Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömstad kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Lärare i svenska som andraspråk till Strömstads vuxenutbildning
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i svenska som andraspråk på Strömstads vuxenutbildning. Det är meriterande om du är legitimerad i ytterligare ämne såsom engelska. Du ingår i ett arbetslag och förväntas att tillsammans med dina kollegor driva utvecklingen på arbetsplatsen. I tjänsten ingår det preliminärt att undervisa i svenska som andraspråk på gymnasial nivå och grundläggande nivå.
2021-11-26 2022-01-02
Strömstad kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Skoladministratör till Strömstads Vuxenutbildning
Strömstads vuxenutbildning är i en stor förändrings- samt utvecklingsprocess. Nutida krav på individ, kommun och näringsliv gör att vuxenutbildningen ständigt behöver utveckla sin verksamhet för att möta de samhälleliga behov som uppstår samt vara i bräschen för vad som komma skall. I rollen som administratör ansvarar du, tillsammans med en kollega, för administrationen på Strömstads vuxenutbildning och Strömstad gymnasium. Du arbetar i nära samarbete med rektor och har daglig kontakt med elever och lärare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter ä...
2021-11-26 2022-01-02
Strömstad kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Speciallärare till Strömstads vuxenutbildning
Vi söker dig som tar ansvar för en god pedagogisk verksamhet och som alltid sätter eleven i centrum. Vi arbetar utifrån Barn- och utbildningsförvaltningens prioriterade mål som handlar om tillgänglig lärmiljö, elevers lika möjligheter, kollegialt lärande och en hållbar organisation. Kompetensutvecklingen har fokus på tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik. Du skall ha de nationella målen i fokus i verksamheten där du systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen utifrån varje enskild elevs behov och f...
2021-11-17 2021-12-12
Strömstad kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Heltidsmentor till Strömstad gymnasium
Som heltidsmentor har du ett stort fokus på att främja en hög skolnärvaro, bidra till en ökad måluppfyllelse samt arbeta med normer och värden i skolan. Du kommer också att arbeta mot introduktionsprogrammen. En heltidsmentors uppdrag består bland annat av att: • ge stöd till elever samt till lärare i sociala frågor där heltidsmentorn arbetar förebyggande och främjande. • främja en hög skolnärvaro • ha ett förstärkt mentorskap för utvalda elever på skolan • samordna och utföra strukturstöd/läxläsning • stötta upp i klassrummet vid behov • til...
2021-04-29 2021-12-12