Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Storkens förskola
Vi söker en specialpedagog som tillsammans med oss kan arbeta med att stödja barn med särskilda behov samt främja vårt arbete kring barns språkutveckling. Arbetet innebär både att arbeta självständigt samt tillsammans med arbetslag, med delar eller hela barngrupper. God samarbetsförmåga krävs. I arbetet ingår bla observationer, dokumentation, handledning, föräldrakontakt samt samarbete med bla BES, socialtjänst och habilitering.
2021-10-21 2021-11-12
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskolelärare Ma/No till Matfors skola
Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet, huvudsakligen ämnena matematik och fysik. Dina arbetsuppgifter: Undervisning årskurs 7-9. (I tjänsten ingår för- och efterarbete, dokumentation, förekommande föräldrakontakter och i övrigt förekommande arbetsuppgifter i yrket). Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Mentorskap är en del av din tjänst. Som pedagog arbetar du för att stärka elevens självkänsla socialt och emotionellt. Du är insat...
2021-10-21 2021-11-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Matfors skolan
I ditt uppdrag som pedagog i fritidshemmet bidrar du till en helhetssyn för barnet och elevens vardag där fritidshemmet kompletterar skolans undervisning, vidare skapar du en meningsfull fritid för barnen där du tar tillvara deras fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom t.ex. lek, rörelse, och skapande verksamhet. Som pedagog i fritidshemmet utgår du från en trygg värdegrund med elevinflytande i fokus. Du ser relationer till barn och elever som en nyckel för ett lyckat och lustfyllt lärande och samarbete med kollegor som framg...
2021-10-21 2021-11-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare åk. 7-9 till Matfors skola
Som förstelärare kommer du tillsammans med skolans andra förstelärare att ha ett stort ansvar för skolans utvecklingsarbete. Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet i svenska och samhällsorienterande ämnen. Ditt huvuduppdrag är att planera, genomföra och följa upp din undervisning utifrån skolans styrdokument. Mentorskap är också en viktig del av uppdraget. Tillsammans med ditt team och dina ämneskollegor utvecklar du den pedagogiska verksamheten utifrån elevens bästa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Uppdraget som förstelärare...
2021-10-21 2021-11-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Motessori och Liden
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning. Du kommer tillsammans med övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du ingår i ett professionsnätverk för kommunens övriga skolsköterskor med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet, som leds av verksam...
2021-10-18 2021-11-07
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare Nederländska
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
2021-10-15 2021-10-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare åk 1-3 till S:t Olofsskolan
Tillsammans med två andra pedagoger kommer du att ansvara för undervisning i en av lågstadiets årskurser. Du kommer även att ingå i ett arbetslag tillsammans med övriga pedagoger på lågstadiet.
2021-10-15 2021-11-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare Ma/No till S:t Olofsskolan
Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet i matematik och naturorienterande ämnen. Tillsammans med övriga förstelärare på S.t Olofsskolan kommer du att fungera som stöd till skolledningen i det systematiska kvalitetsarbetet Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med andra lärare, med ett gemensamt ansvar för eleverna i arbetslaget. Vidare så kommer du också att ingå i ett ämneslag tillsammans med övriga undervisande lärare i dina ämnen. Mentorskap ingår i tjänsten.
2021-10-15 2021-11-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare moderna språk Franska till S:t Olofsskolan
Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet, moderna språk franska. Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med andra lärare, med ett gemensamt ansvar för eleverna i arbetslaget.
2021-10-15 2021-11-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Geijer förskola
Tillhörande arbetsuppgifter utifrån yrkesutbildning förskollärare.
2021-10-14 2021-11-12
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Indals förskola
Att tillsammans med dina kollegor och i nära samarbete med vårdnadshavare, arbeta för förskolans uppdrag och för barnens utbildning.
2021-10-13 2021-11-01
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Höglundaskolan
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning. Du kommer tillsammans med skolsköterskekollega, övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål Du ingår i ett professionsnätverk för kommunens övriga skolsköterskor med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet, ...
2021-10-12 2021-11-07
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare Ungerska
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
2021-10-08 2021-11-01
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare hem och konsumentkunskap till Nivrenaskolan
Undervisning i hem och konsumentkunskap. Mentorskap ingår i tjänsten.
2021-10-01 2021-10-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare idrott och hälsa till Nivrenaskolan
Undervisning i idrott och hälsa. Mentorskap ingår i tjänsten.
2021-10-01 2021-10-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Bitr. rektor F-9 till Höglundaskolan
Vi vill skapa en trygg och stabil organisation där vi har transparanta processer och där vi litar till varandras kompetenser. Här tror vi att de viktigaste förutsättningarna är förtroendeskapande relationer och en tydlig organisationsstruktur. VI söker dig som är en trygg och tydlig skolledare som brinner för pedagogisk utveckling! Som biträdande rektor ingår du i en ledningsgrupp bestående av rektor och tre biträdande rektorer. Tillsammans leder och utvecklar vi den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvec...
2021-09-30 2021-10-24
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Nolby
Du kommer tillsammans med ditt arbetslag planera, leda och bedriva undervisning i förskolan enligt våra styrdokument.
2021-09-29 2021-10-24
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Gångvikens skola
Idrottslärare där planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter är viktiga. Du ansvarar för Skol IF. Du kommer också att undervisa viss tid i fritidshemmet.
2021-09-24 2021-10-27
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare till Gångvikens skola
Du kommer att arbeta som klasslärare i årskurs 5. Du ansvarar för planering, genomförande samt uppföljning av undervisningen enligt gällande kursplaner.
2021-09-24 2021-10-27