Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog till Skönsmons skola
Lärare/Fritidspedagog i fritidshem.
2023-06-02 2023-06-16
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Stöde förskola
Sedvanliga arbetsuppgifter som förskollärare i förskola. Vi lägger stor vikt vid att alla våra medarbetare har en samsyn kring det förhållningssätt, barn och kunskapssyn som ska genomsyra Sundsvalls kommuns förskolor. Det är en självklarhet för oss att du delar synen på de värden vi värnar om: glädje, välkomnande, delaktighet, nyfikenhet, lyhördhet samt tillit.
2023-06-02 2023-06-18
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Stöde förskola
Sedvanliga arbetsuppgifter som barnskötare i förskola. Vi lägger stor vikt vid att alla våra medarbetare har en samsyn kring det förhållningssätt, barn och kunskapssyn som ska genomsyra Sundsvalls kommuns förskolor. Det är en självklarhet för oss att du delar synen på de värden vi värnar om: glädje, välkomnande, delaktighet, nyfikenhet, lyhördhet samt tillit.
2023-06-02 2023-06-18
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Sundsvalls gymnasium, 50%
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning. Som skolsköterska är du en viktig del i hela elevhälsans arbete där du bidrar med din kompetens i det tvärprofessionella mötet. Du kommer tillsammans med övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du ingår i ett professionsnä...
2023-06-02 2023-06-23
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskolelärare trä och metallslöjd till Nivrenaskolan
Som lärare hos oss kommer du att ha en unik möjlighet att forma och inspirera elevernas kreativa processer. Under kommande läsår undervisar du i åk 3-6. Utifrån din behörighet kan din tjänst förändras från år till år. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • Planera och genomföra engagerande lektioner i trä och metall enligt läroplanen för årskurs 3-6. • Bedöma och utvärdera elevernas framsteg och anpassa undervisningen därefter. • Skapa en positiv och stöttande klassrumsmiljö som främjar elevernas kreativa utveckling och självförtroende. •...
2023-06-02 2023-06-16
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevcoach till Nivrenaskolan
I rollen som elevcoach jobbar du långsiktigt, förbyggande och främjande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • Arbeta nära eleverna för att identifiera och adressera deras individuella behov och utmaningar. • Ge stöd och vägledning till elever i sociala, känslomässiga och akademiska frågor. • Stötta elevernas framsteg och välbefinnande. • Samarbeta med lärare, föräldrar och andra skolpersonal för att skapa en holistisk och samordnad elevvård. • Utveckla och leda workshops och aktiviteter som främjar elevernas sociala färdigheter och själv...
2023-06-02 2023-06-16
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 eller 4-9 till Nivrenaskolan
Som lärare hos oss kommer du att ha en unik möjlighet att forma och inspirera elevernas språkutveckling i två viktiga ämnen. Utifrån din behörighet kommer din tjänst att se olika ut från läsår till läsår. Kommande läsår kommer du att tillsammans med en kollega att ansvara för två klasser i åk 6, vilket innebär att: • Planera och genomföra engagerande lektioner i svenska och engelska enligt läroplanen för årskurs 4-6. • Bedöma och utvärdera elevernas framsteg och anpassa undervisningen därefter. • Skapa en positiv och stöttande klassrumsmiljö so...
2023-06-02 2023-06-16
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till dagbarnvårdarna Njurunda
På Kotten kommer du tillsammans med ett arbetslag bedriva undervisning och omsorg för barnen. I dagbarnvårdarens hem kommer du vara ett stöd och resurs för ett barn med särskilda behov.
2023-06-01 2023-06-16
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till S:t Olofsskolan
Undervisning Idrott & Hälsa, förskoleklass upp till åk 4.
2023-05-31 2023-06-18
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Bredsands skola
Tjänsten innebär att undervisa elever i en särskild undervisningsgrupp. Som undervisande lärare ansvarar du för planering, genomförande och dokumentation av din egen undervisning. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du också för uppföljning och utvärdering av stödet till eleverna. I samarbete med skolans EHT så ansvarar du för att förändra stödinsatserna vid behov. Du förväntas också ha ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare kring elevernas utveckling och lärande. I tjänsten ingår också att vara arbetslagsledare för de som arbetar i d...
2023-05-31 2023-06-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i franska till CFL, 30%
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar. All undervisning sker på plats så distans- och/eller fjärrunder...
2023-05-31 2023-06-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Högom skola
Tjänsten innebär normala arbetsuppgifter på fritidshem, dokumentation och kvalitetssäkring kan ingå i dina arbetsuppgifter.
2023-05-26 2023-06-09
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Riddarens förskola
Arbete i barngrupp i enlighet med läroplanen för förskolan.
2023-05-26 2023-06-09
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Riddarens förskola
Arbete i barngrupp i enlighet med läroplanen för förskolan.
2023-05-26 2023-06-09
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare historia och samhällskunskap till Hedbergska skolan
Du kommer i nuläget att ansvara för undervisning samt mentorskap för cirka 15 elever. På Hedbergska strävar vi efter att våra elever ska nå höga mål och vara väl förberedda för arbetslivet eller inför högre studier. I centrum för arbetet står att jobba med vår undervisning på ett sådant sätt att eleverna får de bästa förutsättningarna för att klara sin gymnasieexamen med så höga betyg som möjligt. Du kommer att arbeta i ett arbetslag som förenas av denna målsättning.
2023-05-26 2023-06-09
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i åk 4-6 till Bergsåkers skola
Undervisning i svenska och engelska. Mentorskap ingår. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du förväntas delta aktivt i att gemensamt planera och följa upp verksamheten.
2023-05-25 2023-06-08
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Ljustadalens skola
Vi söker en lärare till vårat väl fungerande arbetslag på mellanstadiet. Där kommer du att tillsammans med andra erfarna lärare arbeta för att utveckla den bästa möjliga lärmiljön. Dina arbetsuppgifter är att utifrån läroplanen planera, genomföra och utvärdera undervisningen i de klasser som du undervisar.
2023-05-25 2023-06-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Rondellens förskola
Leda, planera och utvärdera utbildningen tillsammans med kollegor och ledning.
2023-05-24 2023-06-18
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare matematik och naturkunskap till Hedbergska
Du kommer i nuläget att ansvara för undervisning samt mentorskap för ca.15 elever. På Hedbergska strävar vi efter att våra elever ska nå höga mål och vara väl förberedda för arbetslivet eller inför högre studier. I centrum för arbetet står att jobba med vår undervisning på ett sådant sätt att eleverna får de bästa förutsättningarna för att klara sin gymnasieexamen med så höga betyg som möjligt. Du kommer att arbeta i ett arbetslag som förenas av denna målsättning.
2023-05-24 2023-06-07
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen IB-koordinator till Sundsvalls grund- och gymnasieskola
I rollen som koordinator är du i tät kontakt med International Baccaleurea Orgnaization (IBO) för att säkerställa att Sundsvalls skolor möter dess krav. Du är en nyckelperson i vårt arbete för att bli godkänd som IB-skola. Du kommer att arbeta tillsammans med rektor och annan skolpersonal både på enhets- och verksamhetsövergripande nivå för att det ska bli verklighet. Rollen kommer också att innehålla nätverkande med andra aktörer inom kommunen. Tjänsten innefattar omfattande administration kopplat till ansökningsprocessen. Du behöver sätta d...
2023-05-23 2023-06-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare moderna språk spanska till S:t Olofsskolan
Undervisning i moderna språk spanska. 50% på S:t Olofsskolan Åkersvik samt 50% på Nivrenaskolan
2023-05-23 2023-06-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare svenska som andra språk och franska till S:t Olofsskolan
Undervisning i svenska som andraspråk samt moderna språk franska. Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med andra lärare, med ett gemensamt ansvar för eleverna i arbetslaget. Mentorskap ingår i tjänsten.
2023-05-23 2023-06-19
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i IDH samt SYV till Stöde skola
Tjänsten är kombinerad och innebär 60% idrottslärare, mentor samt 40% ansvar för grundskolans behov av studie- och yrkesvägledning på Stöde skola. Idrottslärardelen av tjänsten innebär undervisning i åk 1-9. Du kommer att ha egna grupper som du ansvarar för samt kommer du även att ha resurstid i andra grupper. I rollen som SYV erbjuder du elever, vårdnadshavare och lärare stöd i frågor och valsituationer kring utbildning, yrken och arbetsmarknad. Du håller i individuella samtal, gruppsamtal, organiserar och ansvarar för PRAO i åk 8, åk 9. I...
2023-05-23 2023-06-06
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Bredsands skola, 50%
Tjänsten innebär att vara lärare för i musik för alla elever i årskurs F-6. Som undervisande lärare ansvarar du för planering, genomförande och dokumentation av din egen undervisning. Tjänsten som lärare i musik motsvarar 50 % anställning. Möjlighet finns också för ytterligare arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov och den anställdes önskemål och kompetens. Tjänsten kan då motsvara en 100 % anställning.
2023-05-23 2023-06-08
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare/medarbetare i fritidshem till Gångvikens skola
Tjänsten innebär undervisning i fritidshemmet men även arbete i klass.
2023-05-23 2023-06-06
1 2 >