Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Stödassistent till Tingsta företagsgrupp
Att motivera och stödja personer med funktionsnedsättning till en ökad självkänsla, struktur i vardagen och social gemenskap. Arbetet omfattar även att introducera vikarier, handleda elever från gymnasieskola, vuxenutbildning och universitet. Samarbeta, stötta och inspirera kollegor. Vara en god ambassadör för verksamheten. Handleda och stödja personer med psykiska och neuropsykiska diagnoser samt intellektuella funktionsvariationer och/ eller autism. Att skapa lämpliga arbetsuppgifter/ sysselsättning utifrån behov, förmåga och intresse. An...
2024-05-23 2024-06-09
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Samordnare
Som samordnare är du ett stöd för arbetskonsulenterna att genomföra sitt uppdrag genom att bidra med stöd och kunskap kring den målgrupp vi möter. Genom handledning och coachning bidrar du till att de utvecklas i sina yrkesroller och uppdrag. Samordnaren ansvarar också för del av introduktionen för nya medarbetare. Tillsammans med enhetschefen ansvarar samordnaren för att arbetet sker utifrån kvalitet och att det finns tydliga processer och rutiner för arbetet och är den som genomför egenkontroll med personalen. Samordnaren ansvarar också för ...
2024-05-20 2024-06-09
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetskonsulent till Arbetsmarknadstorget, Arbete och försörjning
Som arbetskonsulent kartlägger du och deltagaren dennes behov av stöd och ni gör tillsammans en plan mot självförsörjning. Arbetet handlar mycket om att stödja/coacha arbetslösa inför deras etablering på arbetsmarknaden och där är arbetskonsulentens roll att motivera, leda och planera för arbetet framåt i syfte att förbereda deltagarna för den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetet handlar också om att stötta så väl deltagare som arbetsplatser i vårt arbete med kommunala arbetsmarknadsanställningar där arbetskonsulenter stöttar arbetsplatserna med ...
2024-05-14 2024-06-02
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Stödassistent
Som Stödassistent har du en viktig roll där du arbetar med att stödja och coacha personer med funktionsnedsättning i deras sysselsättning. Du tar fram lämpliga arbetsuppgifter eller sysselsättning utifrån individers olika behov, förmåga och intresse. Du kommer att arbeta med och ansvara för att: • handleda och stödja personer med psykiska och neuropsykiatriska diagnoser samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. • skapa lämpliga arbetsuppgifter/sysselsättning utifrån behov, förmåga och intresse. • ansvara för att genomförandeplan sk...
2024-05-13 2024-05-31
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare
Det huvudsakliga uppdraget som socialsekreterare inom Ekonomiskt bistånd är att stötta, motivera och utreda individers förutsättningar i deras väg mot självförsörjning och under tiden utreda, bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Strävan är att detta arbete sker genom god samverkan med övriga enheter inom förvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och andra lämpliga samverkanspartners. Målgruppen är individer som uppbär försörjningsstöd där det kan förekomma olika form av arbetshind...
2024-05-13 2024-05-30
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Utbildningssamordnare med inriktning APL till Vuxenutbildningen
Uppdraget som Utbildningssamordnare inriktning APL är inte linjär och förutsägbar utan skiftar i intensitet och i innehåll över året. Uppdraget är föränderligt utifrån nya beslut och uppdrag från regering och kommun. Flexibilitet är därför en nyckelfaktor för att bli anställd på denna tjänst. Uppdraget innebär att man arbetar självständigt, i team och uppdragsstyrt. Som medarbetare får man ingen exakt arbetsbeskrivning utan arbetar med det som behövs för att lyckas med uppdraget. Uppdragen är inte förutsägbara. Huvuduppdraget är att säkra arbe...
2024-05-08 2024-05-24
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Familjebehandlare till Barn och unga, Bredsand och Ljustadalen/Sundsbruk
Som familjebehandlare arbetar du enskilt och självständigt i familjer men även tillsammans med kollegor med kvalificerat familjearbete för att uppnå uppsatta mål tillsammans med barn, unga och deras föräldrar. Behandlingsarbetet utgår ofta ifrån stöd i samspelet, relation och kommunikationen samt hjälp att förbättra vardagliga rutiner. En stor del av arbetet är förebyggande gentemot våra målgrupper. I det förebyggande arbetet arbetar du med råd och stöd utifrån service. Du kan även komma att arbeta som gruppledare i de föräldra- och barngruppe...
2024-05-08 2024-06-02
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till Barn och Familj Team Ljustadalen
Du kommer att arbeta med att göra skillnad för barn, unga och deras familjer i Sundsvalls kommun. Arbetet är utmanande, kompetenshöjande och ger möjlighet till personlig utveckling. Som socialsekreterare i Centralt team ansvarar du för att utreda anmälningar och ansökningar om barn och unga som kan behöva stöd eller skydd inom ramen för socialtjänstlagen, samt lagen om vård av unga (LVU). Du arbetar även med verkställighet och uppföljning av öppenvårdsinsatser, vissa placeringar och unga lagöverträdare. Som nyanställd får du ett mentorskap oc...
2024-05-03 2024-05-26
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Sommar- och timvikarier till socialpsykiatrin
Arbetsuppgifterna innebär att utföra de insatser som är aktuella för dagen utifrån den enskildes genomförandeplan. Det kan innebära att vara ett socialt stöd, handleda och motivera till aktivering. Målet är att stödja personerna till en ökad självkänsla, struktur i vardagen och social gemenskap. Arbetsuppgifterna kan också omfatta fysisk omvårdnad, städ, tvätt, mathållning och medicindelegering. Vi söker sommarvikarier under perioden juni-augusti med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagar, kvällar och helger. Vissa tj...
2023-12-20 2024-05-31