga- och den ideella sektorn för att möjliggöra för våra deltagare att få en meningsfull och innehållsrik dag. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor och chef för kvalitet, utveckling och uppföljning. Du ska vara en stödfunktion på praktikplatsen kring pedagogiska frågor utifrån aktiviteters utföranden, alternativa utföranden och inlärningsstilar. Du ska ge information och råd till personal och chefer på den enskilda individen...
2022-05-16 2022-05-30
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Utbildningssamordnare mot yrkesutbildning, Vuxenutbildningen
Tillsammans med andra utbildningssamordnare/lärare möta elever/studerande och medborgare som är eller önskar komma i studier. Medverka till att utveckla Vuxenutbildningen i Sundsvall till en naturlig och självklart part i målet att höja utbildningsnivån i Västernorrland. För elever som genomgår en yrkesutbildning ingår utbildning på en arbetsplats APL-Arbetsplatsförlagt lärande. Huvudmannen för skolan och arbetsgivaren har tillsammans ansvar för elevens arbetsmiljö. I rollen som utbildningssamordnare med fokus på arbetsmiljöfrågor inom yrkesu...
2022-05-11 2022-06-01
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Enhetschef till Arbete och försörjning
Enhetschefen har ett verksamhetsansvar och ska leda och fördela arbetet som stödjer det övergripande målet. Utöver verksamhetsansvar har du personalansvar, ekonomiansvar, arbetsmiljöansvar, dokumentationsansvar samt kommunikationsansvar. Verksamheten skall bedrivas enligt gällande lagstiftning samt föreskrifter och beslut skall fattas med utgångspunkt i verksamhetens riktlinjer. En central uppgift är att hålla sig uppdaterad i metodutveckling och de förändringar som sker inom området samt driva utvecklingsarbete vid enheterna i samverkan med ch...
2022-05-10 2022-05-30
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Aktivitetshandledare till Trampolinen
Som aktivitetshandledare har du en viktig roll där du arbetar med att stödja och coacha personer med funktionsnedsättning i deras vardag. Du tar fram lämpliga arbetsuppgifter eller sysselsättning utifrån individers olika behov, förmåga och intresse. Du kommer att arbeta med och ansvara för att: • handleda och stödja personer med psykiska och neuropsykiatriska diagnoser samt personer med utvecklingsstörning. • skapa lämpliga arbetsuppgifter/sysselsättning utifrån behov, förmåga och intresse. • ansvara för att genomförandeplan skrivs och följs u...
2022-04-28 2022-05-19
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Verksamhetsutvecklare till Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsten som verksamhetsutvecklare kommer att innebära att du har ett ansvar för kvalitets- och utvecklingssamordningen på en övergripande nivå inom förvaltningen. Målet är att ha en sammanhållen kvalitetsutveckling där alla är på väg åt samma håll, har rätt kunskaper och rätt förutsättningar. Vi satsar mycket på digitala lösningar som kan öka vår kvalitet och frigöra andra resurser som i sin tur kan användas klokt inom vår kärnverksamhet. Omvärldsbevakning , utvärdering och uppföljning ingår som naturliga delar i detta arbete. Verksamhetsutve...
2022-04-26 2022-05-17