Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Matte/No lärare
Undervisning i Matematik och Naturorienterande ämnen för årskurserna 7-9.
2024-05-20 2024-06-03
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare och studiehandledare i kurdiska (sorani/badini) - 40%
Just nu söker vi en modersmålslärare/studiehandledare i kurdiska (badini och sorani) på 40%, men sysselsättningsgraden kan komma att förändras över tid eftersom vår verksamhet bygger på elevunderlag som kan förändras. I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från blandade årskurser (oftast åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9), eller ...
2024-05-20 2024-06-05
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i franska
Undervisning i franska för elever i åk 6-9 samt i övrigt förekommande sysslor för lärare.
2024-05-20 2024-06-03
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Copernicus förskola
Självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utvecklande av vår pedagogiska verksamhet, såväl vår pedagogiska miljö och undervisningsaktiviteter utifrån våra styrdokument.
2024-05-20 2024-06-09
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare 100%
Undervisning i musik för elever i åk 6-9 samt i övrigt förekommande sysslor för lärare.
2024-05-20 2024-06-03
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Spanska
Undervisning i spanska för elever i åk 6-9 samt i övrigt förekommande sysslor för lärare.
2024-05-20 2024-06-03
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem på Uslands skola
Tjänsten är delad mellan skola och fritidshem. Du kommer att tillhöra ett arbetslag där du tillsammans med andra pedagoger i fritidshemmen ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten i fritidshemmet. Till varje klass på skolan finns personal från fritidshemmet med i skolans undervisning i nära samarbete med respektive lärare. De uppgifter som man genomför i klass under skoltid sker i samarbete med undervisande lärare och anpassas utifrån individernas/gruppernas behov. I arbetet ingår också att vara rastvärd enligt schema. Tj...
2024-05-20 2024-06-07
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare/Specialpedagog till Ljustadalens skola
Vår anpassade grundskola växer. Det gör att vi anställer ytterligare en speciallärare/speciallärare. Ditt uppdrag kommer att vara att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i anpassade grundskolan. Du kommer tillsammans med dina kollegor samplanera och gemensamt utvärdera aktiviteter som tillhör undervisningen. Du kommer att samarbeta med både lärare och andra yrkeskategorier där det ständigt sker ett kollegialt lärande!
2024-05-20 2024-06-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i grundskolan engelska m.m. årskurs 4-6 till Lucksta skola
Vi söker lärare till årskurs 4-6 där du som undervisar som ämneslärare i engelska för årskurs 4-6, NO-ämnen i årskurs 4 samt musik för årskurs 4-6. I tjänsten ingår ej mentorskap. Tillsammans med skolans övriga arbetslag och elevhälsoteamet arbetar vi för att ge värde och lärande åt hela barnets skoldag. Vi kombinerar den lilla skolans korta beslutsvägar, närhet och familjära stämning med tydliga rutiner och systematik för att det också ska vara lätt att göra rätt. Vi söker dig med ett relationellt förhållningssätt till elever, god samarbetsfö...
2024-05-17 2024-06-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Ma/ No åk 7-9 till Vibackeskolan
I din roll som lärare hos oss på Vibackeskolan kommer du att arbeta med undervisning i matematik och ett No-ämne i årskurs 7 - 9. I arbetsuppgifterna ingår också handledarskap för en klass i åk 7 - 9 som du delar med en eller två handledarkollegor.
2024-05-17 2024-06-03
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Granbergsskolan
Tjänsten är delad mellan skola och fritidshem. Du kommer att tillhöra ett arbetslag där du tillsammans med andra lärare i fritidshem/fritidspedagoger ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten i fritidshemmet. Under skoltid stöttar du elev eller elevgrupp. Till varje klass på skolan finns personal från fritidshemmet med i skolans undervisning och dess rastverksamhet. De uppgifter som man genomför i klass under skoltid samverkas med undervisande mentorer och anpassas utifrån individernas/gruppernas behov.
2024-05-17 2024-06-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare nederländska - 20% till CFL
Just nu söker vi en modersmålslärare i nederländska på 20%, men sysselsättningsgraden kan komma att förändras över tid eftersom vår verksamhet bygger på elevunderlag som kan förändras. I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från blandade årskurser (oftast åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9), eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket ...
2024-05-17 2024-05-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i hem och konsumentkunskap
Undervisning i hem och konsumentkunskap i åk 6,8 och 9. I tjänsten ingår för- och efterarbete, dokumentation, föräldrakontakter och i övrigt förekommande arbetsuppgifter i yrket.
2024-05-17 2024-05-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen söker skolskjutshandläggare under tre månader
I rollen som skolskjutshandläggare hanterar du alla typer av skolskjuts och elevresor inom kommunen.
2024-05-17 2024-05-24
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker Yrkeslärare till Vård- och omsorgsprogrammet!
Just nu söker vi en yrkeslärare till vårt team på Vård- och omsorgsprogrammet med start Höstterminen 2024! • Yrkeslärare med undervisning på Vård- och omsorgsprogrammet. • Utöver yrkesämnesspecifika kunskaper är du mentor för en grupp elever samt handledare för elever som gör APL (arbetsplatsförlagt lärande). Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa högkvalitativ gymnasieutbildning för eleverna såväl kunskapsmässigt som med goda värderingar genom deras tre år på Sundsvalls gymnasium. Vi kommunicerar via V-klass samt Google-miljö. ...
2024-05-17 2024-06-09
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare eller Lärare i förskoleklass till Bosvedjeskolan
Du kommer att tillhöra arbetslag förskoleklassen under skoltid. Du som söker behöver vara lyhörd, flexibel, lugn, trygg och tålmodig samt bidra till den goda arbetsglädje som finns i fritidshemmet och i förskolan. Du ser bemötande och relationsskapande som en naturlig del i ditt arbete. Arbetslaget är en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter. Du kommer att samarbeta, planera och genomföra aktiviteter tillsammans med arbetslaget samt samarbeta med föräldrar. Du ska vara tydlig, s...
2024-05-17 2024-06-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Gångvikens skola och Höglundaskolan
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning. Som skolsköterska är du en viktig del i hela elevhälsans arbete där du bidrar med din kompetens i det tvärprofessionella mötet. Du kommer tillsammans med övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du ingår i ett professionsn...
2024-05-16 2024-06-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare i matematik och idrott på Hedbergska
I dina arbetsuppgifter ingår: • undervisning i matematik och idrott • mentorskap för en grupp elever, vilket bland annat innebär ansvar för att följa och stödja elevernas sociala och studiemässiga utveckling • att samarbeta med lärare och annan personal i skolan
2024-05-15 2024-05-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Slöjdlärare i textil och lärare i ämnet bild till Högoms skola
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare med behörighet i ämnet bild och slöjd med inriktning textil. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du förväntas delta aktivt i att gemensamt planera och följa upp verksamheten.
2024-05-15 2024-06-07
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Sundsvalls gymnasium
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning. Som skolsköterska är du en viktig del i hela elevhälsans arbete där du bidrar med din kompetens i det tvärprofessionella mötet. Du kommer tillsammans med övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du ingår i ett professionsn...
2024-05-14 2024-06-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Matfors skola och Lucksta skola
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso- och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning. Som skolsköterska är du en viktig del i hela elevhälsans arbete där du bidrar med din kompetens i det tvärprofessionella mötet. Du kommer tillsammans med övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du ingår i ett professions...
2024-05-14 2024-06-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Essvik och Skottsunds förskolor
Som förskollärare har du ansvar för att systematiskt planera, leda, dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera verksamheten i enlighet med läroplanens mål. Du handlar i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Har ett professionellt bemötande med god samarbetsförmåga, är trygg i din roll och ser hela verksamhetens behov. Uppmuntrar och ger barnen möjlighet till delaktighet och inflytande. Är med och utvecklar en kreativ och lärande miljö. Arbete som förskollärare i starka team med 3-4 förskollärare.
2024-05-13 2024-05-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare ma/no åk 7-9 till S:t Olofsskolan Åkersvik
Du kommer att vara en del av arbetslag 7-9 och har där ett särskilt ansvar över undervisning i matte och naturorienterande ämnen. På S:t Olofsskolan är vi övertygade om att goda relationer till både elever och vårdnadshavare är en viktig nyckel för att våra elever skall kunna lyckas så bra som möjligt. Därför är mentorskapet en viktig del i uppdraget.
2024-05-08 2024-05-28
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare anpassad gymnasium till Sundsvalls gymnasium, Västermalms skola
Dina arbetsuppgifter blir att tillsammans med arbetslaget skapa förutsättningar för eleverna att skaffa sig en god utbildning och bidra till deras personliga utveckling. Tillsammans med lärare på programmet undervisa i de yrkeskurser inom Fastighet, anläggning och byggnation som ingår på programmet, samt utifrån verksamhetens behov vara resurslärare i andra ämnen på programmet. Samarbete och samverkan med övriga lärare på och utanför programmet är en del i uppdraget. Då arbetsplatsförlagt lärande är en del av utbildningen, kommer kontakt med ha...
2024-05-08 2024-05-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i Romani - 30%
Just nu söker vi en modersmålslärare/studiehandledare i romani på 30%, men sysselsättningsgraden kan komma att förändras över tid eftersom vår verksamhet bygger på elevunderlag som kan förändras. I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från blandade årskurser (oftast åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9), eller gymnasiet. Ditt arbete...
2024-05-07 2024-05-23
1 2 >