Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare/resurs till Kulans förskola
Du kommer att vara ett extra stöd i ett arbetslag och tillsammans med arbetslaget kommer du att ansvara för ett barn med behov av särskilt stöd. Du kommer att vara en viktig del i att vardagen, omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet på förskolan fungerar väl. Du bidrar tillsammans med övriga kollegor till att förskolan är en trygg, meningsfull och utvecklande miljö för alla barn i barngruppen. Du deltar i de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna, du är engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.
2023-11-27 2023-12-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolor i Granloholm och Centrum
Som förskollärare förväntas du planera för, leda och tillsammans med arbetslaget reflektera kring genomförd undervisning och vidareutveckla utifrån behov. Du deltar i lärgrupper och är med och utformar verksamheten i förskolan i enlighet med våra mål och styrdokument.
2023-11-27 2023-12-24
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Kyrkmons anpassade grundskola
Ditt huvuduppdrag är att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån anpassade grundskolans styrdokument. Tillsammans med ditt team ansvarar du tillsammans med övriga lärare för att planera och utveckla den pedagogiska undervisningen utifrån elevens bästa både på individ, grupp och organisationsnivå.
2023-11-24 2023-12-08
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i musik till Bredsands skola
Tjänsten innebär att vara lärare i musik för alla elever i årskurs F-6. Som undervisande lärare ansvarar du för planering, genomförande och dokumentation av din egen undervisning. Tjänsten som lärare i musik motsvarar 50 % anställning. Möjlighet finns också för ytterligare arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov och den anställdes önskemål och kompetens. Tjänsten kan då motsvara en 100 % anställning. Denna anställning kan då vara på en annan skolenhet i kommunen.
2023-11-24 2023-12-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Södra berget, Grevebäcken, Sidsjö och Kulan
Som biträdande rektor har du personalansvar för Kulans förskola som består av fyra avdelningar samt för Sidsjö förskola som består av två avdelningar. Tillsammans med rektor bildar ni ett ledningsteam för rektorsområdets 4 förskolor, där du ansvarar för att leda och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet för dina enheter. Du har personalansvar för ca 20 medarbetare där du följer upp och stöttar dina medarbetare i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
2023-11-24 2023-12-17
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Solstrålens förskola
Du kommer att arbeta som förskollärare. Ditt största ansvar är att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läroplanen styr uppdraget.
2023-11-23 2023-12-21
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Controller
Som controller arbetar du med övergripande processer som exempelvis budget, prognoser, ekonomiska uppföljningar och analyser. I arbetet ingår att: • Vara ett stöd till chefer i verksamheten och förvaltningsledning i ekonomisk planering, uppföljning och analys. • Regelbundet göra ekonomiska uppföljningar och analysera utfall. • Bidra i sammanställning av rapporter och underlag. • Utveckla och förbättra processer.
2023-11-23 2023-12-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kulans förskola
Vi söker legitimerad förskollärare som vill vara med och fortsätta utveckla vårt gemensamma pedagogiska arbete. Arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen samt ansvara för att det genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande. Som förskollärare utgår du från barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Du tar ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du ansvarar för att kontinuerligt och systematiskt ...
2023-11-23 2023-12-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Bällsta förskola
Vi söker barnskötare. I ditt arbete bidrar du till att vardagen, omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet på förskolan fungerar väl. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan bidrar du till en trygg, meningsfull och utvecklande miljö för alla barn i barngruppen. Du deltar i de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna, du är engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad. Du har kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskola...
2023-11-22 2023-12-06
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Stöde förskola
Sedvanliga arbetsuppgifter som barnskötare i förskola. Vi lägger stor vikt vid att alla våra medarbetare har en samsyn kring det förhållningssätt, barn och kunskapssyn som ska genomsyra Sundsvalls kommuns förskolor. Det är en självklarhet för oss att du delar synen på de värden vi värnar om: glädje, välkomnande, delaktighet, nyfikenhet, lyhördhet samt tillit. Vi erbjuder dig På Stöde/Nedansjö förskolor arbetar alla mot samma mål med barnens lärande i fokus. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling inom enheten för att hålla den gemensamma ku...
2023-11-21 2023-12-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Stöde förskola
Sedvanliga arbetsuppgifter som förskollärare i förskola. Vi lägger stor vikt vid att alla våra medarbetare har en samsyn kring det förhållningssätt, barn och kunskapssyn som ska genomsyra Sundsvalls kommuns förskolor. Det är en självklarhet för oss att du delar synen på de värden vi värnar om: glädje, välkomnande, delaktighet, nyfikenhet, lyhördhet samt tillit. Vi erbjuder dig På Stöde/Nedansjö förskolor arbetar alla mot samma mål med barnens lärande i fokus. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling inom enheten för att hålla den gemensamma ...
2023-11-20 2023-12-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidspedagog till Skönsmons skola
Sedvanliga arbetsuppgifter som lärare/fritidspedagog i fritidshem.
2023-11-20 2023-12-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Södra bergets förskola
Utbildning och undervisning i barngrupp samt andra på förskolan förekommande uppgifter. Tillsammans i arbetslaget genomför och utvärderar du den planerade verksamheten. Du samarbetar även med de andra avdelningarna för att alla barn på förskolan ska utvecklas och må bra. Tillsammans med dina kollegor driver du samarbetet med förskolans vårdnadshavare. Allt med barnens bästa i fokus.
2023-11-15 2023-11-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Södra bergets förskola
Utbildning och undervisning i barngrupp samt andra på förskolan förekommande uppgifter. Tillsammans i arbetslaget genomför och utvärderar du den planerade verksamheten. Du samarbetar även med de andra avdelningarna för att alla barn på förskolan ska utvecklas och må bra. Tillsammans med dina kollegor driver du samarbetet med förskolans vårdnadshavare. Allt med barnens bästa i fokus.
2023-11-15 2023-11-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott till Anpassad gymnasium Västermalms skola
Dina arbetsuppgifter blir att tillsammans med arbetslaget skapa förutsättningar för eleverna att skaffa sig en god utbildning och bidra till deras personliga utveckling. Undervisa i yrkeskurserna: Fritid och friskvård, Hälsa, Barnet i fsk, Skapande verksamhet. Även andra kurser av gemensam karaktär på programmen kan bli aktuell i tjänsten. Du undervisar också eleverna i Idrott och Hälsa. Samarbete och samverkan med övriga lärare på och utanför programmet är en del i uppdraget. Då arbetsplatsförlagt lärande är en del av utbildningen, kommer kont...
2023-11-13 2023-12-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Geijer förskola
Vi söker förskollärare som vill utveckla och utvecklas tillsammans med andra. Du kommer ingå i ett arbetslag där arbetet sker genom ett utforskande arbetssätt tillsammans med barnen utifrån enhetens gemensamma tema och barngruppens intresse. Vi strävar mot att Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra vår utbildning och Grön Flagg stöttar oss i det arbetet. Vi tror att du är engagerad, driven, tycker om utveckling. Att du vågar prova något nytt men ändå något som du redan är förtrogen med. Vi tänker att du förstår att det kommer krävas sama...
2023-11-09 2023-11-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskolepersonal till Sundsvalls kommun - timvikariat
Förskolans uppdrag är att tillgodose omsorg, utveckling och lärande hos barnen. Den anställde ansvarar för att tillsammans med arbetsgruppen främja barnens trygghet, utveckling och lärande. Man samarbetar med kollegor och följer rutinerna på den förskola man jobbar. Arbetsuppgifterna innebär dagligt pedagogiskt arbete med barnen, såsom att delta i barnens inom- och utomhusaktiviteter, måltider och andra förekommande arbetsuppgifter på förskola. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag, men kan variera.
2023-09-16 2023-12-31