Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande verksamhetschef förskolan
Tillsammans med verksamhetschefen kommer du leda systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och förskoleutveckling på huvudmannanivå. Som biträdande verksamhetschef har du ett särskilt ansvar för barnplaceringsprocessen, samordning med externa samarbetspartners samt att koordinera stöd- och utvecklingsinsatser. Kommunikation såväl internt som externt är en viktig del av ditt arbete och du skapar förtroendefulla relationer och delaktighet i organisationen.
2022-05-17 2022-06-01
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till Solens och Bosvedjans Montessoriförskolor
Ditt uppdrag som rektor är att utifrån övergripande mål och riktlinjer utveckla tydliga mål för utbildningen i dialog med medarbetarna. Tillsammans ska ni utveckla förskolorna till att bli förskolor med hög kvalitet. Dina huvudsakliga ansvarsområden innebär att du har verksamhets-, ekonomi och personalansvar. Du leder den pedagogiska verksamheten utifrån uppsatta mål och gällande lagar och förordningar. Arbetet med barnen utgår från Lpfö 18 med särskilt fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Du kommer att tillhöra en lednings...
2022-05-17 2022-06-01
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i tyska och annat ämne till Bergsåkers skola
Undervisning i tyska och eventuellt annat skolämne. Mentorskap ingår i heltidstjänst. Du kommer ingå i ett arbetslag där du förväntas delta aktivt i att gemensamt planera och följa upp verksamheten.
2022-05-16 2022-05-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kubens förskola
Du kommer tillsammans med ditt arbetslag planera, leda och bedriva undervisning i förskolan enligt våra styrdokument.
2022-05-16 2022-05-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och no ämnen åk 7-9 till Stöde skola
Undervisning i årskurs 7-9 i matematik och NO- ämnen. Mentorskap ingår.
2022-05-13 2022-06-05
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Nolbykullens förskola
Du kommer tillsammans med ditt arbetslag planera, leda och bedriva undervisning i förskolan enligt våra styrdokument.
2022-05-13 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Copernicus förskola
Självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utvecklande av de pedagogiska miljöerna och undervisning utifrån Läroplanens mål och intentioner. Vi arbetar för att göra verksamheten ständigt utvecklande, därför ser vi pedagogisk dokumentation med IT som ett viktigt verktyg.
2022-05-13 2022-06-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i spanska åk 6-9 till S:t Olofsskolan och Nivrenaskolan
Du undervisar i spanska på de båda skolorna i år 6-9. Två dagar på respektive ställe och den femtedagen är man sedan på ena skolan på förmiddagen och på den andra efter lunch.
2022-05-12 2022-05-26
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Römsta förskola
Som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i enlighet med förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du arbetet på förskolan. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, uppföljning och analys.
2022-05-12 2022-06-05
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare sv/eng åk 7-9 till Höglundaskolan
Du kommer att undervisa elever i åk 7-9 i svenska och engelska. I tjänsten ingår för- och efterarbete, dokumentation, förekommande föräldrakontakter och i övrigt förekommande arbetsuppgifter i yrket. Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Mentorskap är en del av din tjänst. Som lärare arbetar du för att stärka elevens självkänsla socialt och emotionellt. Du är insatt i, och arbetar efter, skolans likabehandlingsplan för att skapa studiero o...
2022-05-12 2022-05-25
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och hälsa till Höglundaskolan
Du kommer att arbeta som ämneslärare i idrott och hälsa med där tillhörande arbetsuppgifter som bl.a. mentorskap.
2022-05-12 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Vibackeskolan
Du ansvarar tillsammans med dina kollegor på fritids för planering och genomförande av verksamheten i skolans fritidshem. Du ingår i fritids team och arbetar med skolans team åk F-6.
2022-05-12 2022-05-26
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Bredsands skola
Tjänsten innebär att vara lärare i textilslöjd för alla elever i årskurs 3-6. Som undervisande lärare ansvarar du för planering, genomförande och dokumentation av din egen undervisning. Tjänsten som lärare i textilslöjd motsvarar 40 % anställning. Tjänsten kan kombineras med anställning som lärare i textilslöjd på Lucksta skola. Möjlighet finns också för ytterligare arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov och den anställdes önskemål och kompetens. Tjänsten kan då motsvara en 100 % anställning.
2022-05-12 2022-05-27
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare till Kyrkmons skola
Du kommer att arbeta i ett av skolans årskursteam, åk 2, tillsammans med två andra lärare. Ni har ett gemensamt ansvar för era elever och ansvarar tillsammans för planering, genomförande och utvärdering av er undervisning. Ni ingår i arbetslag F-3. Mentorskap ingår.
2022-05-12 2022-06-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare/lärare i förskoleklass till Kyrkmons skola
Du och dina kollegor ansvarar tillsammans för planering, utvärdering och genomförande av verksamheten i skolans förskoleklass. Förskoleklassen har undervisning måndag-torsdag, och fredagar ägnas i huvudsak åt planering av verksamheten. Ni arbetar i stationer med eleverna vilket ger ett lustfyllt lärande med lugnare arbetsmiljö och möjlighet för alla att komma till tals. På eftermiddagarna arbetar du till viss del i skolans fritidshem.
2022-05-12 2022-06-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Kyrkmons skola
Du och dina kollegor ansvarar tillsammans för planering, utvärdering och genomförande av verksamheten i skolans fritidshem och vissa rastaktiviteter för eleverna under skoltid. Du är drivande och en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av vårt fritidshem. Du kommer att arbeta i något av skolans årskursteam som fritidsresurs under skoltiden.
2022-05-12 2022-06-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Midälvaplatsens förskola
Att arbeta som förskollärare hos oss innebär att du tillsammans med dina arbetskamrater kan göra skillnad. Genom att med barnet i centrum bidra med din kompetens, ditt kunnande och ditt engagemang och tillsammans med dina arbetskamrater utvecklar ni undervisningen där ni erbjuder och utmanar barnen till aktivitet, lärande och utveckling.
2022-05-11 2022-06-07
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Nacksta förskolor
Som biträdande rektor vid Nacksta förskolor får du en spännande roll där du kommer att leda, utveckla och företräda förskolorna inom ditt område tillsammans med rektor. Gemensamt ska vi utveckla förskolorna till att bli förskolor med hög kvalitet. Tillsammans med rektor utformas innehållet i uppdraget i detalj. Dina huvudsakliga ansvarsområden innebär att du i samarbete med rektor har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Du tillsammans med rektor leder medarbetarna så att barnen stimuleras till utveckling och lärande. Du kommer att ...
2022-05-10 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Hellbergs förskola och Lärarens förskola
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad specialpedagog. Du är en professionell pedagog med rätt känsla för yrket. Du är duktig på att skapa goda relationer såväl med barnen som med vårdnadshavare och kollegor. Vi behöver dig som tillsammans med oss har fokus på barns språkutveckling och hjälper oss vidare i det arbetet. Ditt intresse för språk- och kommunikation bör ligga dig varmt om hjärtat. Du är duktig på att skapa goda relationer och du bör även verka för en god pedagogisk lärmiljö. Du kan både arbeta självständigt och i arbetslag sam...
2022-05-06 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Hellbergs förskola
Du som söker är väl förtrogen med förskolans uppdrag utifrån våra styrdokument och har förmåga att systematiskt driva det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt. Tillsammans med arbetslaget planera, utföra och reflektera över arbetet med barnen i enlighet med förskolans styrdokument. Vi behöver dig som tillsammans med oss har fokus på barns språkutveckling och hjälper oss vidare i det arbetet. Ditt intresse för språk- och kommunikation bör ligga dig varmt om hjärtat. Du är duktig på att skapa goda relationer och du bör även verka för en god peda...
2022-05-06 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare F-3 till Stöde skola
Undervisning i årskurs f-3. Mentorskap ingår.
2022-05-05 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Höglundaskolan
Rollen som biträdande rektor är mångfacetterad och innebär att du arbetar både med att utveckla undervisning och skolutveckling i stort. Du kommer att ha personalansvar för lärare inom åk 7-9 där en viktig del är att driva kompetensutveckling för att bland annat implementera LGR 22. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och elevernas utveckling. Du kommer, i stor utsträckning, arbeta operativt nära den dagliga verksamheten och samverka med vårdnadshavare i elevhälsoärenden. I din roll...
2022-05-05 2022-05-22
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare i ma/no/teknik/svenska åk 4-6 till Matfors skola
(I tjänsten ingår för- och efterarbete, dokumentation, föräldrakontakter och i övrigt förekommande arbetsuppgifter i yrket). Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Mentorskap är en del av din tjänst. Som pedagog arbetar du för att stärka elevens självkänsla socialt och emotionellt. Du är insatt i, och arbetar efter, skolans likabehandlingsplan för att skapa studiero och trygghet samt för att förebygga alla former av kränkningar. Du deltar ak...
2022-05-04 2022-05-18
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Leg. lärare i kemi och biologi till Västermalms skola
Du kommer att arbeta som lärare vid introduktionsprogrammet Individuellt alternativ i kemi och biologi och har du dessutom något annan ämnesbehörighet kan även det bli aktuellt att undervisa i. Du kommer att delta i såväl arbetslagets som ämnets utvecklingsarbete. Du ska hålla dig uppdaterad på forskning inom det kollegiala lärandet och dina ämnen samt bidra till att arbetet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Du kommer ingå ett arbetslag, vara mentor och bidra till att driva undervisningen framåt.
2022-05-03 2022-05-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i sv/so åk 4-9 till Sundsvalls Montessoriskola
Du kommer undervisa i svenska och so i åk 4-9. Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Mentorskap är en del av din tjänst. Du deltar i arbetslagets arbete med bland annat temaplanering och kvalitetsarbete med Montessoripedagogiken som grund.
2022-05-03 2022-05-25
1 2 >