Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun, Mariefreds förskoleenhet Förskollärare till Mariefreds förskola
Att arbeta som förskollärare hos oss innebär att du får unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till varje barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till en positiv och utvecklande miljö med en god balans mellan omsorg och lärande. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet med förskolans verksamhetsmål. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i undervisningen. På vår förskola arbetar vi transdisciplinärt me...
2022-08-16 2022-08-29
Strängnäs kommun, Administrativa enheten (TSK) Fordonshandläggare, Administrativa enheten/TSK
Som fordonshandläggare jobbar du tillsammans med en kollega och har det övergripande ansvaret för kommunens fordonsflotta. Arbetet innefattar uppföljning, planering och utveckling av fordonsverksamheten inom Strängnäs kommun och där tillhörande arbetsuppgifter. Behovsanalyser, inköp, m.m. att samordna kommunens fordonsflotta. Ge service till samtliga verksamheter i deras fordonsbehov, bilpool och verksamhetsbilar. Tillse att drift och underhåll sköts såsom verkstadsbokningar, fakturahantering m.m. Fler exempel på vad som ingår i tjänsten: - Up...
2022-08-12 2022-08-31
Strängnäs kommun, Långbergets förskoleenhet Förskollärare/pedagog till Skogsbacken
Tillsammans med barn, övrig personal och föräldrar ska du arbeta för att skapa en trygg, meningsfull och utmanande verksamhet för barnen. Ditt ansvar är att planera, undervisa, utvärdera och utveckla arbetet tillsammans med kollegorna i ditt arbetslag. Vi har ett dokumentationsverktyg som stöd i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Du behöver vara nyfiken på att använda olika metoder för undervisning i förskolan. Förskolan använder digitala verktyg i undervisning, dokumentation och reflektion.
2022-08-12 2022-08-25
Strängnäs kommun, Trygghetslarm och nattpatrull Omvårdnadspersonal, Trygghetslarm och nattpatrull
Ditt uppdrag är att ge god service och omvårdnad till personer med beviljat trygghetslarm i hemmet hos den enskilde. Det ingår också nattinsats och fasta hemtjänstinsatser nattetid. God egen och gemensam planering är också en viktig del i detta ansvarsfulla arbete. Det förekommer också administrativt arbete inom enhetens verksamhet samt arbete med trygghetslarmshantering. Arbetstiden är förlagd under schema att arbeta dag, kväll, natt och helg.
2022-08-11 2022-08-24
Strängnäs kommun, Trygghetslarm och nattpatrull Omvårdnadspersonal, Trygghetslarm och nattpatrull
Ditt uppdrag är att ge god service och omvårdnad till personer med beviljat trygghetslarm i hemmet hos den enskilde. Det ingår också nattinsats och fasta hemtjänstinsatser nattetid. God egen och gemensam planering är också en viktig del i detta ansvarsfulla arbete. Det förekommer också administrativt arbete inom enhetens verksamhet samt arbete med trygghetslarmshantering. Arbetstiden är förlagd under schema att arbeta dag, kväll, natt och helg.
2022-08-11 2022-08-24
Strängnäs kommun, Hemtjänst 3 Omvårdnadspersonal till Hemtjänsten
Vanliga uppgifter inom hemtjänsten är att uppmuntra, stödja och motivera vad gäller bl.a. personlig hygien, omvårdnad, måltider och aktiviteter. Vi utgår från brukarens behov och önskemål. Målet är att göra det möjligt för de äldre att, med upplevd trygghet och kvalitét, kunna bo kvar i sina hem så länge de själva önskar. Vi arbetar enligt Individens Behov I Centrum (IBIC). I arbetet ingår det att ha god dialog med omsorgstagare och dess anhöriga, gott samarbete med kollegor och god förmåga att dokumentera enligt socialtjänstens riktlinjer via ...
2022-08-11 2022-08-25
Strängnäs kommun, Utredningsenheten äldre och personer med funktionsnedsättning Biståndshandläggare till Utredningsenheten äldre och personer med funktionsnedsättning, Myndighet
Vi kommer nu utöka vårt team och söker nu dig som vill arbeta som biståndshandläggare inom LSS och socialpsykiatri. Som biståndshandläggare hos oss kommer du att informera om verksamheten, ta emot ansökningar, bedöma behov samt utreda rätten till insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Det gäller personer i alla åldrar som på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar har behov av stöd för en fungerande vardag. I arbetet ingår även att arbeta med rådgivning, pla...
2022-08-09 2022-08-21
Strängnäs kommun, Thomasgymnasiet Yrkeslärare på Handelsprogrammet, Thomasgymnasiet
Du kommer att undervisa på Handelsprogrammet inom bland annat följande kurser: - Företagsekonomi - Inköp - Praktisk marknadsföring - Affärsutveckling och ledarskap - Specialisering handel - Gymnasiearbete Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i samråd med lärarkollegor. Du handleder och coachar elever genom regelbunden dialog. Du ingår i ett arbetslag, är mentor för en grupp elever och deltar i skolans utvecklingsarbete.
2022-08-09 2022-08-19
Strängnäs kommun, Administration UK Administratör, vikariat, utbildningskontoret
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara fakturahantering, administration kring externt placerade gymnasieelever samt administration gällande ansökningar till våra förskolor och fritidshem. I arbetet ingår också att svara i telefon och på mejl. Även andra administrativa uppgifter kan komma att bli aktuella.
2022-08-09 2022-08-23
Strängnäs kommun, Område 1 (Sictoniagården, Thomasgården & Kristinagården) Undersköterska (nattjänster), vikariat Område 1
Uppdraget som undersköterska innebär att jobba både på Sictoniagården, Thomasgården och Kristinagården äldreboende. Som undersköterska utför du sedvanliga undersköterskeuppgifter och även vissa delegerade medicinska insatser. Du dokumenterar, skriver avvikelser, rapporterar till dag personalen. Ensamarbete förekommer på avdelning, men har alltid en kollega i huset. Dina arbetstider är schemalagda och du arbetar vaken natt. Arbetspasset är kl. 21:45 06:45. Vi söker nu undersköterskor till tre tjänster 1. 1 september 31 januari 2023, 68 % (kö...
2022-08-08 2022-08-21
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Elevassistent, Mariefreds skola
I arbetsuppgifterna för medarbetare i fritidshem ingår pedagogiskt arbete i skola och fritidshem. Du samverkar i klass under skoltid där ansvarig lärare har ansvar att fördela arbetet. Det kan t.ex. vara att stötta elever enskilt eller i grupp. Du är även rastvärd under skoltid och på eftermiddagarna arbetar du på fritids.
2022-08-07 2022-08-19
Strängnäs kommun, Administrativa enheten (TSK) Fordonshandläggare, Administrativa enheten/TSK
Som fordonshandläggare jobbar du tillsammans med en kollega och har det övergripande ansvaret för kommunens fordonsflotta, uppföljning, planering och utveckling av fordonsverksamheten inom Strängnäs kommun och där tillhörande arbetsuppgifter. Behovsanalyser, inköp, m.m. att samordna kommunens fordonsflotta. Ge service till samtliga verksamheter i deras fordonsbehov, bilpool och verksamhetsbilar. Tillse att drift och underhåll sköts såsom verkstadsbokningar, fakturahantering m.m. Fler exempel på vad som ingår i tjänsten: - Administration av ford...
2022-08-05 2022-08-28
Strängnäs kommun, Fritidsenheten Idrottsplatsvaktmästare, Fritidsenheten, visstidsanställning
Tjänsten som idrottsplatsvaktmästare sker på våra anläggningarna med ishall (Bruksvallen, Vasavallen, Hammaren). Arbetsuppgifter som ingår är bland annat; - skötsel av ishall och isbana - klipp o kritning av naturgräsplaner - underhåll av konstgräsplaner - skötsel av friidrottsbanor - underhåll av motionsspår - slyröjning - städning/renhållning - snöplogning - löpande kontakt med föreningar, skola och allmänhet. Arbetstiden är schemalagd och innebär även oregelbunden arbetstid och helgtjänstgöring.
2022-08-04 2022-08-24
Strängnäs kommun, Hemtjänst 2 Undersköterska / Omvårdnadspersonal till Hemtjänsten, vikariat
Vanliga uppgifter inom hemtjänsten är att uppmuntra, stödja och motivera vad gäller bl.a. personlig hygien, omvårdnad, måltider och aktiviteter. Vi utgår från brukarens behov och önskemål. Målet är att göra det möjligt för de äldre att, med upplevd trygghet och kvalitét, kunna bo kvar i sina hem så länge de själva önskar. Vi arbetar enligt Individens Behov I Centrum (IBIC). I arbetet ingår det att ha god dialog med omsorgstagare och dess anhöriga, gott samarbete med kollegor och god förmåga att dokumentera enligt socialtjänstens riktlinjer via ...
2022-08-04 2022-08-21
Strängnäs kommun, Hemtjänst 2 Undersköterska / Omvårdnadspersonal till Hemtjänsten
Vill du utvecklas och utveckla Strängnäs kommun tillsammans med oss? Vill du göra skillnad för våra äldre kommuninvånare i deras vardag och stötta dem till ett självständigt liv? Vi söker engagerade- och utvecklingsintresserade medarbetare till vår enhet! Vanliga uppgifter inom hemtjänsten är att uppmuntra, stödja och motivera vad gäller bl.a. personlig hygien, omvårdnad, måltider och aktiviteter. Vi utgår från brukarens behov och önskemål. Målet är att göra det möjligt för de äldre att, med upplevd trygghet och kvalitét, kunna bo kvar i si...
2022-08-04 2022-08-21
Strängnäs kommun, Särskolan Elevassistent, Särskolan
Du kommer att aktivt delta i verksamheten på grund- eller gymnasiesärskolan och fritidshemmet och träffa elever med många olika funktionsvariationer i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, exempelvis autism, downs syndrom, ADHD, epilepsi, utagerande beteenden och fysiska funktionsvariationer. I ditt arbete kommer du att använda dig av olika typer av fysiska hjälpmedel för att hjälpa eleverna att träna sin kropp, hjälpa till med av- och påklädning, toalettbesök och vid matsituationen. Rörelseträning är viktigt för många av våra ele...
2022-08-04 2022-08-17
Strängnäs kommun, Hemsjukvården Sjuksköterska / distriktsköterska, till LSS-verksamhet
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/sjuksköterska med patientansvar för LSS och ordinärt boende. Det kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade när vården flyttar in i det egna hemmet. Det är variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i utförda insatser. Arbetstiden är förlagd...
2022-08-04 2022-08-25
Strängnäs kommun, Hemsjukvård ordinärt boende Sjuksköterska / distriktsköterska, till Ordinärt boende
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/sjuksköterska med patientansvar för ordinärt boende. Det kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade när vården flyttar in i det egna hemmet. Det är variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i utförda insatser. Vi erbjuder dig • En arbetspla...
2022-08-04 2022-08-25
Strängnäs kommun, Hemsjukvården Legitimerad arbetsterapeut, Hemsjukvården
Är du en engagerad arbetsterapeut med fokus på vårdtagarens behov? Då kan du vara den vi söker! Arbetsuppgifter Som Arbetsterapeut kommer du att ansvara för bedömningar och beslut om arbetsterapeutiska åtgärder och uppföljningar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Verksamhetsområdet innebär krav på bred kompetens och stor självständighet. Dina insatser skall bidra till att patienterna bibehåller och utvecklar bästa möjliga aktivitets- och funktionsförmåga oavsett boendeform. Delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i akti...
2022-08-04 2022-08-25
Strängnäs kommun, Hemsjukvården Fysioterapeuter, Hemsjukvården
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar med vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende samt inom personkrets LSS. Är du en engagerad fysioterapeut med fokus på vårdtagarens behov? Då kan du vara den vi söker! Arbetsuppgifter Som fysioterapeut kommer du att ansvara för bedömningar och beslut om fysioterapeutiska åtgärder och uppföljningar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Verksamhetsområdet innebär krav på bred kompetens och stor självständighet. Dina insatser skall bidra till att patienterna bibehåller och utvecklar bästa ...
2022-08-04 2022-08-25
Strängnäs kommun, Sictoniagården. Två undersköterskor till Sictoniagården
Då kollegor går vidare till pensionslivet söker vi just nu två undersköterskor för dag- och kvällsarbete. Hos oss blir dina grundläggande arbetsuppgifter att planera och utföra omvårdnadsarbete utifrån våra brukares behov. Våra brukares behov är i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, som innebär att dem som bor hos oss ska få hjälp att bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. I det dagliga arbetet erbjuder du brukarna ett socialt innehåll i vardagen. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgift...
2022-08-01 2022-08-21
Strängnäs kommun, Bostad med särskild service 3 Stödassistent, Bostad med särskild service 3
Arbetet som stödassistent utgår från individuella genomförandeplaner med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. I arbetet ingår att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarnas behov. I arbetet följer du brukarna i deras vardagsliv och stödjer i allt som tillhör att sköta hem, matlagning, fritidsaktiviteter samt i relationer med närstående. På detta boende bor det brukare med omfattande omvårdnadsbehov, vilket kräver ett arbetssätt med e...
2022-08-01 2022-08-28
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Lärare spanska, åk 6-9, Mariefreds skola
Undervisning i spanska i årskurs 6 - 9.
2022-08-01 2022-08-21
Strängnäs kommun Postbilsförare till Teknik och servicekontoret
Postbilsföraren hämtar post och paket hos Postnord varje morgon. Posten sorteras sedan i kommunhuset samt körs ut till olika kommunala enheter. Postturerna varierar varje dag enligt ett förbestämt schema. Det är en fördel om du har god lokalkännedom i Strängnäs kommun. Flera gånger per vecka ska paket och till exempel boklådor lyftas i och ur bil för att levereras till olika arbetsplatser i kommunen. Arbetsredskap finns att tillgå för att underlätta lyften men du bör ha en god fysik då det är ett fysiskt krävande arbete vid flera tillfällen und...
2022-07-29 2022-08-19
Strängnäs kommun Brandman deltid/RIB till Strängnäs, Mariefred, Åker
Att arbeta som brandman RIB (deltid) hos oss innebär spännande och omväxlande arbetsuppgifter, en härlig gemenskap i ditt arbetslag men framförallt fyller du en livsviktig samhällsfunktion. I arbetet hjälper vi till vid bränder, trafikolyckor och vattenlivräddning men vi åker också på många andra larm. Som brandman RIB behåller du din ordinarie huvudanställning men du har beredskap och kan ta dig till brandstationen för att åka ut på larm under din beredskapsvecka (var tredje eller var fjärde vecka). Detta kräver att du har fått godkänt frå...
2022-07-26 2022-08-21
1 2 >