Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Lärare/pedagog/utbildare till Vuxenutbildningen, Vård och omsorg
Vi söker nu en Lärare/pedagog/utbildare till Vuxenutbildningen, Vård- och omsorgsutbildningen (yrkespaket Undersköterska). Du arbetar med alla uppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget och undervisningen i yrkespaketet undersköterska. Utbildningen är flexibel med hög grad av individualisering, med samarbete inom/utom lärarlag och med aktörer inom arbetslivet. I undervisningen ingår validering som en pedagogisk metod. IT-verktyg och språkutvecklande arbetssätt är också viktiga metoder i arbetet. Vi arbetar aktivt med att rekrytera nya m...
2021-09-17 2021-10-03
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Familjerättssekreterare
Som familjerättssekreterare ansvarar du för att genomföra utredningar och upplysningar på begäran av domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Du arbetar också med samarbetssamtal, att upprätta avtal, faderskaps- och föräldraskapsutredningar samt planering och uppföljning av beslutat umgänge med umgängesstöd. Några medarbetare handlägger adoptionsärenden. Samarbetssamtalen är en möjlighet för föräldrar att under din sakkunniga ledning träffa överenskommelser när det gäller vårdnad, boende och umgänge för sina barn. Samarbetssamtalen sker...
2021-09-06 2021-09-27