Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska särskilt boende Hammerdal,100 %
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, överlämna medicin och utföra provtagning. Även andra arbetsuppgifter relaterade till arbetet kan förekomma.
2021-05-06 2021-05-23
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Socialsekreterare, 100%
Dina uppgifter innebär att du huvudsakligen kommer att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och i vissa fall lag om vård av unga (LVU). I arbetet ingår myndighetsutövning.
2021-05-06 2021-05-23
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Sjuksköterska särskilt boende Backe och Hoting
Arbetet omfattar särskilt boende. Arbetstiden är schemalagt med fyra veckors schema med beredskap enstaka nätter/ månad samt helgtjänstgöring dagtid. Vid arbete under helger ansvarar du som sjuksköterska i särskilt boende för de tre boenden som finns i det geografiska området.
2021-05-04 2021-05-23