Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Grundskolelärare Gäddede
Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta vårt arbete med skolans utveckling. Vi vill att du blir en del av det gemensamma arbetet där elevernas lärande står i fokus. Du kommer att ingå i ett arbetslag och självständigt samt tillsammans med andra planera, genomföra, dokumentera och utvärdera det pedagogiska arbetet. Samverkan med vårdnadshavare och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet. För nyexaminerad lärare jobbar vi med mentorstöd.
2024-05-16 2024-07-14
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Förskollärare, Strömsund
Som förskollärare hos oss arbetar du pedagogiskt tillsammans med kollegor i ett arbetslag med att utmana barnens lärande och utveckling under de tidiga betydelsefulla åren. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger dem möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera över dessa. Arbetet innebär att du, tillsammans med kollegor, planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer äve...
2024-05-02 2024-05-20
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Lärare, Tyska, Strömsund
Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta skolans utveckling som lärare, i ämnet Moderna språk tyska. Vi vill att du blir en del av det gemensamma skolarbetet, där elevernas lärande står i fokus. Arbetet innebär att du självständigt och tillsammans med andra planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2024-05-02 2024-05-20
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Socialsekreterare, Strömsund
Vi söker nu socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen och myndighetsutövningens olika områden barn och familj, ekonomi och vuxen. - Socialsekreterarna som arbetar med barn och familjeärenden är organiserade i mottagning, utredning och verkställighet samt familjerätt. Mellan de olika delarna sker ett tätt samarbete med en gemensam samordnare som ger direktstöd i klientarbetet. Anställning tillsvidare och vikariat. - Inom området ekonomi handläggs ansökningar om försörjningsstöd och arbetet har som mål att stödja klienterna till egen...
2024-04-29 2024-05-27
Strömsunds kommun, Teknik- och ­serviceförvaltning Administratör, kundtjänst/ reception
Arbetsplatsen är Kommunreception på kommunkontoret i Strömsund. Arbetsuppgifterna innebär kontorsadministration samt receptionsuppgifter såsom att ta emot besökare, posthantering mm
2024-04-17 2024-05-19
Strömsunds kommun, Miljö- och ­byggavdelning Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår du i ett team som arbetar med tillsyn, prövning enligt miljöbalken samt information om lagstiftning och verksamhet tillsammans med flera handläggare. Våra team planerar själva sin verksamhet, följer upp och förbättrar verksamheten. Du kommer att ha möjlighet att själv utveckla dina arbetsuppgifter. Fokus och arbetsuppgifter kan variera över tid. Vårt sätt att arbeta ger goda förutsättningar för ett stort engagemang och personlig utveckling. Att arbeta del av tiden på distans ser vi som en möjlighet och...
2024-04-09 2024-05-31
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom äldreomsorg
Som vikarie inom äldreomsorgen jobbar du med de som är förekommande på arbetsplatsen inom särskilt boende eller hemtjänst. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgä...
2024-01-01 2024-05-26
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom Stöd och service, LSS
Inom Stöd och service jobbar du med personer som har beslut enligt lagen och stöd och service (LSS). Arbetet innebär att stötta personer i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna innebär stöd vid matsituationer, inköp, personlig hygien, städ, tvätt och fritidsaktiviteter. I arbetet ingår dokumentation. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetspla...
2024-01-01 2024-05-26
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom förskolan
Som barnskötare hos oss arbetar du med pedagogisk verksamhet tillsammans med kollegor i ett arbetslag. Arbetet innebär att utmana barnens lärande och utveckling under de tidiga betydelsefulla åren. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen för att ge dem möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera över dessa. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer även arbeta fortlöpande med föräldrakontakter. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgänglig i TimeCare Pool de dagar du ...
2024-01-01 2024-05-26